Ngày tốt trong tháng 4 năm 202kim binh mai 2009 tap 2

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 1692/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

(có phụ lục số 1, phụlục số 2 kèm theo).

Bạn đang xem: Ngày tốt trong tháng 4 năm 202kim binh mai 2009 tap 2

Điều 2. tổ chức thực hiện:

3. Trong quy trình triển khai thực hiện,nếu có sự việc cần ngã sung, kiểm soát và điều chỉnh cho phù hợp, những Sở, ngành, UBND những quận,huyện với thị thôn Sơn Tây gửi báo cáo về Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu bốn để tổnghợp, đề xuất, report UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh công sở Ủy ban quần chúng. # Thànhphố; Giám đốc những Sở, ban, ngành; chủ tịch Kho bội bạc Nhà nước Hà Nội; nhà tịchUBND những quận, huyện, thị buôn bản Sơn Tây và những tổ chức, cá thể có liên quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Đ/c túng bấn thư Thành ủy; Để report - thường trực Thành ủy; Để report - trực thuộc HĐND TP; - Đ/c quản trị UBND Thành phố; - các đ/c PCT ubnd Thành phố; - những Ban HĐND Thành phố; - VPUBTTP; những đ/c PCVP, những Phòng: ĐT, KGVX, NC, KT, TH, TKBT; - Lưu: VT, ĐTQuyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn thay Hùng

PHỤ LỤC 1

TT

Tên tuyến

Xã phường, thị trấn

Ghi chú

I

Các tuyến kênh, mương

1

Kênh tiêu cống ục cổ bản

Đồng Mai

B=3m, điểm đầu say đắm phông cầu Cổ bản ra kênh Khê Tang, tiêu TDP 1,3 và một phần phường yên ổn Nghĩa.

2

Kênh tiêu hậu đình

Đồng Mai

B= 1,7-4m tiêu TDP11,12,13. Điểm đầu sau nhà văn hóa truyền thống tổ 13. Điểm cuối kênh Thanh Niên.

3

Kênh tiêu Đồng Hoàng

Đồng Mai

B=3m, Điểm đầu cống ục, điểm cuối kênh Thanh Niên, tiêu TDP 14,15,16,17 và một trong những phần xã Cao Viên.

4

Kênh tiêu (ra sông Đáy)

Đồng Mai

Phường đang kiến thiết đổ đáy với xây tường chắn. B=3m tiêu TDP 4,5,6,7,10,11,12,14. Điểm đầu đơn vị ông Tiếp, điểm cuối sông Đáy.

5

Kênh Mả Láng

Đồng Mai

B=2,5m nằm song song với dốc đê, điểm cuối là cống Ục Y sơn 1, tiêu mang lại TDP 4,5,6.

6

Tuyến trạm bơm đến Nghĩa trang

Yên Nghĩa

Mương xây hở B=0,5m, điểm đầu cuối TDP16, điểm cuối mương cây xoan bay ra sông Đáy, tiêu mang lại TDP 16

7

Tuyến gần kề làng mang lại ao lều tuần

Yên Nghĩa

B=2m điểm đầu gần kề làng, điểm cuối ao lều Tuần, tiêu mang đến TDP 16.

8

Tuyến giang mò

Yên Nghĩa

B=2,5m điểm đầu ao lều tuần, điểm cuối sông Đáy, tiêu đến TDP 16.

9

Kênh Ngái, Ma tre, chi Hin

Mậu Lương - con kiến Hưng

B= 2m, điểm đầu sân bóng Mậu Lương, điểm cuối ngay cạnh đầu Ma Tre, tiêu đến TDP 9,10,11.

10

Kênh mương trạm xá (kênh Trạm xá)

Mậu Lương - kiến Hưng

11

N1A tuy vậy song QL21B công ty giống cây trồng

Phú Lãm

B=3m, tiêu cho TDP 1,3.

12

N1A song song QL21B

Phú Lãm

B=3m, tiêu 1,2,3,9 và cửa hàng Xốm.

Xem thêm: Lỗi Laptop Không Nhận Pinhững Game Offline Thời 9X, Please Wait

13

Ma Lẽ - N1A

Phú Lãm

B=1,5m, điểm đầu sau trường ĐH Đại Nam, điểm cuối mương tiêu N2, tiêu mang đến TDP 4,5 và siêu thị Xốm.

14

Kênh tiêu T4 (Đoạn từ khu vực La Dương tiếp giáp kênh Đan Hoài mang lại chùa Hếu)

La Dương - Dương Nội

Đã bao gồm trong bạn dạng vẽ vào 21 tuyến đường mương XNKS kiến tạo đi đo vẽ

15

Kênh Chúc giữa

Tiến Lên - Phú Lương

B=2,5m điểm đầu đường Phú Lương, điểm cuối đường Trình Lương, tiêu đến TDP Tiến Lên, con đường Phú Lương.

16

Kênh trên cửa quán

Tiến Lên - Phú Lương

B=2,5m điểm đầu con đường Trình Lương, điểm cuối mặt đường 18,5m, tiêu cho TDP Tiến Lên.

17

Kênh sau trường bao gồm trị

Tiến Lên - Phú Lương

Mương xây hở B= 0,8m dọc đường sau trường chủ yếu trị bay ra kênh mong Khâu, tiêu cho TPD Tiến Lên.

