Mục lục sách giáo khoa (sgk) hóa 12

-
• bài 1: Este • bài bác 2: Lipit • bài bác 3: tư tưởng về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp • bài 4: Luyện tập: Este cùng chất mập

Chương 2: Cacbohiđrat


Bạn đang xem: Mục lục sách giáo khoa (sgk) hóa 12

• bài xích 5: Glucozơ • bài xích 6: Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ • bài xích 7: Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của cacbohiđrat • bài bác 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học tập của este với cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein


• bài bác 9: Amin • bài 10: Amino axit • bài 11: Peptit và protein • bài 12: Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit với protein

Chương 4: Polime và vật tư polime


• bài bác 13: Đại cương về polime • bài 14: vật liệu polime • bài 15: Luyện tập: Polime và vật tư polime • bài bác 16: Thực hành: một vài tính hóa học của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương cứng về kim loại


• bài 17: vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loại • bài xích 18: đặc thù của kim loại. Hàng điện hóa của sắt kẽm kim loại • bài xích 19: kim loại tổng hợp • bài xích 20: Sự nạp năng lượng mòn kim loại • bài xích 21: Điều chế sắt kẽm kim loại • bài bác 22: Luyện tập: đặc điểm của kim loại • bài xích 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại • bài xích 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn sắt kẽm kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm


Xem thêm: Phim Thiện Nữ U Hồn 1987 Thuyết Minh, Thiện Nữ U Hồn 1

• bài xích 25: sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềm • bài 26: kim loại kiềm thổ • bài bác 27: Nhôm với hợp chất của nhôm • bài bác 28: Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của bọn chúng • bài bác 29: Luyện tập: đặc thù của nhôm và hợp chất của nhôm • bài 30: Thực hành: đặc thù của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúng

Chương 7: fe và một trong những kim nhiều loại quan trọng


• bài bác 31: sắt • bài 32: Hợp chất của sắt • bài bác 33: kim loại tổng hợp của fe • bài bác 34: Crom và hợp chất của crom • bài xích 35: Đồng cùng hợp hóa học của đồng • bài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc • bài 37: Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của sắt và hợp chất của sắt • bài 38: Luyện tập: tính chất hóa học của crom, đồng với hợp chất của chúng • bài 39: Thực hành: đặc thù hóa học tập của sắt, đồng và nhưng hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một trong những chất vô cơ


• bài xích 40: nhận biết một trong những ion trong hỗn hợp • bài bác 41: dìm biết một số trong những chất khí • bài bác 42: Luyện tập: dấn biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa học cùng vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường


• bài xích 43: hóa học và sự việc phát triển tài chính • bài 44: hóa học và sự việc xã hội • bài xích 45: Hóa học và vấn đề môi trường xung quanh
Mục lục Giải bài bác tập SGK hóa học 12 theo chương •Chương 1: Este - Lipit •Chương 2: Cacbohiđrat •Chương 3: Amin, Amino axit với protein •Chương 4: Polime và vật tư polime •Chương 5: Đại cương về sắt kẽm kim loại •Chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm •Chương 7: fe và một trong những kim loại quan trọng đặc biệt •Chương 8: Phân biệt một trong những chất vô sinh •Chương 9: Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế, làng hội, môi trường thiên nhiên