Cách lên đồ trong liên quân mobiltra cứu số giấy phép kinh doanh

-


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 88/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 mon 10 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN đến CÁC HỘ khiếp DOANH, CÁ NHÂN marketing

Căn cứ pháp luật Kế toán ngày trăng tròn tháng11 năm 2015;

Căn cứ Luật thống trị thuế ngày 13tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luậtkế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày26 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức triển khai của bộ Tài chính;

Theo đề nghị của cục trưởng cục quảnlý, đo lường và thống kê kế toán cùng kiểm toán;

Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu ban hànhThông tư hướng dẫn cơ chế kế toán cho các hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh.

Bạn đang xem: Cách lên đồ trong liên quân mobiltra cứu số giấy phép kinh doanh

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập chứngtừ kế toán với ghi sổ kế toán của những hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này làcác hộ ghê doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo cách thức kê khai theoquy định của pháp luật về thuế.

2. Những hộ ghê doanh, cá nhânkinh doanh không thuộc diện buộc phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thựchiện cơ chế kế toán theo Thông bốn này thì được khích lệ áp dụng.

Điều 3. Tổ chức triển khai công tác kế toán

1. Việc sắp xếp người có tác dụng kế toán củahộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh bởi người thay mặt đại diện hộ kinh doanh, cá thể kinhdoanh quyết định. Người thay mặt hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh hoàn toàn có thể bốtrí thân phụ đẻ, người mẹ đẻ, thân phụ nuôi, chị em nuôi, vợ, chồng, bé đẻ, con nuôi, anh, chị, emruột của mình làm kế toán đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc sắp xếp ngườilàm quản ngại lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, fan được giao trách nhiệm thường xuyênmua, bán gia sản kiêm nhiệm làm kế toán mang lại hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh.

2. Hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanhthực hiện chính sách kế toán hướng dẫn tại Thông tứ này hoặc được chắt lọc áp dụngchế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho cân xứng với nhu cầu làm chủ và đặc điểmhoạt cồn sản xuất sale của hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chứngtừ kế toán

1. Nội dung chứng từ kế toán, câu hỏi lập,lưu trữ và ký hội chứng từ kế toán tài chính của hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh được vận dụngtheo điều khoản tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 mức sử dụng Kế toán vàthực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu chủng loại và phương thức lập chứngtừ kế toán” phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhđược vận dụng các quy định tại Điều 17, Điều 18 khí cụ Kế toánvề câu hỏi lập và tàng trữ chứng từ kế toán dưới dạng năng lượng điện tử để tiến hành cho cân xứng với đặc điểm vận động sản xuất marketing của hộkinh doanh, cá nhân kinh doanh.

3. Nội dung, hình thức hóa đơn, trìnhtự lập, làm chủ và sử dụng hóa 1-1 (kể cả hóa đối chọi điện tử) triển khai theo quy địnhcủa quy định về thuế.

4. Hộ tởm doanh, cá thể kinh doanháp dụng triệu chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

I

Các bệnh từ hiện tượng tại Thông tứ này

1

Phiếu thu

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán giao dịch tiền lương và những khoản thu nhập của tín đồ lao động

Mẫu số 05-LĐTL

II

Các hội chứng từ dụng cụ theo pháp luật khác

1

Hóa đơn

2

Giấy nộp chi phí vào NSNN

3

Giấy báo Nợ, Giấy báo bao gồm của ngân hàng

4

Ủy nhiệm chi

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dungvà cách thức lập những chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiệntheo phía dẫn rõ ràng tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phươngpháp lập bệnh từ kế toán” phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 5. Sổ kế toán

1. Câu chữ sổ kế toán, câu hỏi mở sổ,ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh đượcvận dụng theo pháp luật tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 phương pháp Kếtoán và tiến hành theo hướng dẫn rõ ràng tại Phụ lục 2 “Biểumẫu và cách thức ghi sổ kế toán” phát hành kèm theo Thôngtư này.

2. Hộ ghê doanh, cá thể kinh doanhđược vận dụng các quy định về vấn đề mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toántrên phương tiện điện tử theo mức sử dụng tại Điều 26 lý lẽ Kế toánđể triển khai cho phù hợp với sệt điểm vận động sản xuất marketing của hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh.

3. Hộ gớm doanh, cá nhân kinh doanhđược vận dụng những quy định về việc sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tại Điều27 biện pháp Kế toán để tiến hành cho phù hợp với sệt điểm hoạt động sản xuấtkinh doanh của hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh.

4. Hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanhsử dụng những sổ kế toán theo hạng mục sau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ giá thành sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình tiến hành nghĩa vụ thuế cùng với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán chi phí lương và những khoản nộp theo lương của bạn lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền nhờ cất hộ ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phươngpháp ghi sổ kế toán được khuyên bảo tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu mã và phương thức ghi sổkế toán” ban hành kèm theo Thông tứ này. Trường phù hợp hộ gớm doanh, cá thể kinhdoanh có không ít địa điểm khiếp doanh khác nhau thì hộ ghê doanh, cá nhân kinhdoanh yêu cầu mở sổ kế toán nhằm theo dõi cụ thể theo từng địa điểm kinh doanh.

Điều 6. Xác định doanh thu, chiphí, nghĩa vụ thuế

Việc xác minh doanh thu, đưa ra phí,nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của những hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh được tiến hành theo qui định của điều khoản về thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thực thi thi hành

3. Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính, viên Thuế các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cótrách nhiệm thực hiện hướng dẫn các hộ kinh doanh, cánhân marketing thực hiện nay Thông tứ này.

4. Trong quá trình thực hiện giả dụ cóvướng mắc đề nghị phản ánh về bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích giải quyết./.

vị trí nhận: - Văn phòng thiết yếu phủ; - văn phòng và công sở TW và các ban của Đảng; - công sở Tổng túng bấn thư; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần cạnh Nhân dân về tối cao; - toàn án nhân dân tối cao Nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - UBND các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Sở Tài chính, viên Thuế các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Liên Minh bắt tay hợp tác xã Việt Nam; - các đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Cục đánh giá văn phiên bản (Bộ tư pháp); - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - Website cỗ Tài chính; - Công báo; - Lưu: VT, cục QLKT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Tạ Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1

BIỂU MẪUVÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 củaBộ Tài chính)

1- Biểu mẫu chứng từ kế toán

HỘ, CÁ NHÂN gớm DOANH:.......

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm ......

Quyển số:............

Số:...........................

Họ cùng tên tín đồ nộp tiền:...........................................................................................

Lý vị nộp:....................................................................................................................

Số tiền:...............................(Viếtbằng chữ):...............................................................

...................................................................................................................................

Kèmtheo:.....................................................................Chứngtừ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ kinh DOANH/ CÁ NHÂN marketing (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI NỘP TIỀN (Ký, bọn họ tên)

THỦ QUỸ (Ký, chúng ta tên)

Đã dìm đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

HỘ, CÁ NHÂN ghê DOANH:...

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày .....tháng .....năm .......

Quyển số:..........

Số :.....................

Họ cùng tên người nhận tiền:................................................................................

Lý dochi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viếtbằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo.............................................................. Hội chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ ghê DOANH/ CÁ NHÂN marketing (Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

NGƯỜI NHẬN TIỀN (Ký, họ tên)

THỦ QUỸ (Ký, chúng ta tên)

Đã dấn đủ số tiền (viết bởi chữ) :............................................................................

HỘ, CÁ NHÂN kinh DOANH:...

Mẫu số 03 - VT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

PHIẾUNHẬP KHO

Ngày....tháng....năm.......

Số:....................................

- Họ với tên người giao hàng:............................................................................

- Theo ............ Số ...........ngày ..... Mon ..... Năm ..... Của ......................

Địa điểm nhập kho:.................................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo bệnh từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

cùng

x

x

x

x

x

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ):..................................................................

- Số hội chứng từ cội kèmtheo:....................................................................

Ngày... Tháng ... Năm ..…...

NGƯỜI GIAO HÀNG (Ký, bọn họ tên)

THỦ KHO (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ khiếp DOANH/ CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, họ tên)

HỘ, CÁ NHÂN tởm DOANH:...

Mẫu số 04 - VT

(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính)

PHIẾUXUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm......

Số:....................................

- Họ và tên fan nhận hàng:................ Địa chỉ (bộ phận).....................

- tại sao xuất kho:......................................................................................

- Địa điểm xuất kho: ................................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn Giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

cùng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.................................................................

- Số triệu chứng từ cội kèmtheo:....................................................................

Ngày... Tháng ... Năm ..…...

NGƯỜI NHẬN HÀNG (Ký, chúng ta tên)

THỦ KHO (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ ghê DOANH/ CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, họ tên)

HỘ, CÁ NHÂN khiếp DOANH:..............

