Tờ khai làm hộ chiếu

-

Khi đề nghị cấp hộ chiếu, tín đồ dân đề xuất nộp Tờ khai xin cấp hộ chiếu - mẫu mã TK01 phát hành kèm theo Thông bốn 73/2021/TT-BCA cho tới Phòng thống trị xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh địa điểm thường trú hoặc trợ thời trú.

Bạn đang xem: Tờ khai làm hộ chiếu


Hộ chiếu là gì và dùng để gia công gì?

*
Mẫu Tờ khai xin cấp hộ chiếu mới nhất là chủng loại TK01 (Ảnh minh họa)

Hộ chiếu tất cả bao nhiêu loại?

Theo Thông bốn 73, việt nam sử dụng 3 nhiều loại hộ chiếu chính:

a) Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT): Được cấp cho cho đầy đủ công dân việt nam và là nhiều loại hộ chiếu thông dụng nhất.Thời hạn áp dụng của hộ chiếu phổ thông:+ Hộ chiếu cấp cho Công dân từ đầy đủ 14 tuổi trở lên: gồm thời hạn 10 năm;+ Hộ chiếu được cấp cho riêng cho trẻ em dưới 14 tuổi: bao gồm thời hạn 5 năm;+ Hộ chiếu cấp phổ biến cho công dân nước ta và con của công dân (dưới 09 tuổi): tất cả thời hạn 5 nămb) Hộ chiếu công vụ, trang bìa greed color lá cây đậm (mẫu HCCV): Chỉ được cấp cho cho những trường phù hợp ra nước ngoài thao tác theo sự cắt cử của cơ quan Nhà nước, bao gồm thời hạn 5 năm.c) Hộ chiếu nước ngoài giao, trang bìa gray clolor đỏ (mẫu HCNG):Được cấp cho cán cỗ cấp cao như quản trị nước, Phó quản trị nước, Phó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước…, thời hạn áp dụng 5 năm.

Tờ khai xin cấp hộ chiếu TK01 và lí giải điền


1. Họ cùng tên (chữ in hoa)…………………………….. 2. Giới tính: phái mạnh □ chị em □3. Sinh ngày… tháng… năm… địa điểm sinh (tỉnh, thành phố)……………………..4. Số ĐDCN/CMND(3)Ngày cấp…../…../…….

Xem thêm:

5. Dân tộc………… 6. Tôn giáo………… 7. Số năng lượng điện thoại……………………8. Địa chỉ đk thường trú ……… ………………… …………………………… ……………... ……………… ……………… …………………… ………………9. Địa chỉ đk tạm trú …… …… ……… ……… ……………… ……… ……… ………… ……. ……… ……………… ………… …………… …………10. Nghề nghiệp…………… 11. Tên và địa chỉ cửa hàng cơ quan tiền (nếu có)…………………..……………………… ………………… ………………………………………12. Cha: họ cùng tên ………….……………… sinh ngày ……/……/…………Mẹ: họ cùng tên ………………......…………. Sinh ngày ……/……/…………Vợ /chồng: họ với tên ……………………… sinh ngày ……/……/…………13. Hộ chiếu phổ biến lần sớm nhất (nếu có) số ………... Cấp cho ngày ……/……/…….14. Ngôn từ đề nghị(4)…………………… …………………… Cấp hộ chiếu bao gồm gắn chíp điện tửCấp hộ chiếu không đính thêm chíp điện tử
Tôi xin khẳng định những tin tức trên là đúng sự thật.Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)(Ký, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ, đóng dấu)……, ngày…. Tháng…. Năm….Người đề xuất (6)(Ký, ghi rõ bọn họ tên)