Đọc file csv bằng excel

-
thông tin tư vấn học thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ phần mềm
Tùy nằm trong vào phần nhiều nội dung với những thiết lập cấu hình vùng trong thông số kỹ thuật của Windows , tài liệu trong file CSV hoàn toàn có thể không hiển thị đúng đắn trong Excel .

Bạn đang xem: Đọc file csv bằng excel


Những lỗi thông thường hầu hết là :

Dữ liệu để trong một cột .Cột tháng ngày hiển thị làm việc dạng Text .Những cột Text bao hàm những số lượng mà số 0 nghỉ ngơi đầu bị xóa sổ .Giá trị chi phí tệ lại được hiển thị kiểu dáng Text .

Để đưa tài liệu của tệp tin CSV đề xuất dùng phép tắc trong Excel .

Xem thêm: Công Cụ Tìm Kiếm Là Gì ? Công Cụ Tìm Kiếm Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào

Bấm tab Data > Get External Data > From Text

 

*

 

Chọn tệp tin CSV mong nhập vào Excel , bấm lựa chọn Import .

 

*

 

Thông thường tài liệu trong file CSV không có độ dài thắt chặt và cố định của các cột chính vì vậy cần ghi lại tích vào mục Delimited , rồi bấm Next .

 

*

 

Cần lựa chọn dấu phảy với dấu giải pháp cho đúng , trong lấy ví dụ như trên thực hiện dấu phảy thì bạn cần lưu lại tích vào Comma , xem dữ liệu dưới hiển thị đã phải chăng chưa , rồi bấm Next

 

*

 

Cần lựa chọn tài liệu khai báo mang đến đúng tại đầy đủ cột tùy theo dữ liệu đã có . Ví dụ lựa chọn Text đến cột đầu tiên

 

*

 

Chọn kiểu thời gian cho cột Order Data

 

*

 

*

 

Sau khi định nghĩa các cột tài liệu đã hoàn toàn , bấm Finish

Excel đã hỏi vị trí tương xứng để nhập tài liệu và bấm OK để thực hiện việc nhập dữ liệu

 

*

 

*

 

Để nhập tệp tin mới bao gồm cùng định hình , bấm chuột bất kì ô nào có chứa tài liệu đã nhập vào trước kia . Chọn tab Data > Refresh All > Refresh All