Sân bóng đá tiếng anh

-

Hòa trong bầu không khí phấn khởi cổ vũ chiến thắng của team tuyển Việt Nam, hãy thuộc HocHay.com học đều từ vựng tiếng Anh thông dụng về đá bóng để cùng anh em bàn luận thiệt rôm rả các bạn nhé!


Nguồn đoạn phim từ trang fanpage HocHay.com: Từ vựng tiếng Anh về soccer I HocHay I từ vựng giờ Anh theo chủ đề

Từ vựng tiếng Anh về chủ thể bóng đá, sảnh bóng đá


Football (n) /ˈfʊt.bɑːl/ bóng đá

Field(n) /fiːld/ sảnh bóng đá 

Stadium /ˈsteɪdiəm/ sân vận động

Pitch /pɪtʃ/ sân bóng đá

A match: Trận đấu 

Scoreboard /ˈskɔːbɔːd/ Bảng điểm

Goal /ɡəʊl/ size thành

Exhibition match (n) /ek.sɪˈbɪʃ.ən ˌmætʃ/ cuộc chiến giao hữu 

Clearance (n) /ˈklɪr.əns/ Phá bóng

Header (n) /ˈhed.ɚ/ Đánh đầu 

Shoot (v) /ʃuːt/ Sút 

Group stage (n) /ˈɡruːp ˌsteɪdʒ/ Vòng bảng 

Hat trick (n) /ˈhæt ˌtrɪk/ Ghi 3 bàn thắng trong một trận đấu

Double hat trick (n) /ˈdʌb.əl ˈhæt ˌtrɪk/ Ghi 6 bàn thắng trong một trận đấu

Brace (n) /breɪs/ Ghi 2 bàn thắng trong 1 trận đấu

Cleat (n) /kliːt/ giầy đinh đá bóng 

Substitute (n) /ˈsʌb.stə.tuːt/ ước thủ dự bị 

Referee (n) /ˌref.əˈriː/ Trọng tài 

Coach (n) /koʊtʃ/ huấn luyện viên 

A skipper: Đội trưởng

Football player (n) /ˈfʊt.bɔːl ˌpleɪ.ɚ/ mong thủ 

Goalkeeper (n) /ˈɡoʊlˌkiː.pɚ/ Thủ môn 

Defender (n) /dɪˈfen.dɚ/ Trung vệ

Midfielder (n) /ˌmɪdˈfiːl.dɚ/ chi phí vệ 

Striker (n) /ˈstraɪ.kɚ/ chi phí đạo 

Back (n) /bæk/ Hậu vệ

A substitute: Dự bị 

Full-time: hết giờ

Extra time: Hiệp phụ

A penalty shoot-out: đá luân lưu


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chế độ chơi trơn đá bởi tiếng anh


*

A match consists of two 45 minutes halves with a 15 minute rest period in between

Một trận đấu bao hàm 2 hiệp 45 phút và 15 phút nghỉ thân hiệp

Two 45 minutes halves: 2 hiệp 45 phút 

15 minute rest: 15 phút nghỉ 

Each team can have a minimum of 11 players & a minimum of 7 sustitute players

Mỗi đội có thể có tối thiểu 11 cầu thủ và ít nhất 7 cầu thủ dự bị

A minimum of 11 players: Ít độc nhất vô nhị 11 ước thủ 

A minimum of 7 sustitute players: Ít tốt nhất 7 ước thủ dự bị

Substitutions can be made at any time of the match with each team being able khổng lồ make a maximum of 3 substitutions per side. In the sự kiện of all three substitutes being made và a player having lớn leave the field for injury the team will be forced to lớn play without that player

Sự thay đổi người hoàn toàn có thể được triển khai vào bất cứ lúc nào và mỗi đội có tương đối nhiều nhất 3 lượt. Vào trường hợp đang đổi người hết 3 lần cùng một mong thủ nào kia bị thương đề xuất rời sân, team đó cần phải chơi thiếu người.