Mẫu số: 05-LĐTL (Ban hành đương nhiên Thông bốn số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTHU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tháng..........năm...........

Số TT

Họ với tên

Bậc/hệ số lương

Lương sản phẩm

Lương thời gian

Nghỉ việc kết thúc việc hưởng ...% lương

Phụ cung cấp thuộc quỹ lương

Phụ cấp cho khác

Tiền thưởng

Tổng số

Các khoản đề nghị khấu trừ vào lương

Số còn được lĩnh

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

BHXH

BHYT

BHTN

...

Thuế TNCN cần nộp

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...................................................................................

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

2- cách thức lập chứng từ kếtoán

PHIẾUTHU

(Mẫu số01- TT)

1. Mục đích: Nhằm xác định số chi phí mặt thực tế nhập quỹ với làm địa thế căn cứ để thủ quỹthu tiền nhập quỹ cùng ghi sổ quỹ chi phí mặt. Phần lớn khoản tiền khía cạnh nhập quỹ đa số phảicó Phiếu thu.

2. Phương pháp và nhiệm vụ ghi

- Góc trên bên trái của Phiếu thu phảighi rõ thương hiệu và địa chỉ cửa hàng của hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh.

- Phiếu thu phải đóng thành quyển (trừtrường hợp công tác kế toán của hộ sale được thực hiện trên phương tiệnđiện tử). Số phiếu thu buộc phải đánh thường xuyên trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phảighi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu cùng ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, add người nộptiền.

- mẫu “Lý do nộp" ghi rõ nộidung nộp tiền

- loại “Số tiền": Ghi thông qua số vàbằng chữ số chi phí nộp quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng Việt Nam...

- Dòng tiếp theo sau ghi số lượng chứng từgốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu chiếm được lập thành 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Phiếu thu nên ghi tương đối đầy đủ các nộidung bên trên phiếu và gồm đủ chữ ký, họ và tên của bạn lập biểu, người đại diện hộkinh doanh/cá nhân kinh doanh và những người dân có liên quan theo mẫu bệnh từ.Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào phần “Đãnhận đầy đủ tiền (viết bằng chữ)” bên trên Phiếu thu trước lúc ký và ghi rõ bọn họ tên.

Liên 1 lưu lại tại hộ ghê doanh, cá nhânkinh doanh và dùng để làm ghi sổ quỹ tiền mặt, liên 2 giao cho người nộp tiền.

Trường đúng theo người thay mặt hộ kinhdoanh/cá nhân marketing đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc tín đồ lập biểu thìngười đại diện hộ ghê doanh/cá nhân tởm doanh hoàn toàn có thể ký đồng thời các chứcdanh kiêm nhiệm đó.

PHIẾUCHI

(Mẫu số02 - TT)

1. Mục đích: Nhằm xác định các khoản chi phí mặt thực tiễn xuất quỹ cùng làm địa thế căn cứ để thủquỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ chi phí mặt. Phần đa khoản tiền phương diện xuất quỹ đều phải có phiếuchi.

2. Phương pháp và nhiệm vụ ghi

Góc trên phía bên trái của chứng từ ghi rõtên và địa chỉ của hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh.

- Phiếu chi cần đóng thành quyển (trừtrường hợp công tác làm việc kế toán của hộ kinh doanh được triển khai trên phương tiệnđiện tử). Số phiếu chi yêu cầu đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phảighi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu cùng ngày, tháng, năm đưa ra tiền.

- Ghi rõ họ, tên, showroom người nhậntiền.

- mẫu “Lý vị chi" ghi rõ nộidung đưa ra tiền.

- mẫu “Số tiền": Ghi ngay số vàbằng chữ số chi phí xuất quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng Việt Nam.

- Dòng tiếp theo sau ghi số lượng chứng từgốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu bỏ ra được lập thành 2 liên (đặtgiấy than viết 1 lần) và chỉ sau khi bao gồm chữ ký (ký theo từng liên) của fan đạidiện hộ gớm doanh/cá nhân ghê doanh, thủ quỹ new được xuất quỹ. Sau khoản thời gian nhậnđủ số tiền người nhận tiền nên ghi số tiền đã nhận bằng chữ, cam kết và ghi rõ họ,tên vào Phiếu chi.

Liên 1 giữ tại hộ ghê doanh, cá nhânkinh doanh và dùng làm ghi sổ quỹ chi phí mặt. Liên 2 giao cho những người nhận tiền.