18

Kênh sau đền rồng (phía trước đền)

Bắc Lãm - Phú Lương

B=3m điểm đầu là cống Cổng Trung đếm cuối là kênh tía La tuy nhiên đang bên trong đất dự án không có hướng thoát, tiêu đến TDP Bắc Lãm.

19

Kênh Đồng Vẽ giữa

Bắc Lãm - Phú Lương

Kênh xây B=0,5m tuy vậy song với Kênh sau đền, điểm cuối là kênh bố La tuy thế đang phía bên trong đất dự án không có hướng thoát, tiêu cho TDP Bắc Lãm.

20

Kênh đìa các bạn (kênh bìa đạn)

Nhân Trạch - Phú Lương

B=3m điểm đầu là cống ham mê phông cuối Đường Phú Lương, điểm cuối là kênh ba La, tiêu mang đến TDP Nhân Trạch và con đường Phú Lương.

21

Kênh cửa quán

Nhân Trạch - Phú Lương

B=2m điểm đầu là kênh tưới N1A điểm cuối là Kênh bố La dẫu vậy đang nằm trong đất dự án công trình nên không có hướng thoát, tiêu đến TDP Hồng Phong.

22

Kênh Man sếu

Hồng Phong - Phú Lương

B=2,5m điểm đầu là ngôi trường tiểu học tập Phú Lương, điểm cuối là kênh Đồng Gạo, tiêu mang lại TDP Hồng Phong.

23

Kênh đồng váy dưới

Hồng Phong - Phú Lương

B=2m tuy nhiên song cùng với kênh Đồng Đầm Dưới, điểm cuối là kênh Đồng Gạo, tiêu cho TDP Hồng Phong.

24

Kênh đồng gạo

Hồng Phong - Phú Lương

B=3m điểm đầu là mong cổng trung, điểm cuối là kênh cầu Khâu, tiêu TDP Hồng Phong.

25

Kênh xây

Hồng Phong - Phú Lương

Kênh xây B=0,5m song song với kênh Đồng Đầm Dưới, điểm cuối là kênh Đồng Gạo, tiêu mang đến TDP Hồng Phong.

26

Kênh Đồng Tép

Huyện Hoài Đức

Bề rộng lớn 2,5-6m; cống trên kênh D1000 = 12m

27

Kênh Liên tỉnh

Huyện Hoài Đức

Bề rộng lớn 3-6m; cống bên trên kênh D1000 =18m

II

Các đường cống, rãnh

1

Kênh tự sau miếu ông già đến biến chuyển thế Rạng Đông

Biên Giang

Hiện trạng dài 0,61km. Kênh từ sau miếu Ông Già đến biến hóa Thế Rạng Đông, BxH=(0,7x1,0)m tiêu TDP yên Phúc, Giang lẻ, Rạng Đông.

2

Kênh tiêu Giang thiết yếu đến sông Đáy

Biên Giang

Hiện trạng nhiều năm 0,55km. Cống BxH= (1,0x1,0)m tiêu Giang bao gồm đến sông, tiêu TDP Giang Chính.

3

Kênh tiêu nhánh 1 xóm Phượng Bãi

Biên Giang

Hiện trạng lâu năm 0,18km. Rãnh BxH=(0,4x0,6)m nhánh 1 làng Phượng Bãi, tiêu TDP Phượng Bãi.

4

Kênh tiêu nhánh 2 làng Phượng Bãi

Biên Giang

Rãnh BxH=(0,4x0,6)m nhánh 2 xóm Phượng bến bãi L=150m tiêu TDP Phượng bến bãi (đã có trong danh mục quản lý của doanh nghiệp TNHN).

PHỤ LỤC 2

TT

Tên tuyến

I

PHƯỜNG QUÁN THÁNH

1

Ngõ 96 cửa ngõ Bắc

2

Ngõ 92 cửa Bắc

3

Ngõ 8 Nguyễn Biểu

4

Ngõ trăng tròn Nguyễn Biểu

II

PHƯỜNG TRÚC BẠCH

1

Ngõ 180 Phó Đức Chính

2

Ngõ 25 Nguyễn ngôi trường Tộ

III

PHƯỜNG TRUNG TRỰC

1

Ngõ 38 sản phẩm Bún

IV

PHƯỜNG ĐỘI CẤN

1

Ngõ 206 Đội Cấn

2

Ngách 194/7 Đội Cấn

3

Ngách 46/5 Đội Cấn

4

Ngách 46/34 Đội Cấn

V

PHƯỜNG VĨNH PHÚC

1

Ngách 130/1.

