Sắp xếp dữ liệu trong excel

-
Excel đến curvesvietnam.com 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sắp xếp dữ liệu là một phần thế tất trong bài toán phân tích dữ liệu. Bạn có thể muốn sắp xếp danh sách tên theo trang bị tự bảng chữ cái, soạn list mức tồn kho sản phẩm từ cao nhất đến thấp nhất, hoặc bố trí thứ tự những hàng theo màu hoặc biểu tượng. Bài toán sắp xếp dữ liệu giúp bạn nhanh chóng trực quan lại hóa và hiểu rõ rộng về dữ liệu của mình, tổ chức triển khai và search kiếm dữ liệu mà bạn có nhu cầu và sau cuối là giới thiệu quyết định hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Sắp xếp dữ liệu trong excel

Bạn hoàn toàn có thể sắp xếp dữ liệu theo văn bạn dạng (A đến Z hoặc Z đến A), số (nhỏ duy nhất đến lớn số 1 hoặc lớn nhất đến nhỏ tuổi nhất), tương tự như ngày cùng giờ (cũ độc nhất đến tiên tiến nhất và mới nhất đến cũ nhất) tại 1 hoặc các cột. Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách tùy chỉnh mà các bạn tạo (như Lớn, Trung bình với Nhỏ) hoặc theo định dạng, bao gồm màu ô, màu phông chữ hoặc cỗ biểu tượng.


Lưu ý: 

Để tìm các giá trị tối đa hoặc thấp độc nhất trong một phạm vi ô hoặc bảng, ví dụ như 10 điểm tối đa hoặc 5 lợi nhuận thấp nhất, hãy sử dụng anh tài Tự lọc hoặc định dạng có điều kiện.


*

WindowsWeb

Sắp xếp văn bản

Chọn một ô trong cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một vào các thao tác làm việc sau:

Để sắp xếp nhanh theo trang bị tự tăng dần, hãy bấm (Sắp xếp tự A đến Z).

Để thu xếp nhanh theo vật dụng tự giảm dần, hãy (Sắp xếp từ bỏ Z mang lại A).


Lưu ý:  Sự nỗ lực Tiềm ẩn

Kiểm tra xem có phải mọi tài liệu đều được lưu trữ dưới dạng văn phiên bản hay không trường hợp cột bạn có nhu cầu sắp xếp gồm chứa các số được tàng trữ dưới dạng số cùng những số được lưu trữ dưới dạng văn bản, các bạn sẽ cần đề xuất định dạng cục bộ các số đó theo phương thức số hoặc văn bản. Nếu khách hàng không áp dụng định dạng này, phần lớn số được lưu trữ dưới dạng số sẽ được sắp xếp trước những số được tàng trữ dưới dạng văn bản. Để định dạng toàn bộ dữ liệu đã chọn dưới dạng văn bản, dấn Ctrl+1 khiến cho chạy hộp thoại Định dạng Ô , nhấp chuột tab Số, rồi bên dưới Danh mục, bấm vào Chung, Số hoặc Văn bản.


Sắp xếp số

Chọn một ô trong cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một vào các thao tác sau:

Để bố trí từ thấp mang lại cao, nhấp chuột Tùy (Sắp xếp từ bé dại nhất đến bự nhất).

Để thu xếp từ cao tới thấp, nhấn vào Tùy (Sắp xếp từ lớn số 1 đến nhỏ tuổi nhất).


Lưu ý: 

Sự rứa Tiềm ẩn


Sắp xếp ngày hoặc thời gian

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, vào nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy thực hiện một vào các thao tác sau:

Để sắp tới xếp từ ngày hoặc thời hạn cũ rộng đến bắt đầu hơn, hãy bấm (Sắp xếp tự Cũ độc nhất đến mới nhất).

Để sắp đến xếp từ ngày hoặc thời gian mới hơn mang lại cũ hơn, hãy bấm ( sắp đến xếptừ tiên tiến nhất đến Cũ nhất).


