Nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo

-

Biết cách trích dẫn tài liệu tham khảo đúng, chuẩn xác sẽ giúp cho bài báo cáo, bài luận của bạn trở nên đáng tin cậy hơn. Vậy, làm sao tìm ra cách để trích dẫn tài liệu tham khảo một cách đúng đắn? Và các nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo là gì? Bài viết dưới đây của Luận Văn 24 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Bạn đang xem: Nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo


1. Khái niệm và nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo 2. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo APA 3. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn 4. Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu Harvard 5. Hướng dẫn trích nguồn tài liệu tham khảo MLA 6. Cách để trích dẫn tài liệu tham khảo Chicago và Turabian 7. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo các dạng khác 7.2. Cách trích dẫn Với Tài liệu tham khảo là sách 8. Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo

1. Khái niệm và nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

1.1. Tài liệu tham khảo là gì? 

Trong quá trình làm luận văn, báo cáo, tiểu luận hay nghiên cứu về một vấn đề nào đó, bạn cần có một nguồn kiến thức nào đó để xác thực về những quan điểm trong bài luận văn, tiểu luận,… của bạn, người ta gọi chung các nguồn này là tài liệu tham khảo.

1.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?


*
Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì
Trích dẫn tài liệu tham khảo là khi bạn sử dụng nguồn tài liệu, kiến thức ở bên ngoài đem vào tác phẩm của bạn và bạn có ghi rõ nguồn thông tin mà bạn đã đem vào sử dụng. Sau khi trích dẫn và sử dụng tài liệu, phải ghi nguồn rõ nơi mà bạn đã lấy thông tin ngay bên trên hoặc dưới nguồn thông tin mà bạn đã sử dụng.Lợi ích: của việc trích dẫn này giúp cho người đọc biết được nguồn thông tin này được lấy từ đâ u và có đáng để tin cậy hay không. Việc bạn lấy các thông tin ở các nguồn uy tín, người đọc phần nào sẽ tin vào thông tin của bạn, và những ý kiến bạn đã đưa ra.

Bài viết này Luận văn 24 sẽ hướng dẫn cho bạn cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo các phương pháp sau: 

 Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA 3 kiểu Trích dẫn tài liệu tham khảo chính trong luận văn Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu HarvardTrích dẫn tài liệu tham khảo kiểu ChicagoTrích dẫn tài liệu tham khảo kiểu Turabian7 kiểu Trích dẫn tài liệu tham khảo khác

1.3. Nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo 


*
Các nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo
Cách trích dẫn tài liệu tham khảm trong xuyên suốt toàn bộ bài viết phải đồng nhất, không sử dụng nhiều cách trích dẫn tài liệu trong một bài viết. Và cách trình bày trích dẫn phải phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.Các tài liệu được trích dẫn, phải đảm bảo tất cả chúng có trong nội dung của bài tham khảo.Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn cũng như sử dụng trong các phần đặt việc, tổng quan, phương pháp nghiên cứu giúp, tranh luận. Phần đưa thiết nghiên cứu, thành tích nghiên cứu vãn, kết án, đề xuất chưa thực hiện dữ liệu tham khảo.Tài liệu được liệt kê, sử dụng trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn bài trong viết.Khi trích dẫn tài liệu tham khảo, phải tuân thủ theo thứ tự ở nội dung tham khảo và khi đánh dấu trang trích dẫn phải đặt chúng trong ngoặc vuông, VD: <23, 212-213>. Khi trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, số tự tự tài liệu trích dẫn được đánh dấu theo thứ tự tăng dần và phải đặt chúng trong từng ngoặc vuông độc lập, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng cách, 

VD: <15>,<23>,<25>.

2. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo APA 


*
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA
Có rất nhiều cách trích dẫn tài liệu khác nhau, APA là một trong những cách để trích dẫn tài liệu tham khảo cơ bản nhất.APA là từ viết tắt của cụm American Psychological Association, phương pháp trích dẫn này lần đầu tiên được biết đến vào năm 1929 do một nhóm nhà tâm lý, nhân chủng học và các nhà kinh doanh sử dụng. Đặc điểm của phương pháp này là tập trung vào tên của tác giả và thời gian ra đời của tác phẩm.