2

Hẻm 463/28/9

3

Ngách 31/9 Vĩnh Phúc

VI

PHƯỜNG CỐNG VỊ

1

Ngách 58/7 Đào Tấn

2

Ngách 58/41 Đào Tấn

3

Ngách 58/53 Đào Tấn

4

Ngách 444/50 Đội Cấn

5

Ngách 118/19 Đào Tấn

6

Ngõ cạnh số nhà 43 kim mã thượng

VII

PHƯỜNG LIỄU GIAI

1

Ngõ 80 Văn Cao

2

Ngách 343/2 Đội Cấn

3

Ngõ 46, 46/1 Văn Cao

4

Ngách 97/35 Văn Cao

5

Ngõ 293 Hoàng Hoa Thám

6

Ngách 285/88 Đội Cấn

7

Ngách 97/81 Văn Cao

8

Ngách 127/6 cùng 127/6/2 Đốc Ngữ

VIII

PHƯỜNG PHÚC XÁ

1

Ngách 65/2/1 cùng 65/2/2 Phục Xá

2

Ngách 44/57 Phúc Xá

3

Ngách 65/17,65/18,65/20,65/21,65/22 Phúc Xá

4

Ngách 72/2 Phúc Xá

5

Ngõ 127 Phúc Xá

6

7

Ngách 133/76 Tân Ấp

8

Ngách 133/51 Tân Ấp

IX

PHƯỜNG NGỌC KHÁNH

1

Ngách 32/11 Đường Bưởi

2

Ngách 32/25 Đường Bưởi

3

Ngách 32/41 Đường Bưởi

4

Ngách 32/45 Đường Bưởi

5

Ngách 32/2 Đường Bưởi

6

Ngõ 28 Ngọc Khánh

X

PHƯỜNG NGỌC HÀ

1

Ngách 189/81 Hoàng Hoa Thám

2

Ngách 173/75 Hoàng Hoa Thám

3

4

Ngách 158/1 Ngọc Hà

5

Ngách 158/19 Ngọc Hà

6

Ngách 158/168 Ngọc Hà

7

Ngách 158/225 Ngọc Hà

XI

PHƯỜNG KIM MÃ

1

Ngách 82/6 Kim Mã

2

Ngách 82/8 Kim Mã

3

Ngách 82/20 Kim Mã

4

Ngách 82/50 Kim Mã

5

Ngách 82/56 Kim Mã

6

Ngách 82/68 Kim Mã

7

Ngách 82/90 Kim Mã

8

Ngách 82/96 Kim Mã

9

Ngách 82/110 Kim Mã

10

Ngõ cạnh đơn vị số 132 Ngõ 82 Kim Mã

11

Ngách 82/177 Kim Mã

12

Ngách 82/186 Kim Mã

13

Ngách 82/189 Kim Mã

14

Ngách 82/202 Kim Mã

15

Ngách 82/207 Kim Mã

16

Ngách 82/208 Kim Mã

17

Ngách 82/210 Kim Mã

18

Ngách 82/215 Kim Mã

19

Ngách 82/216 Kim Mã

20

Ngách 82/219 Kim Mã

21

Ngách 294/2 Kim Mã

22

Ngách 294/4 Kim Mã

23

Ngách 290/11 cùng 290/11/5 Kim Mã

24

Ngách 294/54 Kim Mã

XII

Phường Giảng Võ

1

Ngõ 642 Đê La Thành

2

Ngõ 740 Đê La Thành

XIII

Phường Thành Công

1

Ngách 23 Ngõ 5 bóng Hạ

2

Ngõ 87 láng Hạ

3

Ngõ 74 Thành Công

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC TUYẾN THOÁT NƯỚC, HỒNƯỚC bởi THÀNH PHỐ QUẢN LÝ SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM

TT

Tên tuyến

TT

Tên tuyến

I

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

X

PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ

1

Ngõ 39C nhị Bà Trưng

1

Ngõ cạnh số nhà 42 hàng Vôi

2

Ngõ 42C Lý thường xuyên Kiệt

2

Ngõ cạnh số bên 22 mặt hàng Vôi

3

Ngõ 48A Lý thường xuyên Kiệt

XI

PHƯỜNG PHÚC TÂN

4

Ngõ 70 Lý thường Kiệt

1

Ngõ 195/76/2 Hồng Hà

5

Ngõ 46 Thợ Nhuộm

2

II

PHƯỜNG CỬA NAM

3

1

Ngõ 4 Phan Bội Châu

4

2

Ngõ 5 Phan Bội Châu

5

Ngõ 53/36 Nguyễn Khiết

3

Ngõ 47 Phan Bội Châu

6

Ngõ 3/15 Phúc Tần

4

Ngõ 46 nam giới Ngư

7

Ngõ 143/34 Phúc Tân

5

Ngõ 63 nam Ngư

8

Ngõ 12 Phúc Tân

6

Ngõ 90 Lý thường xuyên Kiệt

9

Ngõ 200 Phúc Tân

III

PHƯỜNG HÀNG BÔNG

10

Ngõ 327 Phúc Tân

1

Ngõ 48 Tràng Thi

11

Ngõ 403 Phúc Tân

2

Ngõ 59 Tràng Thi

12

Ngõ 407 Phúc Tân

3

Ngõ 19 Tống Duy Tân

XII

PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG

4

Ngõ 95 hàng Bông

1

Ngõ 609 Bạch Đằng

IV

PHƯỜNG TRÀNG TIỀN

2

Ngõ 581 Bạch Đằng

1

Ngõ 11 Đinh Lễ

3

Ngõ 95 Chương Dương

2

Ngõ 18 Tông Đản

4

Ngõ 781 Hồng Hà

3

Ngõ 23 nhì Bà Trưng

5

Ngõ 69/3A+3B Vọng Hà

4

Ngõ 28 nhị Bà Trưng

5

Ngõ 36 nhị Bà Trưng

V

PHƯỜNG CỬA ĐÔNG

1

Ngõ 37 Đường Thành

2

Ngõ cạnh số đơn vị 165B Phùng Hưng

3

Ngõ cạnh số bên 37 Lý phái mạnh Đế

VI

PHƯỜNG HÀNG MÃ

1

Ngõ cạnh số đơn vị 54 mặt hàng Cót

2

Ngõ cạnh số bên 16A Lý nam Đế

VII

PHƯỜNG HÀNG TRỐNG

1

Ngõ cạnh số đơn vị 41, 43 thọ Xương

VIII

PHƯỜNG PHAN CHU TRÌNH

1

Ngõ cạnh số công ty 1A Đặng bầu Thân

2

Ngõ đối lập nhà số 6 Âu Triệu

3

Khu TT 33 è Hưng Đạo

4

Ngõ 27B nai lưng Hưng Đạo

5

Khu TT VP Quốc Hội-27A trần Hưng Đạo

IX

PHƯỜNG HÀNG BÀI

1

Ngõ cạnh số nhà 26 Lý thường Kiệt

2

Ngõ cạnh số đơn vị 40A mặt hàng Bài

3

Ngõ cạnh số bên 29 mặt hàng Bài

4

Ngõ cạnh số nhà 43 Ngô Quyền

5

Ngõ 18 Hàm Long

6

Ngõ 33 Hàm Long

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC TUYẾN THOÁT NƯỚC, HỒNƯỚC vì THÀNH PHỐ QUẢN LÝ SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN nhì BÀ TRƯNG