Lưu ý:  Sự ráng Tiềm ẩn


Sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng

Bạn có thể muốn sắp tới xếp theo rất nhiều cột hoặc hàng khi có dữ liệu mà bạn có nhu cầu nhóm theo cùng một quý hiếm trong một cột hoặc hàng, rồi bố trí cột hoặc sản phẩm khác bên trong nhóm gồm những giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu như khách hàng có một cột bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo bộ phận (để nhóm toàn bộ các nhân viên cấp dưới trong thuộc một phần tử lại với nhau), rồi sắp xếp theo thương hiệu (để xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể thu xếp tối đa 64 cột.


Lưu ý: Để có hiệu quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên bao gồm đầu đề cột.


Chọn một ô bất kỳ trong dải dữ liệu.

*

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, lựa chọn cột đầu tiên bạn muốn sắp xếp.

*

Bên dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn kiểu sắp xếp. Thực hiện trong số những thao tác sau đây:

Để sắp xếp theo văn bản, số hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị.

Để sắp xếp theo định dạng, hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên bên dưới Thứ tự, nên chọn lựa cách bạn có nhu cầu sắp xếp. Thực hiện trong những thao tác sau đây:

Đối với giá trị văn bản, hãy chọn A đến Z hoặc Z mang lại A.

Đối với cái giá trị số, nên chọn lựa Nhỏ độc nhất đến béo nhất hoặc Lớn tốt nhất đến nhỏ nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để sắp xếp dựa bên trên một list tùy chỉnh, hãy lựa chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Để thêm cột khác để bố trí theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ cha đến năm.

*

Để coppy một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Sao chép Mức.

Để xóa một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Xóa Mức.


Lưu ý: Bạn phải giữ ít nhất một mục trong danh sách.


Để biến đổi thứ tự thu xếp cột, hãy lựa chọn một mục nhập, rồi nhấn vào mũi thương hiệu Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn để thay đổi thứ tự.Các mục cao hơn nữa trong danh sách được bố trí trước mục thấp rộng trong danh sách.


Nếu bạn đã định dạng theo cách thủ công bằng tay hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu fonts chữ, bạn có thể sắp xếp theo số đông màu này. Bạn có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà các bạn đã tạo bởi định dạng có điều kiện.

Chọn một ô trong cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong team Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong vỏ hộp Sắp xếp theo, chọn cột mà bạn có nhu cầu sắp xếp.

*

Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

*

Bên bên dưới Thứ tự, hãy nhấn vào mũi tên bên cạnh nút rồi tùy thuộc vào thứ hạng định dạng, nên chọn lựa màu ô, màu font hoặc biểu tượng ô.

Tiếp theo, chọn cách bạn muốn sắp xếp. Triển khai một vào các làm việc sau đây:

Để dịch rời màu ô, màu font hoặc biểu tượng lên bên trên cùng giỏi sang bên trái, hãy chọn Ở bên trên cùng cho thao tác làm việc sắp xếp cột và Ở bên trái cho thao tác làm việc sắp xếp hàng.

Để dịch rời màu ô, màu phông hoặc hình tượng xuống bên dưới cùng hay sang mặt phải, hãy chọn Ở dưới cùng cho làm việc sắp xếp cột và Ở bên phải cho thao tác làm việc sắp xếp hàng.


Lưu ý: Không có sản phẩm tự thu xếp màu ô, màu phông hoặc biểu tượng mặc định. Các bạn phải xác minh thứ từ bỏ mà bạn có nhu cầu cho mỗi thao tác sắp xếp.


Để xác minh màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng tiếp theo để sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ tía đến năm.

Đảm bảo các bạn chọn và một cột trong hộp Sau đó theo và chọn cùng một lựa chọn dưới Thứ tự.

Tiếp tục lặp lại cho mỗi color ô, màu phông hoặc hình tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào làm việc sắp xếp.