2.1. Cách trích dẫn cơ bản 

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo theo cấu trúc APA như sau:

Đầu tiên là họ của tác giả, tiếp sau đó đến chữ cái đầu tên của tác giả, (năm phát hành), đến tên tác phẩm, địa điểm phát hành và nguồn URL.

VD: Trout, T. C. (2017). The 22 Immutable Laws Of Marketing. Texas

2.2. Yêu cầu 

Khi thực hiện phương pháp trích dẫn APA phải đảm bảo được 5 yêu cầu dưới đây:

Danh mục phải nằm ở giữa hoặc cuối của tác phẩmNếu tác giả là người nước ngoài sắp xếp thứ tự của họ theo thứ tự ABC.Nếu tác giả là người Việt Nam: sắp xếp tên của họ như họ và tên bình thường của người Việt Nam, theo thứ tự ABC nhưng không đảo họ lên trước như tên người nước ngoài.Nếu lấy nhiều nguồn trích dẫn từ một cùng tác giả, thì sắp xếp thứ tự theo năm phát hành, nếu cùng năm phát hành thì sắp xếp tác phẩm theo thứ tự ABC.Nếu tác phẩm không có tác giả viết cơ quan, nơi in ấn xuất bản của tác phẩm.

2.3. Lưu ý

Cách trích dẫn này thường được dùng trong các trường hợp là câu trích dẫn trực tiếp, câu trích dẫn tó trích dẫn tóm tắt ý của tác giả trong nguồn tài liệu gốc. Khi sử dụng trích dẫn này phải giống với trích dẫn đầy đủ trong phần tham khảo, bao gồm họ tên tác giả và năm phát hành của tác phẩm.Khi sử dụng cách trích dẫn tài liệu theo cấu trúc APA, thì cần phải lưu ý đến câu trích dẫn là câu trực tiếp hay tóm tắt ý:

Nếu là câu trích dẫn trực tiếp: phải bao gồm câu trích dẫn và số trang chứa câu trích dẫn trong tài liệu đó. VD: (David, 2020, p.206).

Nếu là câu trích dẫn tóm tắt: thì không cần nêu ra số trang cụ thể trong nguồn của tác phẩm được trích dẫn. VD: (David, 2020).

3. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn 


*
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn theo 3 cách phổ biến

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn, gồm có các cách trích dẫn tài liệu tham khảo chính sau: trực tiếp, gián tiếp và thứ cấp.

3.1. Cách Trích dẫn trực tiếp 

Khái niệm: Câu trích dẫn trực tiếp, là khi người sử dụng các thông tin được trích dẫn một cách nguyên bản nhất, có nghĩa là không thay đổi bất kỳ thông tin, từ ngữ nào khi, phần được trích dẫn giống hoàn toàn với nội dung trong nguồn tài liệu gốc.Cách trình bày trích dẫn: tên tác giả, sau đó đến năm phát hành tác phẩm và cuối cùng là số trang.VD: “Thần thánh không nên có ước mơ gì, bởi họ không có số phận” (Paul Coelho,1988, trang 54).

3.2. Cách Trích dẫn gián tiếp

Khái niệm: Trích dẫn trực tiếp là hình thức, người trích dẫn đọc và tiếp thu nguồn thông tin, sau đó diễn đạt, trình bày thông tin đã tiếp thu được theo suy nghĩ của riêng mình, không cần trình bày giống hệt từng câu, từng chữ như nội dung gốc.Lưu ý: nội dung được trích dẫn mặc dù không giống nhau về câu chữ, nhưng phải đảm bảo đúng và phù hợp với nội dung của tác giả ở bản gốc, cần hiểu chắc chắn về nội dung của bản gốc để tránh diễn tả sai lệch với nội dung ban đầu.Cách trình bày trích dẫn: thêm tên tác giả và năm phát hành tác phẩm từ nội dung được trích dẫn.VD: Theo Robin Sharma (2014) mọi người đều có thể bộc lộ tố chất lãnh đạo, nhưng không phải ai cũng có thể lãnh đạo được công ty.

