Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

-

Bài toán về tính chất tuổi là 1 trong trong số các bài toán tất cả văn thường gặp gỡ ở tè học, đó là dạng toán tương đối quen thuộc đối với các em học viên lớp 4, 5.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

Ở nội dung bài viết này Trung tâm Gia sư hà nội thủ đô sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải bài toán tính tuổi chi tiết dễ gọi bằng các ví dụ minh họa gồm phân tích đề bài.


1. Giải bằng phương pháp giải của vấn đề Tổng – hiệu

Ví dụ 1: Năm nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi?

Phân tích: tự số tuổi của hai anh em hiện nay, ta có thể biết được hiệu số tuổi của hai anh em từ kia suy ra hiệu số tuổi của hai anh em khi tôngr số tuổi của hai đồng đội là 28 tuổi.

Áp dụng phương pháp giải của việc Tổng – hiệu ta tìm kiếm được số tuổi của mọi người khi tổng số tuổi của hai đồng đội là 28 tuổi, trường đoản cú đó kiếm được thời gian từ bỏ nay cho đến lúc tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.

Giải: Hiệu số tuổi của hai anh em hiện nay là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Do hiệu số tuổi của nhị người luôn luôn không chuyển đổi nên hiệu số tuổi của hai anh em khi tổng cộng tuổỉ của hai đồng đội là 28 tuổi cũng vẫn như hiện thời và là 6 tuổi.

Tuổi của anh ấy khi toàn bô tuổi của hai anh em là 28 tuổi là: (28 + 6) : 2 = 17 (tuổi)

Thời gian tự nay đến lúc tổng số tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi là: 17 – 11 = 6 (năm)

Đáp số: 6 năm

Ví dụ 2: Cách đây 3 năm thì tổng thể tuổi của hai đồng đội là 11 tuổi. Tính số tuổi của anh ấy và số tuổi của em hiện tại nay, biết rằng hiện thời anh rộng em 5 tuổi.

Phân tích: Vì hiệu số tuổi của hai fan không thay đổi nên cách đây 3 năm anh cũng hơn em 5 tuổi. Từ tổng cộng tuổi của hai đồng đội cách trên đây 3 năm ta có thể tìm được tổng số tuổi của hai bạn bè hiện nay. Vì thế ta rất có thể áp dụng cách giải của câu hỏi Tổng – hiệu để tìm kiếm được số tuổi của anh và số tuổi của em cách đó 3 năm và tìm kiếm được số tuổi của anh ấy và số tuổi của em hiện nay.

Giải: Vì hiệu số tuổi của hai fan không đổi khác nên từ thời điểm cách đó 3 năm anh cũng rộng em 5 tuổi.

Tuổi của anh từ thời điểm cách đây 3 năm là: (11 + 5) : 2 = 8 (tuổi)

Tuổi của anh hiện thời là: 8 + 3 = 11 (tuổi)

Tuổi của em bây chừ là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Cách 2: Tổng số tuổi của hai bằng hữu hiện nay là: 11 + 3 x 2 = 17 (tuổi)

Tuổi của anh bây chừ là: (17 + 5) : 2 = 11 (tuổi)

Tuổi của em bây giờ là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Đáp số: Anh: 11 tuổi , em : 6 tuổi.

2. Giải bằng phương pháp giải của câu hỏi Tổng – tỉ

Ví dụ 1: từ thời điểm cách đây 5 năm, tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi nhỏ hiện nay, hiểu được tổng số tuổi của bà mẹ và con hiện nay là 46 tuổi.

Phân tích: bài xích toán cho thấy tỉ số số tuổi của hai bà mẹ con từ thời điểm cách đó 5 năm với tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay nay. Để tìm được số tuổi của mọi cá nhân ta cần biết thêm tổng cộng tuổi của hai chị em con cách đó 5 năm hoặc tỉ số số tuổi của hai bà bầu con hiện tại nay.

Ta thấy: trường đoản cú tỉ số số tuổi của hai chị em con cách đây 5 năm không thể kiếm được tỉ số số tuổi của hai người mẹ con hiện tại nay. Từ tổng thể tuổi của người mẹ và của con hiện nay ta rất có thể tìm được

tổng số tuổi của chị em và của con từ thời điểm cách đây 5 năm. Từ đó áp dụng cách giải của việc Tổng – tỉ ta tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con từ thời điểm cách đó 5 năm và tìm được số tuổi của bà bầu và số tuổi của nhỏ hiện nay.

Giải: Tổng số tuổi của hai chị em con từ thời điểm cách đây 5 năm là: 46 – 5 x 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con từ thời điểm cách đó 5 năm là: 36 : (5 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi của con hiện giờ là: 6 + 5 = 11 (tuổi)

Tuổi của mẹ bây giờ là: 46 – 11 = 35 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 35 tuổi, con: 11 tuổi.