Bạn đang xem: Sân bóng đá tiếng anh

Substitutions: Sự đổi người 

Maximum of 3 substitutions: những nhất 3 lượt

Injury (n) /ˈɪn.dʒər.i/ chấn thương

Each trò chơi must include one referee and two assistant referee’s (linesmen) 

Mỗi trận đấu tất cả một trọng tài chính và hai trọng tài biên.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mưa Trên Quê Hương Lời Bài Hát, Mưa Trên Quê Hương

One referee: Trọng tài chính 

Two assistant referee’s: nhì trọng tài biên

Linesman (n) /ˈlaɪnz.mən/ trọng tài biên

If the trò chơi needs lớn head to lớn extra time as a result of both teams being màn chơi in a match then 30 minutes will be added in the form of two 15 minute halves after 90 minutes

Nếu trận đấu không phân định được thắng thua thảm thì sẽ có được 30 phút đá thêm giờ được chia thành 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút sau 90 phút thi đấu

Being level in a match: chưa phân định được thắng thua 

Two 15 minute halves: 2 hiệp phụ, từng hiệp 15 phút

If teams are still level after extra time then a penalty shootout must take place

Nếu hai team vẫn chưa phân định được thắng thua trận thì loạt đá luân lưu sẽ được diễn ra

Penalty shootout (n) /ˌpen.əl.ti ˈʃuːt̬.aʊt/ loạt đá luân lưu

The whole ball must cross the goal line for it khổng lồ constitute as a goal

Toàn bộ trái banh bắt buộc vượt qua lằn gôn mới được công nhận là 1 trong những bàn thắng.

Goal line (n) /ˈɡoʊl ˌlaɪn/ lằn gôn

Goal (n) /ɡoʊl/ bàn thắng

For fouls committed a player could receive either a yellow or red card depending on the severity of the foul; this comes down lớn the referee’s discretion. The yellow is a warning and a red thẻ is a dismissal of that player. Two yellow cards will equal one red. 

Đối với rất nhiều lỗi đùa xấu, một mong thủ có thể nhận về thẻ xoàn hoặc thẻ đỏ tuỳ theo trường hợp và quyết định này là toàn quyền trọng tài chính. Thẻ vàng là 1 trong lần cảnh cáo và thẻ đỏ là bị xua khỏi sân. Nhì thẻ vàng tương ứng với một thẻ đỏ. 

Foul (n) /faʊl/ Lỗi chơi xấu

A yellow or red card: Thẻ đá quý hoặc thẻ đỏ 

Referee’s discretion: Toàn quyền trọng tài chính

Warning: Cảnh cáo 

A dismissal: Bị đuổi 

Equal (a) /ˈiː.kwəl/ bằng nhau, tương đương

If a ball goes out of play off an opponent in either of the side lines then it is given as a throw-in. If it goes out of play off an attacking player on the base line then it is a goal kick. If it comes off a defending player it is a corner kick

Nếu trái banh đi ra phía bên ngoài biên dọc thì sẽ sở hữu ném biên. Ví như trái banh đi ra bên ngoài do mong thủ tiến công thì sẽ có được quả phát bóng từ size thành. Ví như trái banh đi ra phía bên ngoài do ước thủ phòng ngự thì sẽ có quả đá phân phát góc.

Throw-in (n) /ˈθroʊ.ɪn/ Ném biên

Attacking player: ước thủ tấn công

Goal kick (n) /ˈɡoʊl ˌkɪk/ phát bóng từ size thành

Corner kick (n) /ˈkɔːr.nɚ ˌkɪk/ Đá phân phát góc

Attacking player: mong thủ tấn công


Ứng dụng học tập tiếng anh theo chủ đề về đá bóng – ứng dụng HocHay mang lại Android & iOS

*

*

#TuVungTiengAnhTheoChuDe #TuVungTiengAnhVeBongDa #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #VyHocHay #VietNam