3.3. Cách Trích dẫn thứ cấp 

Khái niệm: Trích dẫn là hình thức trích dẫn thông tin của một tác giả thông qua một tác giả khác. Để dễ hình dung hơn, khi bạn muốn trích dẫn nội dung của tác giả A nhưng lại không thể tìm ra nguồn thông tin, mà bạn lại tìm thấy nguồn thông tin bạn cần trên tác giả B. Lúc này bạn trích dẫn nguồn thông tin của tác giả A, qua nguồn thông tin của tác giả B. Đó là trích dẫn thứ cấp.Lưu ý: Trong mọi trường hợp nên sử dụng nguồn tài liệu gốc hơn là nguồn tài liệu thức cấp, vì nguồn tài liệu gốc nâng cao tính khoa học hơn cho tác phẩm của bạn.VD: Một cuộc khảo sát của netnews (2019), 70% người thành công là người hướng nội (được trích dẫn bởi Toan, 2021, p57-59).

4. Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu Harvard

4.1. Cách trích dẫn 

Hình thức trích dẫn theo kiểu Harvard khá tương đồng với hình thức trích dẫn APA. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo này thường được dùng trong các ngành nhân văn.

4.2. Ví dụ

Martin, K 2015, learning methods, research on finding effective ways of studying for students, Harvard university research center.


*
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu kiểu Harvard

5. Hướng dẫn trích nguồn tài liệu tham khảo MLA 

MLA là viết tắt của cụm từ Modern Language Association, cách trích dẫn này thường được sử dụng trong những bài luận, báo cáo có nội dung về nghiên cứu khoa học, đặc thù nhất là sử dụng trong các lĩnh vực nhân văn và nghệ thuật. Các mục dưới đây sẽ hướng dẫn trích nguồn tài liệu tham khảo này.

Xem thêm: Cách Mở Hộp Thư Đếtruy Cập Tài Khoản Icloud Trên Iphone Cực Đơn Giản

5.1. Cách trích dẫn 

Cấu trúc trích dẫn tài liệu tham khảo MLA:

Đầu tiên là họ của tác giả, tên của tác giả.

Tiếp theo đến tên của tác phẩm, các đồng tác giả, lần tái bản/phiên bản, số thứ tự trong chuỗi tác phẩm, nhà phát hành, năm phát hành, cuối cùng là địa điểm.

VD: Mark, Mica N. K Operating the system. 4th edition, 2018, pais publisher,.

5.2. Yêu cầu 

Theo cấu trúc trích dẫn của MLA, thì cấu trúc trích dẫn phải luôn được đặt ở đầu của phần nội dung đã trích dẫn.Khoảng cách giữa các mục phải cách nhau bằng một dòng trắngThực hiện kiểu trích dẫn này hàng thứ hai trở về sau đề phải lùi 0,5 Inch so với lề.Sắp xếp trích dẫn theo thứ tự của tác giả, trong trường không không biết được tác giả, thì sắp xếp theo thứ tự của tác phẩm, nếu trích dẫn nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ nhiều tác phẩm khác nhau, nhưng chung tác giả, thì sắp xếp theo năm phát hành tác phẩm, nếu cùng năm sắp xếp theo thứ tự ABC của tác giảDanh mục tham khảo, phải chứa đầy đủ danh sách những tham chiếu được sử dụng trong tác phẩmNếu trích dẫn tài liệu từ nhiều tác phẩm của chung một tác giả, tham chiếu đầu tiên phải ghi tên đầy đủ, các tham chiếu tiếp theo có thể thay thế bằng ký hiệu “-”.

5.3. Các trường hợp khác khi trích dẫn trong MLA

Trong trường hợp trích nhiều nguồn tài liệu, từ 2-3 tác giả ghi tên tất cả tác giả vào cùng số trang. Nếu trên 3 tác giả, chỉ nên ghi tác giả đầu tiên, còn tên của các tác giả ở phía sau có thể thay thế bằng “et al”.Trong trường hợp nhiều tác phẩm của một tác giả, ghi thêm các tác phẩm đó vào.