Ví dụ 2: cách đây 6 năm, tổng cộng tuổi của bà mẹ và con là 36 tuổi. Tính tuổi của bà mẹ và tuổi của nhỏ hiện nay, biết rằng 12 năm nữa thì tuổi bà mẹ sẽ gấp đôi tuổi con.

Phân tích: Từ tổng thể tuổi của người mẹ và con từ thời điểm cách đây 6 năm ta có thể tìm được tổng cộng tuổi của bà bầu và bé sau 12 năm nữa. Tự đó áp dụng cách giải của vấn đề Tổng – tỉ ta có thể tìm được số tuổi của bà bầu và số tuổi của nhỏ sau 12 năm nữa và tìm được số tuổi của chị em và số tuổi của bé hiện nay.

Giải: Tổng số tuổi của bà bầu và nhỏ sau 12 năm nữa là: 36 + ( 6 + 12 ) x 2 = 72 ( tuổi )

Tuổi của nhỏ sau 12 năm nữa là: 72: (1 + 2) = 24 (tuổi)

Tuổi của chị em sau 12 năm nữa là: 72 – 24 = 48 (tuổi)

Tuổi của mẹ hiện nay là: 48 – 12 = 36 (tuổi)

Tuổi của con bây giờ là: 24 – 12 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 36 tuổi, con: 12 tuổi.

3. Giải bằng phương pháp giải của vấn đề Hiệu – tỉ

Ví dụ 1: Mẹ sinh nhỏ năm 26 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi nhỏ hiện nay, hiểu được 15 năm nữa thì tuổi người mẹ sẽ gấp hai tuổi con.

Phân tích: Mẹ sinh con năm 26 tuổi có nghĩa là mẹ hơn con 26 tuổi. Vì vậy sau 15 năm nữa bà bầu vẫn hơn nhỏ 26 tuổi. Bài xích toán cho biết thêm tỉ số số tuổi của mẹ và con sau 15 năm nữa, từ

đó vận dụng cách giải của vấn đề Hiệu – tỉ ta tìm kiếm được số tuổi của chị em và số tuổi của bé sau 15 năm nữa và kiếm được số tuổi của người mẹ và số tuổi của con hiện nay.

Giải: người mẹ sinh nhỏ năm 26 tuổi vậy mẹ hơn con 26 tuổi. Bởi vì đó15 năm nữa bà mẹ cũng hơn nhỏ 26 tuổi.

Tuổi của nhỏ sau 15 năm nữa là: 26 : (2 – 1) = 26 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là: 26 – 15 = 11 (tuổi)

Tuổi của mẹ bây chừ là: 11 + 26 = 37 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 37 tuổi, con: 11 tuổi.

Xem thêm: Game Dọn Dẹp Nhà Cửa Cho Công Chúa, Game Dọn Phòng Cùng Công Chúa

Ví dụ 2: Năm nay chị em 35 tuổi, con 10 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây bao nhiêu năm thì tuổi của bà bầu gấp 6 lần tuổi của con?

Phân tích: Từ hiệu số tuổi của hai người mẹ con hiện giờ ta suy ra hiệu số tuổi của hai mẹ con khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Từ đó vận dụng cách giải của việc Hiệu – tỉ ta tìm kiếm được số tuổi của bà mẹ và số tuổi của con khi tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con.

Giải: mẹ hơn số lượng tuổi là: 35 – 10 = 25 (tuổi)

Tuổi của bé khi tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi bé là: 25 : (6 – 1) = 5 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con đến nay là: 10 – 5 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

4. Giải bởi sơ trang bị đoạn thẳng

Ví dụ 1: bây giờ tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Đến lúc tuổi con bằng tuổi mẹ bây chừ thì tổng cộng tuổi của hai chị em con là 84 tuổi. Tính tuổi chị em và tuổi bé hiện nay.

Phân tích: Tuổi mẹ bây chừ gấp 5 lần tuổi nhỏ hay tuổi chị em hơn tuổi con 4 lần tuổi bé hiện nay. Khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện thời thì bà bầu vẫn hơn con 4 lần tuổi bé hiện nay. Từ tổng số tuổi của hai bà bầu con khi tuổi con bởi tuổi mẹ hiện nay ta tìm kiếm được tuổi của mẹ và tuổi của con khi đó và tìm kiếm được số tuổi của bà bầu và số tuổi của bé hiện nay.

Giải: Ta có thể vẽ sơ đồ và giải vấn đề như sau:

*
*

Từ sơ đồ ta có: Anh rộng em số tuổi là: 10 : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi em bây chừ là: 5: (3 – 2) x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: Anh: 15 tuổi, em: 10 tuổi.

