Viết lại câu với modal verbs

-

Bài viết này Tài Liệu học tập Tiếng Anh sẽ tổng hợp công thức, cách thực hiện của tất cẩ những cộng từ khuyết thiếu Modal Verbs thịnh hành như :Can, Must, Have to, May, Will, Would, Shall, Should, Ought to…và bài xích tập gồm đáp án giúp đỡ bạn thực hành làm quen.

Bạn đang xem: Viết lại câu với modal verbs

Link sở hữu tài liệu dạng PDF nghỉ ngơi cuối bài viết


1. Động trường đoản cú khuyết thiếu – Modal verbs là gì?

Động từ bỏ khuyết thiếu thốn (Modal Verbs) là loại động từ có chức năng bổ trợ nghĩa đến động tự chính, ko được áp dụng là cồn từ chính trong câu. Nó dùng để diễn đạt khả năng, sự dự định, sự cấm đoán hay cả sự phải thiết… Động tự khuyết thiếu hụt đứng trước động từ chính ở dạng nguyên thể để bổ sung nghĩa mang đến động từ bỏ chính.

Một số hễ từ khuyết thiếu thịnh hành như: have to, must, can, could, may, might, should, ought to,…

Cấu trúc:

(+) S + Modal verb (must/can/could/may/might/should,…) + V (nguyên thể) + O

(-) S + Modal verb (must/can/could/may/might/should,…) + not + V (nguyên thể) + O

(?) Modal verb (must/can/could/may/might/should,…) + S + V (nguyên thể) + O?

Ví dụ:

Linda can play volleyball very well. (Linda có thể chơi bóng chuyền vô cùng giỏi.)You should finish your homework before going to lớn the theatre. (Bạn nên ngừng bài tập về nhà của bản thân mình trước lúc đi xem phim.)Can you please get out of here? (Bạn có tác dụng ơn hoàn toàn có thể ra khỏi phía trên không?)She has a fever. Tomorrow she would not go lớn school (Cô ấy đã trở nên sốt, ngày mai chắc chắn cô ấy đã không đến lớp được)

2. Đặc điểm của rượu cồn từ khuyết thiếu

Do không có đầy đủ tác dụng và đặc thù của cồn từ thường, lúc sử dụng các động từ khuyết thiếu bọn họ cần chú ý những điểm sau đây.

Không phải chia theo những ngôi số ít giỏi số nhiều

Các rượu cồn từ khuyết thiếu không phải chia theo những ngôi số ít xuất xắc số nhiều, chỉ áp dụng ở nhị thời đặc điểm đó là hiện tại và vượt khứ.

Dạng của hiện nay tại: may, should, can, will, ought to, had better

Dạng của thừa khứ: might, should, could, would, ought to, had better

Ví dụ: 

My brother can speak French fluently. (Anh trai của tôi có thể nói tiếng Pháp thành thạo.)We could go out if it didn’t rain. (Chúng tôi đã có thể ra ngoài đi chơi nếu mà lại trời không mưa.)

Không tất cả dạng nguyên mẫu, không tồn tại “to” hay những dạng phân trường đoản cú khác.

Thay vị được sử dụng cho tất cả các thì như cồn từ thường, đụng từ khuyết thiếu không tồn tại dạng nguyên mẫu, không tồn tại “to” hay bất kỳ dạng phân từ nào khác.

Ví dụ:

Linda can dance very beautifully. (Linda hoàn toàn có thể nhảy khôn cùng đẹp.)Bill will go khổng lồ Cat cha tomorrow. (Bill sẽ đi cat Bà vào ngày mai.)

Không phải trợ đụng từ đi kèm trong thắc mắc Yes/No hoặc câu hỏi có vấn từ.

Ví dụ:

A: Can you swim? (Bạn rất có thể bơi không?)

B: Yes, I can (Tôi tất cả thể.)

Có bí quyết dùng tương đối như một trợ động từ trong câu.

Động tự khuyết thiếu hụt đứng trước cồn từ chủ yếu và té nghĩa mang lại động từ bỏ đó, vị vậy chúng mang biện pháp dùng tựa như như một trợ rượu cồn từ.

Ví dụ:

I will go to Sam Son beach next Sunday. (Tôi đã đi tới biển khơi Sầm đánh vào công ty nhật tới đây.)I won’t go to Sam Son beach next Sunday. (Tôi sẽ không đi tới biển lớn Sầm sơn vào nhà nhật tới đây.)

3. Những động từ khuyết thiếu thường xuyên gặp

Mỗi rượu cồn từ khuyết thiếu sẽ có một ý nghĩa và tính năng riêng biệt. Bởi vì vậy bọn họ phải nắm rõ cách sử dụng của từng tự để có thể vận dụng linh động trong giờ đồng hồ Anh cũng tương tự tránh rất nhiều nhầm lẫn không xứng đáng có. Hãy thuộc Step Up tổng phù hợp lại một số trong những động tự khuyết thiếu thường chạm mặt nhất qua bảng tức thì sau nhé.