VD: (Markl, Operating the system 205).

Khi sử dụng nguồn tài liệu không rõ tác giả, đặt đầy đủ tên của tác phẩm, tên bài, tên trang web,… vào ngoặc kép, sau đó in nghiêng.

VD: Operating the system trứng phát biểu rằng “…” (205) hoặc cũng có thể viết (Operating the system 205).

“Operating the system” nói cho rằng “…” (205) hoặc (“Operating the system” 

205).

Trường hợp các tác giả có trùng họ với nhau, ghi thêm chữ cái đầu tiên của tên vào trước câu trích dẫn.

VD: (J. Mark 205) và (D. Mark 46-57).

6. Cách để trích dẫn tài liệu tham khảo Chicago và Turabian


6.1. Cách trích dẫn 

Năm 1906 tại đại học Chicago (Mỹ) đã phát hành một kiểu trích dẫn mới có tên là trích dẫn Chicago và Turabian. Chúng tôi sẽ hướng dẫn trích nguồn tài liệu tham khảo này cho bạn với 2 cách chính:

Kiểu trích dẫn thức nhất:dùng cho các mục tham khảo (kiểu trích dẫn này thường được dùng trong các ngành nhân văn).Kiểu trích dẫn thức hai: dùng khi trích dẫn tài liệu là văn bản, sau đó trích dẫn trong danh mục (kiểu trích dẫn này thường được dùng trong các lĩnh vực khoa học, vật lý, tự nhiên)

6.2. Ví dụ 

VD: – Kiểu trích dẫn thứ nhất: Mark Paul, Natural history of mankind: Stages of development, evolution (London: 2018), 82-93.

– Kiểu trích dẫn thứ hai: trích dẫn trong văn bản (Paul 2018, 82-93) và trích dẫn trong danh mục Paul, Mark. 2018. Natural history of mankind: Stages of Development, Evolution. London: Penguin.

7. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo các dạng khác 

7.2. Cách trích dẫn Với Tài liệu tham khảo là sách

7.2.1. Cả cuốn Cách trích dẫn: Tên của tác giả (tất cả tên của tác giả góp phần hình thành cuốn sách). (Năm xuất bản của sách) . Tên của cuốn sách chứa nội dung trích dẫn (phần này in nghiêng). Nơi phát hành: Nhà xuất bản. VD: Sharma. Đời ngắn đừng ngủ dài. Canada: Thư viện KHTH TP.HCM7.2.2. Một phần một chươngCách trích dẫn: Tên tác giả (tất cả tên của tác giả góp phần hình thành cuốn sách). Năm xuất bản của cuốn sách. Tên cương cụ thể. Trong Tên biên tập viên (có thể một hoặc nhiều biên tập viên) , Tên sách (Phần này in nghiêng). Nơi phát hành: Nhà xuất bản. VD: Ai, J. (1993). Quy luật song đôi, 22 quy luật bất biến trong marketing (trang 66-67). Việt Nam: Công ty first new-Trí việt

7.3. Cách trích dẫn Với Tài liệu tham khảo là các bài báo, tạp chí. 

Cách trích dẫn: Tên tác giả (tất cả tên của tác giả góp phần hình thành bài báo, tạp chí). (Năm phát hành). Tên bài viết có nội dung trích dẫn. Tên tạp chí, tập san in nghiêng, số tập (số phát hành), số trang. DOI hoặc URL (đối với tài liệu trực tuyến).VD: Minh, V. K. (2021). Thu tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, tạp chí tài chính Việt Nam, 5(6), 23-31.

7.4. Với Tài liệu tham khảo là bài phát biểu, thuyết trình trong hội nghị, quốc hội

Cách trích dẫn: Tên người phát biểu nội dung (một hay vài người). (Ngày, tháng, năm phát hành). Tiêu đề đóng góp (phần này in nghiêng) Loại tài liệu đóng góp (phần này bỏ vào ngoặc vuông). Tên hội nghị, Địa điểm hội nghị. DOI hoặc URL.VD: Linh, H. V. (20, 5, 2021), hành vi người tiêu dùng, hiểu hơn về đặc điểm hành vi của người tiêu dùng . Workshop customer behavior, TP HCM, Việt Nam.