5. Giải bằng cách so sánh với đại lượng ko đổi

Ví dụ 1: cách đó 4 năm, tuổi của ba gấp 7 lần tuổi của con. Hiểu được sau 6 năm nữa thì tuổi của bé sẽ bằng 50% tuổi của bố cách đó 4 năm. Tính tuổi của cha và tuổi của nhỏ hiện nay.

Phân tích: Tuổi của con cách đó 4 năm bởi 1/7 tuổi của bố từ thời điểm cách đây 4 năm. Tuổi của bé sau 6 năm nữa bằng 1/2 tuổi của bố cách đó 4 năm. Từ kia ta rất có thể tìm được hiệu thân tỉ số số tuổi của con từ thời điểm cách đây 4 năm cùng với số tuổi của bố từ thời điểm cách đó 4 năm với tỉ số số tuổi của bố dưới đây 6 năm với số tuổi của bố cách đó 4 năm.

– Từ khoảng cách thời gian từ thời điểm cách đây 4 năm đến tiếp sau đây 6 năm ta kiếm được số tuổi của bố từ thời điểm cách đó 4 năm, từ bỏ đó tìm kiếm được số tuổi của cha và số tuổi của bé hiện nay.

Giải: Tuổi con từ thời điểm cách đó 4 năm đối với tuổi bố từ thời điểm cách đây 4 năm thì bằng: 1/7 (tuổi bố cách đây 4 năm)

Tuổi con sau 6 năm nữa đối với tuổi bố cách đó 4 năm thì bằng: 1/2 (tuổi bố từ thời điểm cách đây 4 năm)

Thời gian trường đoản cú khi từ thời điểm cách đó 4 năm cho sau 6 năm nữa là: 4 + 6 = 10 (năm)

Tuổi bố từ thời điểm cách đây 4 năm là: 10 : (1/2 – 1/7) = 28 (tuổi)

Tuổi con cách đó 4 năm là: 28 : 7 = 4 (tuổi)

Tuổi bố bây chừ là: 28 + 4 = 32 (tuổi)

Tuổi con hiện thời là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Ví dụ 2: Năm nay, tuổi của cha gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng sau 8 năm nữa thì tuổi của bố chỉ từ gấp 2,5 lần tuổi của con. Tính tuổi của bố và tuổi của nhỏ hiện nay.

Phân tích: Ta thấy hiệu số tuổi của bố và tuổi của con luôn luôn không chuyển đổi do kia ta hoàn toàn có thể so sánh tuổi của cha hoặc tuổi của bé ở hai thời điểm với hiệu số tuổi của bố và tuổi của con. Tự khoảng thời gian giữa hai thời điểm đó ta hoàn toàn có thể tìm được tuổi của tía hoặc tuổi của bé ở từng thời điểm.

– hiện nay nay, tuổi của tía gấp 4 lần tuổi của nhỏ suy ra tuổi của tía gấp 4/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của bé hay tuổi của con bằng 1/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con.

– Sau 8 năm nữa, tuổi của ba gấp 2,5 (5/2) lần tuổi của bé suy ra tuổi của ba gấp 5/3 lần hiệu số tuổi của cha và tuổi của con hay tuổi của con bằng 2/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con.

– Vậy 4/3 lần hiệu số tuổi của tía và tuổi của nhỏ kém 5/3 lần hiệu số tuổi của tía và tuổi của nhỏ là 8 năm tuyệt 1/3 hiệu số tuổi của tía và tuổi của con kém 2/3 hiệu số tuổi của ba và tuổi của nhỏ cũng là 8 năm. Từ kia ta tìm kiếm được hiệu số tuổi của ba và tuổi của nhỏ và kiếm được tuổi của bố, tuổi của con

Giải: Tuổi của bố hiện giờ so với hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 4/3 (Hiệu số tuổi của tía và tuổi của con)

Tuổi của cha 8 năm sau so với hiệu số tuổi của của ba và tuổi của bé thì bằng:

= 5/3 (Hiệu số tuổi của cha và tuổi của con)

Hiệu số tuổi của tía và tuổi của nhỏ là: 8 : (5/3 – 4/3) = 24 ( tuổi )

Tuổi của con hiện thời là: 24 : (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố bây giờ là: 8 + 24 = 32 (tuổi)

Cách 2: Tuổi của con hiện nay so với hiệu số tuổi của của cha và tuổi của bé thì bằng:

= 1/3 (Hiệu số tuổi của tía và tuổi của con)

Tuổi của con 8 năm tiếp theo so cùng với hiệu số tuổi của bố và tuổi của bé thì bằng:

= 2/3 (Hiệu số tuổi của tía và tuổi của con)

Hiệu số tuổi của của cha và tuổi của nhỏ là: 8 : (2/3 – 1/3) = 24 (tuổi)

Tuổi của con bây chừ là: 24 : (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là: 8 + 24 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Ví dụ 3: Năm nay, tuổi của ba gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tuổi của bé sau 8 năm nữa thì bằng 2/3 tuổi của bố cách đó 8 năm. Tính tuổi của ba và tuổi của nhỏ hiện nay.

