Đề thi toán cao cấp a1

-
... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - tự do - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 phát hành kèm theo quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của người có quyền lực cao Học viện technology Bưu ... Suy rộng3PHẦN BDÙNG đến ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu một số loại 1, một câu một số loại 2, một câu một số loại 3 với một câu một số loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... Cam kết ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG mang lại ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu các loại 2, một câu một số loại 3 cùng một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...

Bạn đang xem: Đề thi toán cao cấp a1

*

*

*

Xem thêm: Học Anh Văn Trực Tuyến 1 Kèm 1 Hiệu Quả Với Giáo Viên Philippines Trường Học Tiếng Anh E

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Bởi A là ma trận vuông cấp 2 đề xuất để tích AX cùng XA xác định thì X cũng làma trận cấp 2. Mang sử X = ; a, b, c, d ∈ R, lúc đó2Bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 cùng (1+x) = e Ở số mũ của lũy quá ta vừa chiếm được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitan ta chiếm được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... Riêng rẽ cấp cao: những đạo hàm riêng f’x, f’y là các đạo hàm riêng rẽ cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng là những hàm nhì biến. Xét những đạo hàm riêng rẽ của chúng (f’x)’x ,36Bài tập toán cao...
*

*

... Độc lập - thoải mái - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG cho ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải phương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải phương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...