TT

Tên tuyến

I

PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH

1

Ngõ 24 Đại La

2

Ngõ 30 Đại La

3

Ngõ 44 Đại La

4

Ngõ 52 Đại La

5

Ngõ 62 Đại La

6

Ngõ 64 Đại La

7

Ngõ 85 Đại La

8

Ngõ 89 Đại La

9

Ngõ 101 Đại La

10

Ngõ 111 Đại La

11

Ngõ 127 Đại La

12

Ngõ 442 Bạch Mai

13

Ngõ 506 Bạch Mai

14

Ngõ 488 Bạch Mai

15

Ngõ 510 Bạch Mai

16

Ngõ 432 Bạch Mai

17

Ngõ 490 Bạch Mai

18

Ngõ 494 Bạch Mai

19

Ngõ 504 Bạch Mai

20

Hẻm 20/50 Ngõ Trại Cá

21

Hẻm 20/52 Ngõ Trại Cá

22

Hẻm 20/62 Ngõ Trại Cá

23

Hẻm 20/72 Ngõ Trại Cá

24

Ngõ 21 Trương Định

25

Ngõ 39 Trương Định

26

Ngõ 107 Trương Định

27

Ngõ 113 Trương Định

28

Ngõ 141A Trương Định

29

Ngõ 147 Trương Định

30

Ngõ 141B Trương Định

31

Ngách 22/141B Trương Định

32

Ngách 35/141B Trương Định

II

PHƯỜNG ĐỒNG TÂM

1

Ngõ 1 è Đại Nghĩa

2

Ngõ 19 è cổ Đại Nghĩa

3

Ngõ 43 trằn Đại Nghĩa

4

Ngõ 84 trằn Đại Nghĩa

5

Ngõ 112 è cổ Đại Nghĩa

6

Ngõ 92 è Đại Nghĩa

7

Ngõ 94 è Đại Nghĩa

8

Ngõ 100 è Đại Nghĩa

9

Ngõ 200 nai lưng Đại Nghĩa

10

Ngõ 208 trằn Đại Nghĩa

ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG

11

Ngõ 265

12

Ngõ 377

13

Ngõ 385

14

Ngõ 395

15

Ngõ 435

16

Ngõ 419

III

PHƯỜNG BẠCH MAI

PHỐ BẠCH MAI

1

Ngõ 308

2

Ngõ 296

3

Ngõ 290

4

Ngõ 286

5

Ngõ 403

6

Ngách 403/26

7

Ngách 381/9

8

9

10

11

Ngách 381/26

12

Ngách 381/6

13

Ngõ 357

14

Ngách 357/27

15

Ngách 273/1

16

Ngách 273/3

17

Ngõ 213

18

Ngõ 205

19

Ngõ 75 Hồng Mai

20

Ngách 8/74 Bùi Ngọc Dương

21

Ngõ 40 Bùi Ngọc Dương

22

Số 12 ngõ 8 Bùi Ngọc Dương

23

Tập thể TTXVN ngõ 8 Bùi Ngọc Dương

24

Ngõ 27 Bùi Ngọc Dương

25

Ngõ 31 Bùi Ngọc Dương

26

Ngõ 35 Bùi Ngọc Dương

27

Ngõ 39 Bùi Ngọc Dương

28

Ngõ 59 Bùi Ngọc Dương

29

Ngõ 73 Bùi Ngọc Dương

30

Ngõ 90 Bùi Ngọc Dương

31

Ngách 156/10 Bùi Ngọc Dương

32

Ngách 156/14

33

Ngách 156/20

34

Ngách 156/24

35

Ngách 156/28

36

Ngách 156/38

IV

PHƯỜNG MINH KHAI

1

Ngách 4 ngõ chủ quyền 7

2

Ngách 25 ngõ độc lập 7

3

Ngách 45 ngõ độc lập 7

4

Ngách 97 ngõ tự do 7

5

Ngách 32 ngõ hòa bình 6

V

PHƯỜNG QUỲNH MAI

1

Ngõ 6 Quỳnh Lôi

2

Ngõ 8 Quỳnh Lôi

3

Ngõ 9 Quỳnh Lôi

4

Ngõ 10 Quỳnh Lôi

5

Ngõ 13 Quỳnh Lôi

6

Ngõ 14 Quỳnh Lôi

7

Ngõ 15 Quỳnh Lôi

8

Ngõ 17 Quỳnh Lôi

9

Ngõ 22 phố 8/3

10

Ngõ 58 phố 8/3

11

Ngõ 68 phố 8/3

12

Ngõ 70 phố 8/3

13

Ngõ 82 phố 8/3

14

Ngõ 83 phố 8/3

15

Ngõ 84 phố 8/3

16

Ngõ 85 phố 8/3

17

Ngõ 85/36 phố 8/3

18

Ngõ 85/15 phố 8/3

19

Ngõ 85/44 phố 8/3

20

Ngõ 103 phố 8/3

21

Ngõ 117 phố 8/3

22

Ngõ 250 Kim Ngưu

23

Ngõ 254 Kim Ngưu

24

Ngõ 260 Kim Ngưu

VI

PHƯỜNG THANH NHÀN

Phố Thanh Nhàn

1

Ngõ 313

2

Ngõ 120

3

Ngõ 287

4

Ngõ 269

5

Ngõ 237

6

Ngõ 189

VII

PHƯỜNG VĨNH TUY

1

Ngõ 536 Vĩnh Tuy

2

Ngõ 433 Kim Ngưu

3

Ngõ 477 Kim Ngưu

4

Ngõ 641 Kim Ngưu

5

Ngõ 647 Kim Ngưu

6

Ngõ 647/9 Kim Ngưu

7

Ngõ 647/60 Kim Ngưu

8

Ngõ 233 Minh Khai

9

Ngõ 325 Minh Khai

10

Ngõ 379 Minh Khai

11

Ngách 379/42 Minh Khai

12

Ngõ 461 Minh Khai

13

Ngách 461/2 Minh Khai

14

Ngách 461/42 Minh Khai

15

Ngách 461/47 Minh Khai

16

Ngách 461/77 Minh Khai

17

Ngõ 469 Minh Khai

18

Ngõ 268 Đê Nguyễn Khoái

19

Ngõ 292 Đê Nguyễn Khoái

20

Ngõ 302 Đê Nguyễn Khoái

21

Ngõ 310 Đê Nguyễn Khoái

22

Ngõ 310 Đê Nguyễn Khoái

23

Ngõ 374 Đê Nguyễn Khoái

25

Ngõ 378 Đê Nguyễn Khoái

26

Ngõ 384 Đê Nguyễn Khoái

27

Ngõ 52 im Lạc

VIII

PHƯỜNG PHỐ HUẾ

1

Ngõ 272 è Khát Chân

2

Ngõ 424 nai lưng Khát Chân

3

Ngõ 354 è Khát Chân

4

Ngõ 374 trần Khát Chân

5

Ngõ 512 trần Khát Chân

6

Ngõ 524 trằn Khát Chân

7

Ngõ 7 chùa Vua

8

Ngõ 6 im Bái II

9

Ngách 30/31 im Bái II

10

Ngõ 32 yên ổn Bái I

11

Ngõ 343A Phố Huế

IX

PHƯỜNG ĐÔNG MÁC

1

Ngõ 43 mùi hương Viên

2

Ngõ 49 hương Viên