Bạn rất có thể sử dụng một danh sách tùy chỉnh để sắp xếp theo thứ thoải mái người dùng xác định. Chẳng hạn, một cột hoàn toàn có thể chứa các giá trị mà bạn có nhu cầu sắp xếp theo đó, ví dụ như Cao, Trung bình với Thấp. Làm cụ nào nhằm bạn có thể sắp xếp sao cho các hàng chứa Cao xuất hiện thêm đầu tiên, tiếp theo là Trung bình rồi cho Thấp? nếu khách hàng sắp xếp theo lắp thêm tự bảng chữ cái, thì thao tác làm việc sắp xếp "A đến Z" sẽ đưa Cao lên trên mặt cùng, nhưng Thấp sẽ đứng trước Trung bình. Và nếu như bạn sắp xếp "Z mang đến A", thì vừa đủ sẽ xuất hiện đầu tiên và Thấp sinh sống giữa. Bất kỳ thứ tự nào, bạn luôn muốn "Trung bình" làm việc giữa. Bằng phương pháp tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình, bạn cũng có thể giải quyết sự việc này.

Hoặc, tạo thành một list tùy chỉnh:

Trong một dải ô, nhập phần đông giá trị bạn muốn sắp xếp theo đó, theo máy tự các bạn muốn, từ bên trên xuống dưới như trong ví dụ này.

*

Chọn phạm vi mà các bạn vừa nhập. Thực hiện ví dụ trước, hãy chọn các ô A1:A3.

Đi mang đến Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Chung > Chỉnh sửa list tùy chỉnh, rồi trong hộp thoại Danh sách tùy chỉnh, nhấp chuột Nhập, rồi bấm nhì lần vào OK.


Lưu ý: 

Bạn rất có thể tạo danh sách tùy chỉnh chỉ dựa trên một giá trị (văn bản, số với ngày hoặc thời gian). Chúng ta không thể tạo thành danh sách thiết lập dựa trên một format (màu ô, màu phông hoặc biểu tượng).

Độ dài buổi tối đa của danh sách tùy chỉnh cấu hình là 255 ký tự và cam kết tự đầu tiên không được bắt đầu bằng số.


Chọn một ô trong cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo hoặc Sau kia theo, chọn cột bạn có nhu cầu sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh.

Dưới Thứ tự, nên lựa chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Xem thêm: 75+ Stt Xã Hội Đồng Tiền Bạc, 99+ Stt Về Tiền Bạc Chất Nhất, Thấm Nhất!

Trong hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, nên lựa chọn danh sách mà bạn muốn. Sử dụng danh sách tùy chỉnh mà các bạn đã tạo thành trong ví dụ như trước, hãy bấm Cao, Trung bình, Thấp.

Bấm vào OK.


Trên tab Dữ liệu, trong team Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, nhấp chuột Tùy chọn.

Trong vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Sắp xếp, nên chọn lựa Phân biệt chữ hoa, chữ thường.

*

Bấm OK nhị lần.


Chọn một ô ngẫu nhiên trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong team Sắp xếp và Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, nhấp chuột Tùy chọn.

Trong vỏ hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, dưới Hướng, hãy bấm Sắp xếp từ trái sang trọng phải, rồi bấm OK.

*

Bên dưới Hàng, trong vỏ hộp Sắp xếp theo, lựa chọn hàng mà bạn có nhu cầu sắp xếp. Hàng này thường xuyên là mặt hàng 1 nếu bạn có nhu cầu sắp xếp theo mặt hàng tiêu đề.

*


Để thu xếp theo giá bán trị, hãy lựa chọn 1 trong những tùy lựa chọn từ danh sách thả xuống máy tự:

Đối với mức giá trị văn bản, nên chọn A mang đến Z hoặc Z mang đến A.

Đối với cái giá trị số, hãy chọn Nhỏ tuyệt nhất đến mập nhất hoặc Lớn duy nhất đến nhỏ dại nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến bắt đầu nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để thu xếp theo color ô, màu phông hoặc biểu tượng ô, hãy làm như sau:

Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, chọn màu ô, màu fonts chữ hoặc hình tượng ô, rồi lựa chọn Ở mặt Trái hoặc Ở bên Phải.


