Cách dùng hàm countif trong excel 2007

-
Excel cho curvesvietnam.com 365 Excel đến curvesvietnam.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, nhằm đếm con số ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm tần số một thành phố nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm countif trong excel 2007

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn ước ao tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn muốn tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu bí quyết chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy sao chép dữ liệu trong bảng bên dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong những ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) với cam (giá trị vào A3) trong số ô từ bỏ A2 cho tới A5. Kết quả là 3. Phương pháp này thực hiện COUNTIF nhị lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với cùng một biểu thức. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và giá trị trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Kết quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài ra hơn nữa 255 cam kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: Bảng Tổng Sắp Huy Chương Mới Nhất, Bảng Xếp Hạng Olympic 2021

Không trả về tác dụng khi bạn ý muốn đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo bao gồm ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác làm việc đóng và các ô được tính toán. Để chức năng này hoạt động, sổ làm việc khác bắt buộc được mở.

Những bí quyết thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không sáng tỏ chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một ký tự đơn lẻ bất kỳ. Một vệt sao khớp cùng với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm rất nhiều trường hợp tất cả "táo" với vần âm cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất dấu trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự không in ra. Trong số những trường phù hợp này, COUNTIF có thể trả về quý giá không ý muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi có tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi có têntrong công thức (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa quả ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể bên trong trang tính hiện nay tại, một trang tính không giống trong cùng sổ làm việc hoặc từ bỏ sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ một sổ làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do tín đồ dùng khẳng định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các làm việc curvesvietnam.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền. Đây là ví dụ như về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô gắng thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.