Phân tích: Ta thấy tổng cộng tuổi của bố và của con hiện thời đúng bởi tổng số tuổi của bố cách đây 8 năm cùng tuổi của nhỏ sau 8 năm nữa. Từ kia ta có thể so sánh số tuổi của bố hoặc của con hiện nay và số tuổi của bố cách đó 8 năm hoặc số tuổi của bé 8 năm sau với tổng thể tuổi của tía và của con từ đó kiếm được tổng số tuổi của ba và của bé và tìm được số tuổi của tía và số tuổi của nhỏ hiện nay.

Giải: Tuổi của con hiện thời so với tổng cộng tuổi của hai cha con hiện thời thì bằng:

= 1 tháng 5 (tổng số tuổi của hai cha con hiện tại nay)

Tuổi của nhỏ 8 năm sau so với tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của nhỏ 8 năm tiếp theo thì bằng: = 2/5 (tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của bé 8 năm sau)

Vì tổng thể tuổi của hai tía con bây giờ bằng tổng số tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của con 8 năm tiếp theo nên ta có:

Tổng số tuổi của hai tía con hiện thời hay tổng số tuổi của bố từ thời điểm cách đó 8 năm cùng tuổi của nhỏ 8 năm sau là: 8 : (2/5 – 1/5) = 40 (tuổi)

Tuổi của con hiện giờ là: 40 : (1 + 4) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Cách 2: Tuổi của bố hiện giờ so với tổng thể tuổi của hai bố con hiện nay thì bằng:

= 4/5 (tổng số tuổi của hai bố con hiện nay)

Tuổi bố từ thời điểm cách đây 8 năm đối với tổng số tuổi của bố từ thời điểm cách đây 8 năm và tuổi của bé 8 năm sau thì bằng: = 3/5 (tổng số tuổi của bố cách đây 8 năm cùng tuổi của nhỏ 8 năm sau)

Vì tổng cộng tuổi của hai tía con hiện giờ bằng tổng cộng tuổi của bố từ thời điểm cách đó 8 năm cùng tuổi của bé 8 năm tiếp theo nên ta có:

Tổng số tuổi của hai tía con hiện nay hay tổng thể tuổi của bố cách đó 8 năm và tuổi của nhỏ 8 năm sau là: 8 : (4/5 – 3/5) = 40 (tuổi)

Tuổi của con bây giờ là: 40 : (1 + 4) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Ví dụ 4: Năm nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tuổi của con sau 10 năm nữa thì bằng một nửa tuổi của tía sau 4 năm nữa. Tính tuổi của ba và tuổi của nhỏ hiện nay.

Phân tích: Ta thấy tuổi bố 4 năm sau cũng biến thành gấp 4 lần tuổi con một năm sau. Tuổi của ba 40 năm sau cũng trở nên gấp 4 lần tuổi con 10 năm sau. Vì vậy ta có thể so sánh tuổi của bé 10 năm sau và tuổi của con một năm sau với tuổi của bố 4 năm sau, hoặc so sánh tuổi của cha 40 năm tiếp theo và tuổi của bố 4 năm tiếp theo với tuổi của bé 10 năm sau từ đó ta tìm được số tuổi của tía 4 năm sau hoặc số tuổi của bé 10 năm sau và tìm được số tuổi của cha và số tuổi của con hiện nay.

Giải: Vì bây giờ tuổi ba gấp 4 lần tuổi con bắt buộc tuổi bố 4 năm sau sẽ cấp 4 lần tuổi con một năm sau giỏi tuổi con một năm sau đối với tuổi tía 4 năm tiếp theo thì bằng: 1/4 (tuổi cha 4 năm sau )

Tuổi con 10 năm sau so cùng với tuổi cha 4 năm sau thì bằng: một nửa (tuổi ba 4 năm sau)

Tuổi ba 4 năm sau là: (10 – 1 ) : (1/2 – 1/4) = 36 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là: 36 – 4 = 32 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 32 : 4 = 8 (tuổi)

Cách 2: Vì bây chừ tuổi bố gấp 4 lần tuổi con yêu cầu tuổi tía 40 năm sau sẽ cấp 4 lần tuổi con 10 năm sau hay tuổi tía 40 năm sau so với tuổi nhỏ 10 năm tiếp theo thì gấp: 4 (tuổi nhỏ 10 năm sau).

Tuổi bé 10 năm tiếp theo thì bằng 50% tuổi của bố 4 năm sau hay tuổi ba 4 năm tiếp theo so với tuổi nhỏ 10 năm sau thì gấp: 2 (tuổi nhỏ 10 năm sau).