Dịch trực tiếp trên trang web

-

Nếu bạn liên tục phải thao tác làm việc với những trang website tiếng quốc tế hãy nhằm Google dịch trợ giúp bạn bằng phương pháp dịch văn bản trực tiếp trên đông đảo trang web.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Với trình chú tâm web ly Cốc, bạn chưa phải cài thêm add-on vị trình chăm chút đã được tích hợp sẵn tác dụng dịch.

Chúc các bạn làm việc công dụng hơn với thủ pháp này.