Động tự khuyết thiếuChức năng Ví dụChú ý
Can: có thểDiễn tả năng lực tại lúc này hoặc sau này về ai đó rất có thể làm được các gì hoặc một sự việc rất có thể sắp xảy ra.This class can start in SeptemberLinda can sing & dance very wellCan với Could trong tiếng Anh còn được sử dụng trong những câu hỏi, câu đề nghị, xin phép cùng yêu cầu.

Ví dụ:

Could you repeat your name, please?
Could: rất có thể (dạng vượt khứ của “can”)Diễn đạt một khả năng xảy ra trong thì vượt khứMy daughter could read books when she was only four years old.
Have to: phảiDiễn tả sự cần thiết phải làm cho điều gì tuy thế là do tác động ảnh hưởng bởi yếu hèn tố khả quan (nội quy, quy định…)“You have to stop smoking.” Her doctor said.Don’t have to = Don’t need to lớn (không quan trọng phải làm cho gì)
Must: phải, chắn chắn hẳnDiễn đạt sự cần thiết, điều phải ở thì bây giờ hoặc trong tương laiĐưa ra lời khuyên tốt sự suy luận mang tính chắc chắn, yêu mong được dấn mạnhAll students must hand in their assignments before 18th August.It’s raining. It must be cold.Mustn’t – chỉ sự một cấm đoán

Ví dụ:

You mustn’t smoke here!
May: tất cả thểDiễn tả điều gì có thể xảy ra ở hiện tại tạiIt may rain todayMay cùng might còn rất có thể dùng để xin phép. Nhưng lại might ít thực hiện trong văn nói, đa số sử dụng vào câu gián tiếp:

Ví dụ:

May I close the door?.
Might: rất có thể (dạng quá khứ của “may”)Diễn tả điều gì có thể xảy ra sống quá khứ (cũng có thể dùng cho bây giờ nhưng ít kĩ năng hơn “may”)Who has just called Lam might be June.
Will: sẽDiễn đạt về sự việc dự đoán sự việc xảy đang ra trong tương lai.Đưa ra một quyết định ngay tại thời điểm nói.Tomorrow will be rainy.Did you buy a pen for me ? Oh, sorry. I’ll go now.

Will cùng Would còn được dùng trong câu đề nghị, yêu cầu và lời mời

Ví dụ:

Will you take a photo?Would you like a cup of tea?
Would: đã (quá khứ của “will”)diễn tả một trả định xẩy ra hoặc một dự đoán về sự việc việc rất có thể xảy ra trong thừa khứI would go picnicking if it didn’t rain.
Shall: sẽThường dùng làm xin chủ kiến và lời khuyên. (Hiện nay “will” được sử dụng nhiều hơn so cùng với “shall”)Where shall we eat tomorrow evening?
Should: nênDiễn đạt sự buộc phải hay trọng trách bắt buộc nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn so với “must”Dùng để lấy ra lời khuyên với ý kiếnDùng để mang ra suy đoánYou should send this contract to John before 5 p.m.You should go to bed before 11 p.m everyday.He studied very hard, he should get better grades.
Ought to: nênChỉ sự bắt buộc, có tính chất mạnh rộng “Should” nhưng bé thêm hơn “Must”You ought not to eat ice cream at night.

*

Trong vượt trình luyện nghe giờ đồng hồ Anh, cứng cáp hẳn bạn sẽ bắt gặp rất liên tiếp những kết cấu câu có sử dụng động trường đoản cú khuyết thiếu. Do vậy hãy nhờ rằng bỏ túi ngay phần nhiều đặc điểm lẻ tẻ trên của chúng sẽ giúp đỡ ích cho mình trong quy trình học nhé.

4. Bài xích tập động từ khuyết thiếu

Bài 1: Chọn đáp án thích hợp

1. When John was young, he _____ work in the garden for long hours.

a. Can b. Could c. Will d. Should

2. He_____ have gone out with Mary because he was with me that day.

a. Mustn’t b. Shouldn’t c. Won’t d. Couldn’t

3. Because we have lớn be there by 7.30, we_____ take a grabcar.

a. Ought lớn b. May c. Ought d. Are able to

4. It_____ rain today. Let’s take an umbrella.

a. Could be b. Must c. Might d. Had better

5. _____ you help me with the homework?

a. May b. Shall c. Should d. Will

Đáp án:

bdacd

Bài 2: Chọn giải đáp đúng trong ngoặc

She ……. Go lớn work early, didn’t she? (had to/ has to/ ought to)His eyes were so bad that he ……….. Read the newspapers. (shouldn’t/hadn’t to/ couldn’t/ can’t)There’s the waiter. We …….. Ask him for the bill. (will/ shall/ am able to/ could)………..you be able khổng lồ come lớn the B.M workshop? – I’m afraid not. (Can/ will/ May/ should)His oto broke down so he ………..come by bus. (had to/ must/should/ could)……………. Ask you some questions? – Okay, go ahead. (Shall I / Will I / Should I / May I )She ……….. Go now. She’s getting late. (had rather/ had better/ ought/ would rather)

Đáp án

had tocouldn’twillwillhad toMay Ihad better

Bài 3: Chọn đáp án đúng nhất nhằm điền vào khu vực trống trong mỗi câu sau.