Trường đúng theo người đại diện hộ kinhdoanh/cá nhân sale đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc fan lập biểu thìngười đại diện thay mặt hộ ghê doanh/cá nhân tởm doanh có thể ký đồng thời những chứcdanh kiêm nhiệm đó.

PHIẾUNHẬP KHO

(Mẫu số03- VT)

1. Mục đích: Nhằm xác minh số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kholàm căn cứ nhập kho và ghi sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa.

2. Phương thức và trọng trách ghi

Góc trên phía bên trái của Phiếu nhập khophải ghi rõ tên và add của hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh. Phiếu nhậpkho áp dụng trong các trường hòa hợp nhập kho thiết bị liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóamua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến hóa hoặc vượt phát hiện nay trongkiểm kê.

Khi lập phiếu nhập kho buộc phải ghi rõ sốphiếu nhập cùng ngày, tháng, năm lập phiếu, chúng ta tên người giao vật dụng liệu, dụng cụ,sản phẩm, hàng hóa, số hóa 1-1 hoặc lệnh nhập kho, địa điểm nhập kho.

Cột A, B, C, D: Ghi số trang bị tự, tên,nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị chức năng tính của đồ dùng liệu, dụng cụ, sảnphẩm, mặt hàng hóa.

Cột 1: Ghi con số theo triệu chứng từ(hóa solo hoặc lệnh nhập).

Cột 2: Ghi số lượng thực nhập vàokho.

Cột 3, 4: Ghi đối kháng giá cùng thành tiền củatừng lắp thêm vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thực nhập.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền vàng cácloại thứ liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.

Dòng số chi phí viết bởi chữ: Ghi tổngsố chi phí trên Phiếu nhập kho bằng chữ.

Phiếu nhập kho được lập thành 2 liên(đặt giấy than viết 1 lần).

Phiếu nhập kho đề nghị có tương đối đầy đủ chữ kývà họ tên những người dân có tương quan trên phiếu nhập kho, liên 1 giữ tại hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh nhằm ghi sổ kế toán, liên 2 chuyển cho người giao hàng.

Xem thêm: Mua Online Chuột Không Dây Xiaomi Mi Portable Mouse Chính Hãng Xiaomi Việt

Trường hòa hợp người đại diện thay mặt hộ kinhdoanh/cá nhân kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm chủ kho hoặc người lập biểu thìngười thay mặt đại diện hộ tởm doanh/cá nhân tởm doanh hoàn toàn có thể ký đồng thời các chứcdanh kiêm nhiệm đó.

PHIẾUXUẤT KHO

(Mẫu số04 - VT)

1. Mục đích: Nhằm xác minh số lượng vật dụng liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất khocho các thành phần sử dụng của hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh làm căn cứ đểtheo dõi chi tiêu sản xuất ghê doanh.

2. Phương thức và nhiệm vụ ghi

Góc phía trái của Phiếu xuất kho phảighi rõ tên của hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh. Phiếu xuất kho lập cho 1 hoặcnhiều vật dụng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cùng một kho sử dụng cho một đốitượng hạch toán túi tiền hoặc thuộc một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họtên fan nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số với ngày, tháng, năm lập phiếu;lý do xuất kho và vị trí xuất kho đồ liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột A, B, C, D: Ghi số sản phẩm tự, tên,nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật dụng liệu, dụng cụ, sảnphẩm, hàng hóa.

- Cột 1: Ghi con số vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu ước xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Ghi số lượng thực tế xuấtkho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3, 4: Ghi 1-1 giá cùng thành tiềncủa từng các loại vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực xuất kho (cột 4 = cột2 x cột 3).

Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền giấy số vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế đã xuất kho.

Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ":Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho được lập thành 2 liên(đặt giấy than viết 1 lần).

Phiếu xuất kho nên có vừa đủ chữ ký kết vàhọ tên những người dân có liên quan trên phiếu xuất kho, liên 1 lưu giữ tại hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh để ghi sổ kế toán, liên 2 chuyển cho tất cả những người nhận hàng.

Trường thích hợp người đại diện thay mặt hộ kinhdoanh/cá nhân sale đồng thời kiêm nhiệm thủ kho hoặc bạn lập biểu thìngười thay mặt hộ ghê doanh/cá nhân gớm doanh rất có thể ký đồng thời những chứcdanh kiêm nhiệm đó.

BẢNGTHANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Mẫu số05 - LĐTL)

1. Mục đích: Bảng thanh toán giao dịch tiền lương và những khoản thu nhập của bạn lao độnglà triệu chứng từ làm căn cứ để thanh toán giao dịch tiền lương, phụ cấp, những khoản chi phí thưởngvà thu nhập tạo thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanhtoán chi phí lương cho tất cả những người lao động thao tác tại hộ kinh doanh, cá nhân kinhdoanh đôi khi làm địa thế căn cứ để thống kê về lao đụng tiền lương.

2. Phương thức và trọng trách ghi

Bảng thanh toán tiền lương và những khoảnthu nhập của tín đồ lao động được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toántiền lương và những khoản thu nhập của người lao đụng là những thông tin theo dõi,thống kê về số công hoặc số sản phẩm/công việc hoàn thành, solo giá lương thờigian/đơn giá lương sản phẩm,...

Cột A, B: Ghi số lắp thêm tự, họ tên củangười lao động được tận hưởng lương.

Cột 1: Ghi bậc lương hoặc hệ số lươngcủa người lao động.

Cột 2,3: Ghi số thành phầm và số tiềntính theo lương sản phẩm.

Cột 4,5: Ghi số công với số chi phí tínhtheo lương thời gian.

Cột 6,7: Ghi số công cùng số tiền tínhtheo lương thời hạn hoặc ngừng, nghỉ bài toán hưởng các loại % lương.

Cột 8: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹlương.

Cột 9: Ghi số phụ cấp cho khác được tínhvào các khoản thu nhập của người lao động dẫu vậy không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.

Cột 10: Ghi tổng số chi phí thưởng mà bạn lao rượu cồn được hưởng.

Cột 11: Ghi tổng số chi phí lương và cáckhoản phụ cấp, tiền thưởng mà fan lao rượu cồn được hưởng.

Cột 12,13,14,15,16,17: Ghi những khoảnkhấu trừ lương của fan lao động, bao gồm bảo hiểm xóm hội (BHXH), bảo đảm y tế(BHYT), bảo đảm thất nghiệp (BHTN).... Thuế thu nhập cá thể phải nộp (TNCN) vàtổng số tiền khấu trừ lương vào tháng. Trong đó cột 17 là tổng cộng các khoảnkhấu trừ lương, cột 17 = cột 12+ cột 13+ cột 14+ cột 15+ cột 16.

Cột 18: Ghi số tiền lương, tiền thưởngvà các khoản thu nhập cá nhân mà hộ gớm doanh, cá nhân kinh doanh còn đề nghị trả ngườilao động (Cột 18 = Cột 11 – Cột 17).

Cột C: người lao động ký kết nhận lúc nhậnlương.

Cuối mỗi tháng địa thế căn cứ vào chứng từliên quan, hộ tởm doanh/cá nhân kinh doanh lập Bảng giao dịch tiền lương vàcác khoản thu nhập của người lao đụng chuyển cho tất cả những người đại diện hộ kinhdoanh/cá nhân marketing ký duyệt, kế tiếp lập phiếu bỏ ra và trả lương. Bảngthanh toán chi phí lương và các khoản thu nhập cá nhân của tín đồ lao động được giữ tại hộkinh doanh, cá thể kinh doanh. Những lần lĩnh lương, fan lao động phải trực tiếpký vào cột “Ký nhận” hoặc bạn nhận hộ đề xuất ký nuốm (người nhấn hộ phải ghi rõhọ tên). Trường vừa lòng hộ tởm doanh/cá nhân marketing trả lương cho người lao độngqua tài khoản tiền gửi ngân hàng thì không yêu cầu fan lao động phải ký vào cột“Ký nhận”.

Hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh cóthể căn cứ vào điểm lưu ý trả lương và thu nhập của người lao rượu cồn tại hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh để rất có thể thêm cột, bỏ bớt cột hoặc bố trí lại những cộttừ cột 1 cho cột 10, cột 12 mang đến cột 16 của chủng loại Bảng thanh toán tiền lương vàcác khoản các khoản thu nhập của người lao động cho tương xứng với thực tiễn của hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh.

PHỤ LỤC 2

BIỂUMẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

1- Biểu chủng loại sổ kế toán

HỘ, CÁ NHÂN ghê DOANH:......

Mẫu số S1-HKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính)

SỔCHI TIẾT lệch giá BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên địađiểm tởm doanh: ......................

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thương mại chia theo hạng mục ngành nghề

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Phân phối, cung cấp hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên đồ dùng liệu

Sản xuất, vận tải, dịch vụ thương mại có gắn thêm với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên thứ liệu

Hoạt động sale khác

A

B

C

D

1

2

....