3

Ngõ 8 thọ Lão

4

Ngõ 10 thọ Lão

5

Ngõ 12 thọ Lão

6

Ngõ 16 lâu Lão

7

Ngõ 20 Thọ Lão

8

Ngõ 26 thọ Lão

9

Ngõ 48 thọ Lão

10

Ngõ 102+104 Lò Đúc

11

Ngõ 168 Lò Đúc

12

Ngõ 172 Lò Đúc

13

Ngõ 218 Lò Đúc

14

Ngõ 108 Lò Đúc

15

Ngõ 110 Lò Đúc

16

Ngõ 116 Lò Đúc

17

Ngõ 117 Lò Đúc

18

Ngõ 161 Lò Đúc

19

Ngõ 165 Lò Đúc

20

Ngõ 177 Lò Đúc

21

Ngõ 181 Lò Đúc

22

Ngõ 187+189 Lò Đúc

23

Ngõ 203 Lò Đúc

24

Ngõ 2 Đỗ Ngọc Du

25

Ngõ 35 Đỗ Ngọc Du

X

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Phố Lê Quý Đôn

1

Ngõ 20

2

Ngõ 33

3

Ngõ 6

4

Ngõ 21

5

Phố Lương Yên

6

Ngõ 30

7

Ngõ 47

8

Phố Nguyễn Cao

9

Ngách 31/28

10

Ngách 31/20

11

Ngách 31/3

12

Ngách 31/86

13

Ngách 31/122

Phố Bạch Đằng

14

Ngõ 656

15

Ngõ 690

16

Ngõ 732

17

Ngõ 748

18

Ngách 762/29

19

Ngách 762/31

20

Ngách 762/22

Phố Nguyễn Huy Tự

21

Ngõ 7

22

Ngõ 11

23

Ngõ 10

24

Ngõ 19

25

Ngõ 25

26

Khu TT BV 108 công ty D-C1-C2

27

Khu TT BV 108- 39 trằn Khánh Dư

28

Ngõ 20 Tây Kết

29

Ngõ 572 Bạch Đằng

30

Ngõ 570 Bạch Đằng

31

Ngõ 49 Nguyễn Khoái

XI

PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỒ

Phố Nguyễn Công Trứ

1

Ngõ 3

2

Ngõ 25

3

Ngõ 27

4

Ngõ 53

5

Ngõ 4 Yecxanh

6

Ngõ 117 Lò Đúc

7

Ngõ 4C Lò Đúc

XII

PHƯỜNG NGÔ THỊ NHẬM

1

Ngõ Thi Sách

2

Ngõ 75 Lê Văn Hưu

3

Ngõ 76 trằn Xuân Soạn

XIII

PHƯỜNG CẦU DỀN

1

Ngõ 36 Bạch Mai

2

Ngõ 38 Bạch Mai

3

Ngõ 48 Bạch Mai

4

Ngõ 54 Bạch Mai

5

Ngõ 78 Bạch Mai

6

Ngõ 88 Bạch Mai

7

Ngõ 92 Bạch Mai

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC TUYẾN THOÁT NƯỚC, HỒNƯỚC vì THÀNH PHỐ QUẢN LÝ SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA

TT

Tên tuyến

I

Phường Kim Liên

1

Ngõ 41 Đông Tác

2

Ngách 41/66 Đông Tác

3

Ngách 41/64 Đông Tác

4

Ngách 41/95 Đông Tác

5

Ngách 41/48 Đông Tác

6

Ngách 41/42 Đông Tác

7

8

Ngách 41/53 Đông Tác

9

Ngách 41/35 Đông Tác

10

Hẻm 41/35/7 Đông Tác

11

12

Ngách 41/36 Đông Tác

13

Ngách 41/19 Đông Tác

14

Ngách 41/26 Đông Tác

15

Ngách 41/5 Đông Tác

16

Ngách 41/1 Đông Tác

17

Ngách 9/14 Lương Định Của

18

Ngách 9/39 Lương Định Của

19

Ngách 9/66 Lương Định Của

20

Khu H Kim Liên

II

Phường Phương Mai

1

Ngách 14 ngõ bốn phương Mai

2

Ngách 22 ngõ 4 phương Mai

3

Ngách 26 ngõ bốn phương Mai

4

Ngõ 65 Phương Mai

5

Ngõ 135 Phương Mai

6

Ngách 38/17 Phương Mai

7

Ngách 38/33 Phương Mai

8

Ngách 38/37 Phương Mai

9

Ngõ 72 ngôi trường Chinh

10

Ngách 33 Ngõ 102 trường Chinh

11

Ngách 56 Ngõ 102 ngôi trường Chinh

12

Hẻm 74/3/8 ngôi trường Chinh

13

Ngõ 180 Phương Mai (HTTN mới)

14

Ngõ 281 Phương Mai

15

Ngõ 167 Phương Mai (HTTN mới)

16

Ngách 167/31 Phương Mai

17

Ngách 167/17 Phương Mai

18

Ngách 167/21 Phương Mai

19

Ngách 167/33 Phương Mai

20

Ngách 167/35 Phương Mai

III

Phường Khương Thượng

1

Ngõ 390 trường Chinh

2

Ngõ 604 ngôi trường Chinh

3

Ngách 139/18 Khương Thượng

4

Ngách 10/20 Tôn Thất Tùng

5

Ngách 10/31 Tôn Thất Tùng

6

Ngách 10/21 Tôn Thất Tùng

7

Ngách 54/16 Tôn Thất Tùng

8

Ngách 54/26 Tôn Thất Tùng

9

Ngõ 354 trường chinh

10

Ngách 354/15 trường Chinh

11

Ngách 354/74 ngôi trường Chinh

12

Ngách 354/88 trường Chinh

13

Ngách 354/96 trường Chinh

14

Ngách 354/99 ngôi trường Chinh

15

Hẻm 354/99/7 ngôi trường Chinh

16

17

18

Ngách 354/137 trường Chinh

19

Hẻm 354/137/21 trường Chinh

20

Hẻm 354/137/34 ngôi trường Chinh

21

Ngách 354/144 trường Chinh

22

Ngách 354/159 ngôi trường Chinh

23

Hẻm 354/159/5 Trương Chinh

24

Hẻm 354/159/47 trường Chinh

25

Hẻm 354/159/24 trường Chinh

26

Ngách 354/177 trường Chinh

27

Ngách 354/207 ngôi trường Chinh

28

Ngách 554/80 ngôi trường Chinh

29

Ngách 165/36 Khương Thượng

30

31

Ngõ 95 chùa Bộc (Cải chế tạo lại HTTN)