7.5. Với Tài liệu tham khảo là luận văn, khóa luận

Cách trích dẫn: Tên tác giả (tất cả tên của tác giả góp phần hình thành bài luận). (Năm in tài liệu). Tên bài luận khóa luận chứa nội dung tham khảo(phần này in nghiêng) . Tên cơ sở lưu trữ dữ liệu. URL.VD: Văn, N. H. (2021). Hoạt động quản lý tài chính công .

7.6. Với Tài liệu tham khảo thuộc văn bản của nhà nước 


Cách trích dẫn: Cơ quan nhà nước chứa nội dung trích dẫn. (Năm phát hành). Tiêu đề (phàn này in nghiêng). Nhà xuất bản. DOI hoặc URL.VD: Bộ giáo dục và đào tạo TP. HCM. (2021). Cơ chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

7.7. Với Tài liệu tham khảo theo các ngôn ngữ khác 

Trong trường hợp tài liệu tham khảo được trình bày dưới dạng: tiếng Trung, Hàn, Nhật, Pháp, Đức,.. có thể làm theo 2 cách dưới đây:

Cách thứ nhất: Trường hợp có bộ gõ tương ứng, chỉ phiên âm họ tên tác giả sang tiếng Latin, họ tên theo ngôn ngữ gốc đặt trong dấu ngoặc vuông ‘< >’, các thông tin khác giữ nguyên như bản gốc.

VD: Shang, T. A. <体成语的> (2020), 学习在写论文过程中经常遇到的习语,清华大学

Cách thứ hai: Trường hợp không có bộ gõ tương ứng, phiên âm sang tiếng Latin, phần dịch tên (sách, báo, tạp chí, luận văn,…) sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đặt trong dấu ngoặc vuông ‘< >’.

VD: ひかり直樹(2000)現代生活の幸福に関する研究 .

8. Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo 

Trích dẫn tài liệu từ nguồn thông tin đáng tin cậy, đây là những minh chứng tốt để qua đó chứng minh những luận điểm, ý kiến của bạn là có cơ sở. Việc trích dẫn tài liệu với câu trích dẫn đúng đắn làm tăng thêm tính chuyên nghiệp cho tác phẩm của bạn.Việc sử dụng nguồn tài liệu chuẩn xác và câu dẫn đúng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả tác phẩm của bạn. Có rất nhiều các kiểu tài liệu tham khảo, hãy chọn các kiểu trích dẫn phù hợp với tài liệu mà bạn sử dụng.

8.1. Với người đọc 

Giúp người đọc có thể xác minh thông tin đã đưa ra trong tác phẩm. Việc xác minh thông tin này rất dễ dàng thông qua trích dẫn của bạnGiúp người đọc hiểu hơn về tác phẩm của bạn, có thể tiếp cận được tri thức nhiều hơn khi truy cập theo trích dẫn.Người đọc sẽ dành thời gian cho tác phẩm nhiều hơn, vì những thông tin chính xác và rất tin cậy được đưa ra

8.2. Với người viết

Giúp kỹ năng viết của trở nên hoàn thiện hơn, khi bạn có thể tự tin dùng các trích dẫn trong bài viết, qua đó làm cho đề tài nghiên cứu, những chủ đề bạn viết,… thành công hơn.Bài viết của bạn dựa trên những nguồn tài liệu có cơ sở, nhờ đó giá trị bài viết được nâng cao.Giúp cho bài viết của bạn đạt hiệu quả, kết quả cao vì nó cho thấy được sự đầu tư về thời gian, chịu khó tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực mà bạn nghiên cứu.Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu các nguồn thông tin giúp bạn có được kỹ năng phân tích, đánh giá, chọn lọc thông tin.Cuối cùng, việc trích dẫn tài liệu giúp bạn trở nên văn minh hơn vì đã sử dụng chất xám của người khác một cách đầy tôn trọng.

Gặp tư vấn viên

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.