4

5

...

7

8

...

10

...

12

Tổng cộng

- Sổ này còn có ... Trang, khắc số từtrang 01 mang lại trang ...

- Ngày mở sổ: ..

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, bọn họ tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ kinh DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, họ tên, đóng dấu)

HỘ, CÁ NHÂN ghê DOANH:.....

Mẫu số S2-HKD (Ban hành kèm theo Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

SỔCHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tên vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa: ....................

Năm.............……

Chứng từ

Diễn giải

Đơn vị tính

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Số dư đầu kỳ

Cộng tạo nên trong kỳ

X

X

Số dư cuối kỳ

X

X

X

X

- Sổ này có ... Trang, khắc số từtrang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

HỘ, CÁ NHÂN ghê DOANH:…………………

Mẫu số S3-HKD (Ban hành đương nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

SỔCHI PHÍ SẢN XUẤT, tởm DOANH

Tên địađiểm ghê doanh: ...............

Năm.....................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tập hợp ngân sách chi tiêu theo các yếu tố sản xuất, ghê doanh

Số hiệu

Ngày tháng

Tổng số tiền

Chia ra

Chi phí tổn nhân công

Chi tầm giá điện

Chi giá thành nước

Chi giá thành viễn thông

Chi giá thành thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh

Chi phí thống trị (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ..)

Chi chi phí khác (hội nghị, công tác làm việc phí, thanh lý, nhượng bán gia tài cố định, thuê xung quanh khác,...)

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Số phát sinh trong kỳ

Tổng cộng

- Sổ này có ... Trang, viết số từtrang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ gớm DOANH/CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

HỘ, CÁ NHÂN tởm DOANH:....

Mẫu số S4-HKD (Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tài chính)

SỔTHEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loạithuế:.....................

Năm:................

Đơn vịtính:.....

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế buộc phải nộp

Số thuế đang nộp

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

Số tạo nên trong kỳ

Cộng số tạo ra trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này còn có ... Trang, khắc số từtrang 01 mang lại trang ...

- Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/ CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

HỘ, CÁ NHÂN tởm DOANH:................

Mẫu số S5-HKD (Ban hành kèm theo Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tài chính)

SỔTHEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜILAO ĐỘNG

Năm.......................

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

BHXH

BHYT

BHTN

....

Số hiệu

Ngày, tháng

Số cần trả

Số đang trả

Số còn buộc phải trả

Số đề nghị trả

Số đang trả

Số còn đề nghị trả

Số đề nghị trả

Số vẫn trả

Số còn nên trả

Số đề xuất trả

Số đang trả

Số còn đề nghị trả

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- Số dư đầu kỳ

- Số tạo nên trong kỳ

..........

- cộng số tạo ra trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... Trang, viết số từtrang 01 cho trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, bọn họ tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

HỘ, CÁ NHÂN khiếp DOANH:…………………

Mẫu số S6-HKD (Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

SỔQUỸ TIỀN MẶT

Loạiquỹ: ................

Ngày, mon ghi sổ

Ngày, tháng triệu chứng từ

Số hiệu triệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số tạo ra trong kỳ

x

x

- cùng số gây ra trong kỳ

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... Trang, đặt số từtrang 01 cho trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ ghê DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, họ tên, đóng góp dấu)

HỘ,CÁ NHÂN tởm DOANH:…………

Mẫu số S7-HKD (Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của bộ Tài chính)

SỔTIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mởtài khoản giao dịch: ................

Số hiệutài khoản tại vị trí gửi: ..............

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- cộng số tạo ra trong kỳ

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này còn có ... Trang, đánh số từtrang 01 mang đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, bọn họ tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ gớm DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

2- phương thức ghi sổ kế toán

2.1. Sổchi máu doanh thu bán hàng hóa, thương mại dịch vụ (Mẫu số S1-HKD)

a) Sổ này được mở theo từng team danhmục ngành nghề sale có cùng mức thuế suất thuế giá bán trị ngày càng tăng (GTGT),thuế thu nhập cá thể (TNCN) như nhau để làm căn cứ mang đến hộ kinh doanh, cá nhânkinh doanh và cơ quan thuế khẳng định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN đối với ngânsách công ty nước (NSNN) theo luật của luật pháp thuế.

b) căn cứ và phương thức ghi sổ

- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, thángcủa hội chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinhtế phân phát sinh.