32

Khu anh em Thủy Lợi

33

Ngách 95/8 chùa Bộc

34

Ngách 95/9 chùa Bộc

IV

Phường phái nam Đồng

1

Ngách 119/24 hồ nước Đắc Di

2

Ngách 119/48 hồ nước Đắc Di

3

Ngách 14/16 hồ Đắc Di

4

Ngách 73/87 Nguyễn Lương Bằng

5

Ngách 73/97 Nguyễn Lương Bằng

6

Ngõ 500 làng mạc Đàn

7

Ngõ 141 hồ Đắc Di

8

Ngách 57 Ngõ thôn Đàn 2

9

Ngách 96 Ngõ thôn Đàn 2

10

Ngõ 266 Đê La Thành

11

Ngõ 126 Đê La Thành

12

Ngõ 12 hồ nước Đắc Di

13

Ngõ 68 nam Đồng

V

Phường Phương Liên

1

Ngõ 21 Hồ cha Mẫu

2

Ngõ 211 thôn Đàn

3

Ngõ 316 Đê La Thành

4

Ngách 316/30 Đê La Thành

5

Ngõ 324 Đê La Thành

6

Ngách 25 Ngõ 180 Kim Hoa

VI

Phường bổ Tư Sở

1

Ngõ 286 Tây Sơn

2

Khu nhà A6,7,8 Vĩnh Hồ

3

Ngõ 37 Vĩnh Hồ

4

Ngõ 45 Vĩnh Hồ

5

Ngõ 27 Thái Thịnh

6

Ngách 69 Ngõ Vĩnh Hồ

7

Khu B2, B3 Vĩnh Hồ

8

Khu C1, C2 Vĩnh Hồ

VII

Phường Trung Liệt

1

Ngõ 42 Đặng Tiến Đông

2

Ngõ 44 Đặng Tiến Đông

3

Ngõ 282 Đặng Tiến Đông

4

Ngõ 256 Đặng Tiến Đông

5

Ngõ 276 Đặng Tiến Đông

6

Ngõ 171 Đặng Tiến Đông

7

Ngõ 245 Đặng Tiến Đông

8

Khu TT học viện Nguyễn Ái Quốc

9

Ngõ 3 Thái Hà

10

Ngách 3/2 Thái Hà

11

Ngách 3/24 Thái Hà

12

Ngách 3/40 Thái Hà

13

Ngách 3/75 Thái Hà

14

Ngách 3/77 Thái Hà

15

Ngách 3/79 Thái Hà

16

Ngách 3/81 Thái Hà

17

Ngách 3/1 Thái Hà

18

Ngõ 111 Trung Liệt

19

Ngách 117/52 Thái Hà

20

Ngách 117/68 Thái Hà

21

Ngách 117/69 Thái Hà

22

23

Ngách 117/71 Thái Hà

24

Ngõ 89 Thái Hà

25

Ngách 89/2 Thái Hà

26

Ngách 131/3 Thái Hà

27

Ngách 131/29 Thái Hà

28

Ngách 131/131 Thái Hà

29

Ngõ 222 Thái Hà

30

Ngách 17 Ngõ 136 Trung Liệt

31

Ngách 178/1 Thái Hà

32

Ngách 178/39 Thái Hà

33

Ngách 178/49 Thái Hà

34

Ngõ 257 chùa Bộc

VIII

Phường quang đãng Trung

1

Ngõ 20 Chùa Bộc

2

Ngõ 34 chùa Bộc

3

Ngõ 18 Phạm Ngọc Thạch

4

Ngõ 6 Phạm Ngọc Thạch

5

Ngách 82/19 Phạm Ngọc Thạch

IX

Phường Thịnh Quang

1

Ngõ xóm Thịnh Quang

2

Ngách 88 Ngõ buôn bản Thịnh Quang

3

Ngách 175 Ngõ buôn bản Thịnh Quang

4

Ngách 209 Ngõ làng Thịnh Quang

5

Ngách 211 Ngõ xã Thịnh Quang

6

Ngách 206 Ngõ làng Thịnh Quang

7

Ngách 269 Ngõ làng mạc Thịnh Quang

8

Ngách 224 Ngõ làng Thịnh Quang

9

Ngõ 67 Thái Thịnh

10

Ngách 67/38 Thái Thịnh

11

Ngách 67/64 Thái Thịnh

12

Ngách 67/82 Thái Thịnh

13

Ngách 67/105 Thái Thịnh

14

Khu dân cư số 6

15

Khu người dân số 7

16

Ngách 2 ngõ 1 Thái Thịnh

17

Ngách 146 Ngõ Thái Thịnh 1

18

Ngõ 326 Đường Láng

X

Phường nhẵn Hạ

1

Ngõ 21 Hoàng Ngọc Phách

2

Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách

3

Ngách 17/2 Hoàng Ngọc Phách

4

Ngách 55/1 Huỳnh Thúc Kháng

5

Ngách 55/9 Huỳnh Thúc Kháng

6

Ngách 27/2 Huỳnh Thúc Thúc Kháng

7

Ngách 49/1 Huỳnh Thúc Thúc Kháng

8

Ngách 49/2 Huỳnh Thúc Thúc Kháng

9

Ngách 49/29 Huỳnh Thúc Thúc Kháng

10

Ngách 49/41 Huỳnh Thúc Thúc Kháng

11

Ngách 49/28 Huỳnh Thúc Thúc Kháng

12

Ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng

13

Ngách 10 ngõ 28 Nguyên Hồng

14

Ngách 19 ngõ 28 Nguyên Hồng

15

Ngách 34/23 Nguyên Hồng

16

Ngách 45/10 Nguyên Hồng

17

Ngách 47/4 Nguyên Hồng

18

Ngõ 161 Thái Hà

19

Ngổ 169 Thái Hà

20

Ngách 169/2 Thái Hà

21

Ngách 171/1 Thái Hà

22

Ngách 171/3 Thái Hà

23

Ngách 165/23 Thái Hà

24

Ngách 151A/21 im lãng

25

Ngách 151A/29 im lãng

26

Ngách 151A/1 lặng lãng

XI

Phường láng Thượng

