Thêm admin cho page facebook

-

Khi tạoFanpage thành công, có thể bạn sẽ có nhu cầu thêm các thành viên khác vào quản trị fanpage. Khi đó thì cần phải làm thế nào, bạn có thể tham khảo hướng dẫn ở bài viết.

Bạn đang xem: Thêm admin cho page facebook

*
Cách thêm quản trị viên vào Fanpage Facebook

Nội Dung <Ẩn>

3. Hướng dẫn cách thêm admin cho page Facebook từ máy tính 3.2 Cách thêm quyền quản trị

Đối với trường hợp cần thêm người quản trị trang, có thể rơi vào những trường hợp sau đây:

- Bạn kinh doanh chung với bạn bè, khi đó cần thêm quyền ngang nhau giữa các thành viên.

- Bạn cần cấp quyền cho nhân viên bên dưới, để làm nội dung fanpage.

- Bạn cần cấp quyền nhà quảng cáokhi nhờ bên đơn vị marketing chạy quảng cáo facebookgiúp mình.

Với những trường hợp này, các bạn đều cần phải vào cài đặt để cấp quyền, dù là quyền gì đi nữa thì cũng cần phải cấp.


2.1 Quyền biên tậpviên

Có thể đăng và gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận, đăng từ Instagram lên Facebook và xem thông tin chi tiết.

Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể trả lời và xóa bình luận, gửi tin nhắn Direct, đồng bộ thông tin liên hệ của doanh nghiệp và tạo quảng cáo.

2.2 Quyền người kiểm duyệt

Có thể gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết.

Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể trả lời bình luận trên Instagram, gửi tin nhắn Direct và tạo quảng cáo.

2.3 Quyền nhà quảng cáo

Có thể tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết. Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể tạo quảng cáo.

2.4 Quyền nhà phân tích

Có thể xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết.

♦ Tham khảo:dịch vụ quảng cáo facebook chuyên nghiệp

2.5 Quyền quản trị viên

Có thể quản lý tất cả khía cạnh của Trang. Họ có thể đăng và gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, đăng từ Instagram lên Facebook, tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết và chỉ định vai trò trên Trang.

Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể trả lời và xóa bình luận, gửi tin nhắn Direct, đồng bộ thông tin liên hệ của doanh nghiệp và tạo quảng cáo.

*
Đây là danh sách các quyền mà các bạn có thể cấp

3. Hướng dẫn cách thêm admin cho page Facebook


3.1 Hướng dẫn vào phần cấp quyền fanpage


+ Bước 1: Truy cập fanpage.

+ Bước 2: Chọn vào phần Cài đặt trang

*
Các bạn sẽ truy cập vào phần Cài đặt trang fanpage nhé

+ Bước 3: Chọn vai trò trên trang.

Xem thêm: Ra Đảo Trí Nguyên Nha Trang (Đảo Trí Nguyên) Dạo Chơi, Ăn Sáng: Rẻ Mà Vui

*
Ở đây các bạn có thể cấp quyền quản trị fanpage, chọn quyền bạn muốn thêm

3.2 Cách thêm quyền quản trị viên cho page


a. Thêm bằng tên fanpage

+ Yêu cầu:

- Người được thêm quyền phải là bạn bè.

- Hoặc đã like fanpage Facebook.

- Bước 1: Nhập tên.

- Bước 2: Chọn quyền.

- Bước 3: Chọn thêm và xác nhận lại mật khẩu Facebook.

*
Các bạn hãy làm theo 4 bước hướng dẫn trong hình nhé

b. Thêm bằng email

+ Yêu cầu:

- Người được thêm quyền phải là bạn bè.

- Hoặc đã like fanpage.

- Bước 1: Nhập email đăng ký Facebook người nhận quyền.

- Bước 2: Chọn quyền.

- Bước 3: Chọn thêm và xác nhận lại mật khẩu Facebook.

*
Các bạn hãy làm theo 4 bước hướng dẫn trong hình nhé

c. Thêm bằng link Facebook


+ Yêu cầu:

Có link Facebook của người sẽ được cấp quyền.

- Bước 1: Nhập link Facebook, Facebook gợi ý ra người dùng, nhấp vào người dùng đó.

- Bước 2: Chọn quyền.

- Bước 3: Chọn thêm và xác nhận lại mật khẩu Facebook.

*
Các bạn hãy làm theo 4 bước hướng dẫn trong hình nhé

4. Thêm quản trị viên cho page trên điện thoại

Nếu bạn đang quản lý Fanpage từ điện thoại, có thể cấp quyền trực tiếp mà không cần truy cập máy tính.