- Cột 1, 2, ...., 10...: Ghi doanhthu phân phối sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ được phân loại theo từng team danh mụcngành nghề sale có thuộc mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy địnhcủa quy định thuế để làm căn cứ kê khai thuế và khẳng định nghĩa vụ thuế vớiNSNN.

Trường phù hợp hộ gớm doanh, cá nhânkinh doanh có nhu cầu thì ngoài bài toán mở sổ chi tiết bán sản phẩm theo từng nhómdanh mục ngành nghề gớm doanh, các hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh hoàn toàn có thể mởsổ chi tiết doanh thu cụ thể từng sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại hoặc theo cáchthức phân nhiều loại khác cho phù hợp với yêu cầu quản lý của hộ ghê doanh, cá nhânkinh doanh hoặc luật pháp của luật pháp thuế.

2.2. Sổ chi tiếtvật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (Mẫu số S2-HKD)

a) Hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanhphải mở sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để theo dõi và quan sát về tình hìnhnhập, xuất, tồn kho mang lại từng đồ gia dụng liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh.

b) Thông tin, số liệu bên trên sổ đưa ra tiếtvật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được so sánh với công dụng kiểm kê nhằm xácđịnh mặt hàng tồn kho gồm bị thừa, thiếu hụt so với thực tế hay không.

c) địa thế căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ vào các chứng từ kế toán cóliên quan tiền (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,...) nhằm ghi sổ chi tiết vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, hàng hóa như sau:

+ Cột A, B: Ghi số hiệu, tháng ngày củachứng từ được áp dụng để ghi sổ kế toán.

+ Cột C: Ghi nội dung nhiệm vụ kinhtế tạo ra để phục vụ cho câu hỏi rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin vềhàng tồn kho khi bắt buộc thiết.

+ Cột D: Đơn vị tính của trang bị liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm hóa.

+ Cột 1: Ghi đơn giá nhập, xuất, tồnvật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, đối kháng giá nhập kho của từng vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho.

Đơn giá bán xuất kho của từng đồ vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, mặt hàng hóa có thể tính theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dựtrữ hoặc cách thức nhập trước xuất trước. Rõ ràng như sau:

(+) phương thức bình quân gia quyền cảkỳ dự trữ: Theo phương thức này, cực hiếm của từng loại hàng tồn kho được tínhtheo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho vào đầu kỳ và quý giá từng loạihàng tồn kho được thiết lập hoặc tiếp tế trong kỳ. Đơn giá bán xuất kho được tính theocông thức sau:

Đơn giá bán xuất kho bình quân cả kỳ dự trữ của một một số loại sản phẩm

=

(Giá trị hàng tồn thời điểm đầu kỳ + giá trị hàng nhập trong kỳ)

(Số lượng hàng tồn vào đầu kỳ + số lượng hàng nhập vào kỳ)

(+) phương thức nhập trước, xuất trước(FIFO): phương thức này được áp dụng dựa trên trả định là cực hiếm hàng tồn khođược cài đặt hoặc được thêm vào trước thì được xuất trước và quý hiếm hàng tồn khocòn lại thời điểm cuối kỳ là quý hiếm hàng tồn kho được mua hoặc cấp dưỡng gần thời gian cuốikỳ. Theo cách thức này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá chỉ của lôhàng nhập kho ở thời điểm vào đầu kỳ hoặc sát đầu kỳ, cực hiếm của hàng tồn kho cuốikỳ được tính theo giá chỉ của hàng nhập kho ngơi nghỉ thời điểm thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ.

+ Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập kho.

+ Cột 3: Ghi quý giá (thành tiền) vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).

+ Cột 4: Ghi con số vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho.

+ Cột 5: Ghi giá trị (thành tiền) vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (Cột 5 = Cột 1 x Cột 4).

+ Cột 6: Ghi con số vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho.

+ Cột 7: Ghi giá trị (thành tiền) vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho.

2.3. Sổ chi tiêu sản xuất, kinhdoanh (Mẫu số S3-HKD)

a) Hộ gớm doanh, cá nhân kinh doanh nên mở sổ chiphí sản xuất, marketing để tập hợp ngân sách theo các yếu tố chế tạo kinh doanhcủa từng vị trí kinh doanh bao gồm: ngân sách nhân công; chi phí điện; đưa ra phínước; chi phí viễn thông; chi phí thuê kho bãi, mặt phẳng kinh doanh; chi phí quảnlý; chi tiêu khác.

b) căn cứ và phương thức ghi sổ

Căn cứ vào chứng từ kế toán liên quan đến chi phí sảnxuất kinh doanh trong kỳ nhằm ghi vào sổ chi tiêu sản xuất sale như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, mon của hội chứng từdùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nhiệm vụ kinh tếphát sinh;

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của nhiệm vụ kinh tếphát sinh;

- từ bỏ Cột 2 đến Cột 8: căn cứ vào câu chữ nghiệp vụkinh tế phát sinh để ghi vào các cột cân xứng tương ứng cùng với nội dung chi phíphát sinh theo quy định của lao lý thuế và yêu cầu thống trị của hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh.