1. Young people ______ obey their parents.

A. Must

B. May

C. Will

D. Ought to

2. Laura, you và the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work late today.

A. Can

B. Have to

C. Could

D. Would

3. I ______ be delighted khổng lồ show you round the factory.

A. Ought to

B. Would

C. Might

D. Can

4. Leave early so that you ______ miss the bus.

A. Didn’t

B. Won’t

C. Shouldn’t

D. Mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune.

A. Must

B. Might

C. Will

D. Should

6. You ______ khổng lồ write them today.

A. Should

B. Must

C. Had

D. Ought

7. Unless he runs, he______ catch the train.

A. Will

B. Mustn’t

C. Wouldn’t

D. Won’t

8. When _____you come back home?

A. Will

B. May

C. Might

D. Maybe

9. _____you

A. May

B. Must

C. Will

D. Could.

Đáp án:

1-A 2-C 3-B 4-B 5-A 6-D 7-D 8-A 9-C

Bài 4: Viết lại các câu sau đây sao đến nghĩa không đổi.

1. Perhaps Susan knows the address. (may)=> Susan______________________________________________

2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)=> Joanna ______________________________________________

3. The report must be on my desk tomorrow. (has)=> The report ______________________________________________

4. I managed khổng lồ finish all my work. (able)=> I______________________________________________

5. It was not necessary for Nancy lớn clean the flat. (didn’t)=> Nancy______________________________________________

Đáp án:

1. Susan may know the address.2. Joanna mightn’t have received my message.3. The report has to be on my desk tomorrow.4. I was able lớn finish all my work.5. Nancy didn’t need lớn clean the flat.

Bài 5: giữa những câu sau đây, có một số câu đúng đắn và một số trong những câu đựng một lỗi sai. Nếu câu kia đúng, hãy khắc ghi , ví như câu đó sai, hãy tìm với sửa lỗi không đúng đó.

1. You must have be surprised when you heard the news.

2. You needn’t have bởi vì all this work.

3. The window must have been broken on purpose.

4. You must tired after working so hard.

5. One of the men may have died on the mountain.

6. You must been driving too fast.

7. The thief must have come in through the window.

Xem thêm: Giá Chân Sạc Iphone 5 Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Chân Sạc Iphone 4S,5,5S,6G,6S,6Splus,7Plus

8. If he is not in the office, he must at home.

Đáp án:

1. Be => been2. Vị => done3. Đúng4. Must => must be5. Đúng6. Must been => must have been7. Đúng8. Must => must be

Bài 6: ngừng những câu sau đây theo những động từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t stand up in the boat! You …………………. Fall in the river!

2. You really …………………. Start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. Be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. Expect me to believe you!

5. I learn lớn fly! You …………………. Be joking!

6. Sue says she’s stuck in traffic & she …………………. Be late.

7. Tell Peter he. …………………. Stay the night here if he wants to.

8. You …………………. Realize it, but this is very important to me.

9. We’re not sure but we …………………. Go to lớn Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. Expect anything special!

Đáp án:

1. Might2. Must

3. Can

4. Can’t

5. Must

6. Might7. Can

8. Might not

9. Might

0. Mustn’t

– bài 7: Viết lại các câu sau bằng các từ đã mang đến trong ngoặc

1. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. When you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. On purpose

5. I am sure that the cát is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. On the mountain.

7. It’s necessary for me to lớn bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to vì all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. All this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. After working so hard

Đáp án:

1. I think you had better give up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able to drive.

4. The window must have been broken on purpose.

5. I am sure that the cát must be in the house somewhere.

6. One of the men may have died on the mountain.

7. I have lớn bring my passport.

8. You needn’t have done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

10. You must be tired after working so hard.

– bài 8: Viết lại câu theo nghĩa tương tự bằng phương pháp sử dụng các modal verb cho sẵn vào ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy khổng lồ clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

5.I managed khổng lồ finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you to vì is to sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has lớn be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need to clean the flat.

4.Joanna mightn’t have received my message.

5.I was able to lớn finish all my work.

6.You had better sit down.

– bài bác 9: Viết lại các câu sau bằng những từ sẽ cho

1. It was quite unnecessary for you khổng lồ carry all those parcels trang chủ yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekend.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me lớn go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t lock the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you khổng lồ leave the windows mở cửa last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels home yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have left the windows open last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

10. It must have been Judy that I saw in town this morning.

– bài xích 10: Điền vào khu vực trống với những modal verb: must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had lớn (be), didn’t have to (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. A pilot when he was young.

2. John …………….. At the ngân hàng until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the end of the holiday, so I …………….. Buy any more.