1

Ngách 84/18 miếu láng

2

Ngách 82/23 chùa láng

3

Ngách 157/5 Pháo Đài Láng

4

Ngách 157/23 Pháo Đài Láng

5

Hẻm 157/23/9 Pháo Đài Láng

6

7

8

Ngách 157/31 Pháo Đài Láng

9

Ngách 157/53 Pháo Đài Láng

10

Ngách 159/10 Pháo Đài Láng

11

Ngách 159/30 Pháo Đài Láng

12

Ngách 159/36 Pháo Đài Láng

13

Ngách 159/44 Pháo Đài Láng

14

Ngách 159/31 Pháo Đài Láng

15

Ngách 102/60 Pháo Đài Láng

16

Tuyến cống phiên bản BV giao thông vận tải Vận tải

XII

Phường Ô Chợ Dừa

1

Ngõ 71 Nguyễn Phúc Lai

2

Ngách 82/41 Nguyễn Phúc Lai

3

Ngách 82/59 Nguyễn Phúc Lai

4

Ngách 44/16 Nguyễn Phúc Lai

5

Ngách 44/22 Nguyễn Phúc Lai

6

Ngách 174/27 Mai Anh Tuấn

7

Ngách 8 Ngõ Giếng

8

Ngách 66 Ngõ Giếng

9

Ngõ 20 Hào Nam

10

Khu TT bộ Công an Hoàng Cầu

11

Ngõ 29 Vũ Thạnh

12

Ngách 29/16 Vũ Thạnh

13

Ngách 29/29 Vũ Thạnh

14

Ngách 29/48 Vũ Thạnh

XIII

Phường cát Linh

1

Ngách 35 ngõ 35 cat Linh

2

Ngách 71 ngõ 35 cát Linh

3

Ngách 1 Ngõ 25B cat Linh

4

Ngách 1A Ngõ 25B mèo Linh

5

Ngách 42 Ngõ 25B mèo Linh

6

Ngách 1 Ngõ 23 cat Linh

7

Ngách 2 Ngõ 23 cat Linh

8

Ngõ 33 cát Linh

9

Ngách 33/1 cat Linh

10

Ngách 33/15 mèo Linh

XIV

Phường hàng Bột

1

Hẻm 21 ngách 28 Ngõ Văn Hương

2

Hẻm 31 ngách 28 Ngõ Văn Hương

3

Hẻm 37 ngỏng 28 Ngõ Văn Hương

4

Hẻm 39 ngách 28 Ngõ Văn Hương

5

Ngách 59 Ngõ Văn Hương

6

Ngách 71 Ngõ Văn Hương

7

Ngách 75 Ngõ Văn Hương

8

Ngách 87 Ngõ Văn Hương

9

Ngách 78 Ngõ Văn Hương

10

Hẻm 9 ngách 53 Văn Hương

11

Hẻm 11 ngỏng 53 Văn Hương

12

Ngõ Văn mùi hương (Bổ sung)

13

Ngách 12 Ngõ Văn Hương

14

Ngách 30 Ngõ Văn Hương

15

Ngõ 277 Tôn Đức Thắng

16

Ngõ 204 Tôn Đức Thắng

17

Ngách 56 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

18

Hẻm 56/1 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

19

Ngách 58 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

20

Ngách 65 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

21

Ngách 32 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

22

Ngách 9 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

23

Ngách 24 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng

24

Ngõ 115 Tôn Đức Thắng

25

Ngách 2 ngõ 162A Tôn Đức Thắng

26

Ngách 7 ngõ 162A Tôn Đức Thắng

27

Ngách 9 ngõ 162A Tôn Đức Thắng

28

Ngách 5 ngõ 162A Tôn Đức Thắng

29

Ngách 30 Ngõ 162B Tôn Đức Thắng

30

Ngách 34 Ngõ Thịnh Hào 1

31

Ngách 9 Ngõ Thịnh Hào 2

32

Ngách 17 Ngõ Thịnh Hào 2

33

Ngách 19 Ngõ Thịnh Hào 2

34

Ngách 23 Ngõ Thịnh Hào 2

35

Ngách 47 Ngõ Thịnh Hào 2

36

Ngách 43 Ngõ quan lại Thổ 3

37

Hẻm 43/4 Ngõ quan Thổ 3

38

Ngách 48 Ngõ quan lại Thổ 3

39

Ngõ 200 Tôn Đức Thắng

40

Ngố 218 Tôn Đức Thắng

41

Ngách 11 Ngõ Thịnh Hào 1

42

Ngách 33 Ngõ Thịnh Hào 1

43

Ngách 43 Ngõ Thịnh Hào 1

44

Ngách 49 Ngõ Thịnh Hào 1

45

Ngách 74 Ngõ Thịnh Hào 1

46

Hẻm 74/13 Ngõ Thịnh Hào 1

47

Hẻm 74/16 Ngõ Thịnh Hào 1

48

Ngách 76 Ngõ Thịnh Hào 1

49

Ngách 26 Ngõ Thịnh Hào 3

50

Ngách 56 Ngõ Thịnh Hào 3

51

Ngách 49 Ngõ Thịnh Hào 3

52

Ngách 60 Ngõ Thịnh Hào 3

53

Ngách 75 Ngõ Thịnh Hào 1

54

Ngách 130 Ngõ Thịnh Hào 1

55

Ngách 144 Ngõ Thịnh Hào 1

56

Hẻm 144/1 Ngõ Thịnh Hào 1

XV

Phường Quốc Tử Giám

1

Ngách 68/8 Đoàn Thị Điểm

2

Ngách 1 ngõ 10 Bích Câu

XVI

Phường Thổ Quan

1

Ngách 60 ngõ Thổ Quan

2

Ngách 77 ngõ Thổ Quan