2.4. Sổ theo dõi thực trạng thực hiệnnghĩa vụ thuế cùng với NSNN (Mẫu số S4-HKD)

a) Hộ gớm doanh, cá thể kinh doanhphải mở sổ theo dõi và quan sát tình hình triển khai nghĩa vụ thuế cùng với NSNN nhằm theo dõi các khoảnthuế, phí tổn .... Cơ mà hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh buộc phải nộp, đã nộp với còn phảinộp vào NSNN. Trong các số đó hộ ghê doanh, cá nhân kinh doanh cần mở sổ này bỏ ra tiếttheo từng dung nhan thuế như thuế GTGT, thuế TNCN...

b) Thông tin, số liệu trên sổ theodõi tình hình tiến hành nghĩa vụ thuế với NSNN làm căn cứ để cơ sở thuế xác địnhhộ ghê doanh, cá thể kinh doanh có nộp đúng, nộp đủ và kịp thời những khoản thuế,phí ... Vào NSNN theo điều khoản của điều khoản thuế xuất xắc không.

c) căn cứ và phương thức ghi sổ

Căn cứ vào bệnh từkế toán có liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của hộ gớm doanh, cánhân marketing với NSNN nhằm ghi sổ theo dõi và quan sát tình hình triển khai nghĩa vụ vớiNSNN như sau:

+ Cột A, B: Ghi số hiệu, tháng ngày củacác triệu chứng từ kế toán tài chính được thực hiện để ghi sổ kế toán. Những chứng từ kế toán tất cả thểlà các tờ khai thuế, giấy nộp chi phí thuế vào NSNN đương nhiên Phiếu bỏ ra hoặc giấybáo Nợ của ngân hàng,....

+ Cột C: Ghi nội dung nhiệm vụ kinhtế tạo nên để ship hàng cho việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin vềcác khoản nên nộp, đang nộp cùng còn bắt buộc nộp NSNN về các khoản thuế khi bắt buộc thiết.

+ việc ghi chép số dư đầu kỳ thực hiệnnhư sau: ví như số dư vào đầu kỳ (cuối kỳ trước đưa sang) của số thuế nên nộp vàoNSNN được ghi vào cột 1, nếu như số dư đầu kỳ (cuối kỳ trước gửi sang) của mã sốthuế đã nộp vượt vào NSNN được ghi vào cột 2.

+ Cột 1: phản ánh số thuế mà lại hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh yêu cầu nộp NSNN theo phương tiện của pháp luật thuế, thay thểnhư sau:

Đối cùng với số thuế GTGT đề xuất nộp tínhtheo phần trăm % bên trên doanh thu bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ sẽ căn cứ vào số doanh thubán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ trên sổ chi tiết doanh thu bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ nhân vớitỷ lệ % tính thuế GTGT theo chính sách của điều khoản thuế so với từng lĩnh vực,ngành nghề hoạt động.

Đối cùng với số thuế TNCN của người lao độngphải nộp NSNN sẽ căn cứ vào tổng số cột số thuế TNCN phải nộp trên bảng thanhtoán chi phí lương và những khoản thu nhập của người lao động.

Đối với số thuế TNCN của chủ hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh phải nộp NSNN sẽ địa thế căn cứ vào tổng doanh thu bán hànghóa, dịch vụ thương mại trên sổ chi tiết doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ nhân với thuế suấtthuế TNCN theo cách thức của pháp luật thuế so với từng lĩnh vực, ngành nghề hoạtđộng.

+ Cột 2: phản chiếu số thuế nhưng mà hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh sẽ nộp vào NSNN. Chứng từ kế toán nhằm ghi chép vào chỉtiêu này là giấy nộp tiền vào NSNN kèm theo Phiếu bỏ ra hoặc giấy báo Nợ của ngânhàng. Trường hợp, hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh gồm số thuế đang nộp to hơn sốthuế yêu cầu nộp thì số thuế nộp thừa cũng rất được ghi vào cột nà