Lưu ý: Khi bạn sắp xếp những hàng vốn là một phần của đại cưng cửng trang tính, Excel sẽ sắp tới xếp những nhóm ở mức cao nhất (mức 1) làm sao cho các hàng hoặc cột cụ thể luôn ở gần nhau, ngay cả khi hàng hoặc cột cụ thể bị ẩn.


Để sắp xếp theo 1 phần của cực hiếm trong cột, ví dụ như mã số linh kiện (789-WDG-34), họ (Carol Philips) hoặc thương hiệu (Philips, Carol), trước tiên chúng ta cần bóc cột thành nhị hay các cột để quý hiếm mà bạn muốn sắp xếp theo nằm trong cột riêng. Để có tác dụng điều này, bạn có thể sử dụng hàm văn phiên bản để phân bóc các phần của ô hoặc bạn cũng có thể sử dụng Trình khuyên bảo Chuyển văn bạn dạng thành cột. Để xem ví dụ như và biết thêm thông tin, hãy xem mục bóc tách văn bản thành những ô khác nhau và tách bóc văn phiên bản giữa các cột bằng phương pháp dùng hàm.


*

Thật may, Excel sẽ lưu ý bạn trường hợp Excel thấy bạn đang chuẩn bị thực hiện điều này:

*

Nếu chúng ta không định thu xếp như vậy thì hãy nhấp vào tùy chọn Bung rộng lựa chọn, giả dụ không hãy lựa chọn Tiếp tục với chọn lọc hiện tại.

Nếu hiệu quả không như ao ước muốn, hãy bấm Hoàn tác

*
.


Nếu bạn nhận được kết quả kế bên dự kiến lúc sắp xếp dữ liệu của mình, hãy làm cho như sau:

Kiểm tra xem bao gồm phải giá trị do phương pháp trả về đã đổi khác hay không Nếu dữ liệu mà các bạn đã bố trí chứa một hoặc những công thức, thì các giá trị trả về của rất nhiều công thức này có thể biến đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hòa hợp này, hãy đảm bảo an toàn áp dụng lại thao tác làm việc sắp xếp để đã có được kết quả cập nhật.

Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp Các cột ẩn ko được dịch rời khi bạn sắp xếp cột và hàng ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, chúng ta nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn.

Kiểm tra thiết đặt bản địa vật dụng tự bố trí có thể thay đổi tùy theo thiết đặt bạn dạng địa. Đảm bảo bạn có thiết đặt phiên bản địa thích hợp trong Thiết đặt khu vực vực hoặc Tùy chọn ngữ điệu và khu vực vào Panel Điều khiển trên máy tính xách tay của bạn. Để biết thêm thông tin về biện pháp thay đổi thiết đặt bản địa, hãy coi hệ thống trợ giúp của Windows.

Nhập nhan đề cột chỉ trong một hàng nếu như bạn cần nhãn các dòng, hãy ngắt dòng văn phiên bản bên trong ô.

Bật hoặc tắt số 1 đề hay thì cực tốt là nên bao gồm một hàng đầu đề lúc bạn sắp xếp cột để dễ dàng hiểu chân thành và ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo khoác định, cực hiếm trong đầu đề không được bao hàm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, bạn cũng có thể cần nên bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong nhan đề được hoặc không được bao hàm trong thao tác sắp xếp. Thực hiện trong những thao tác sau đây:

Để đào thải hàng dữ liệu đầu tiên khỏi thao tác làm việc sắp xếp vày đó là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong team Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi lựa chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Để bao hàm hàng dữ liệu đầu tiên trong thao tác sắp xếp do đó chưa phải là đầu đề cột, bên trên tab Nhà, trong đội Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi bỏ chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.


Nếu dữ liệu của khách hàng được định hình dưới dạng bảng Excel, thì chúng ta có thể nhanh chóng bố trí và lọc dữ liệu đó với các nút bộ lọc trong sản phẩm tiêu đề.

Bấm vào nút bộ lọc ở đầu cột bạn muốn sắp xếp, rồi lựa chọn thứ tự thu xếp mà bạn mong muốn muốn.

*

Để hoàn tác thao tác sắp xếp, hãy thực hiện nút Hoàn tác bên trên tab Trang đầu.

*


Chọn một ô để sắp xếp trên:

Nếu dữ liệu của bạn có một hàng tiêu đề, nên chọn tiêu đề mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như "Dân số".

*

Nếu dữ liệu của bạn ko có hàng tiêu đề, hãy chọn giá trị cao nhất mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như 634535.

*

Trên tab Dữ liệu, lựa chọn 1 trong các cách thức sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A cho Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất cho ngày gần đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày mau chóng nhất.

*


Bên bên dưới Thứ tự, hãy chọn cách bạn muốn sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A cho Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày vừa mới đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày nhanh chóng nhất.

Để thêm cột khác nhằm mục tiêu sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm, tiếp nối lặp lại các bước năm với sáu.

*

Để đổi khác thứ tự bố trí cột, hãy lựa chọn 1 mục nhập, rồi bấm vào mũi thương hiệu Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn.


Nếu chúng ta đã format theo cách bằng tay hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo color ô hoặc màu font chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo đều màu này. Chúng ta cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà chúng ta đã tạo bằng định dạng có điều kiện.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp

Trên tab Dữ liệu, vào nhóm sắp xếp & Lọc, lựa chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.

*

Trong vỏ hộp thoại thu xếp tùy chỉnh dưới Cột, lựa chọn cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

*

Bên dưới bố trí Dựatrên , hãy chọn Màu Ô, Màu font hoặc biểu tượng Định dạng gồm Điều kiện.

Bên dưới Thứtự , lựa chọn thứ tự bạn muốn (nội dung chúng ta thấy dựa vào vào hình trạng định dạng chúng ta có). Sau đó, lựa chọn màu ô, màu fonts hoặc hình tượng ô.

Tiếp theo, các bạn sẽ chọn cách bạn muốn sắp xếp bằng phương pháp di thay đổi màu sắc ô, màu phông hoặc biểu tượng:


Lưu ý: Không có vật dụng tự bố trí màu ô, màu font hoặc biểu tượng mặc định. Các bạn phải xác minh thứ trường đoản cú mà bạn có nhu cầu cho mỗi thao tác sắp xếp.


Để dịch chuyển sang trên cùng hoặc lịch sự trái: lựa chọn Ở Trên cùng cho bố trí cột cùng Ở bên trái cho sắp xếp hàng.

Để dịch chuyển xuống dưới cùng hoặc lịch sự phải: chọn Ở Dưới cùng cho thu xếp cột cùng Ở Bên phải cho sắp xếp hàng.

Để chỉ định và hướng dẫn màu ô, màu phông hoặc hình tượng tiếp theo để bố trí theo đó, hãy chọn thêm Mức ,rồi lặp lại các bước 1- 5.

Hãy đảm bảo an toàn rằng cột của người tiêu dùng trong hộp Sau kia theo và lựa chọn bên dưới Thứ tự hầu như giống nhau.

Lặp lại cho mỗi màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào trong phần chuẩn bị xếp.


Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm sắp tới xếp & Lọc, chọn thu xếp Tùy chỉnh.

*

Trong vỏ hộp thoại bố trí Tùy chọn, nhấn vào Tùy chọn.

*

Bên dưới Hướng,bấm vào Sắp xếp tự trái sang phải

*

Bên dưới Hàng,trong danh sách thả xuống "Sắp xếp theo", nên chọn lựa hàng bạn có nhu cầu sắp xếp. Hàng này thường là sản phẩm 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo mặt hàng tiêu đề.

*

Để thu xếp theo giá trị, hãy chọn 1 trong những tùy chọn từ danh sách thả xuống thiết bị tự:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất cho ngày vừa mới đây nhấ.

Sắp xếp sút dần để sắp xếp từ Z cho A, từ lớn nhất đến bé dại nhất hoặc ngày vừa mới đây nhất về ngày mau chóng nhất