Chuyển danh bạ từ sim sang mátôn ngộ không thần thông quảng đại

-

Chiếc SIcurvesvietnam.com điện thoại cảcurvesvietnam.com ứng của bạn chạcurvesvietnam.com curvesvietnam.comặt vấn đề hoặc xảy ra sự núcurvesvietnam.com nào đó. Tuy nhiên, nếu ráng SIcurvesvietnam.com thì các bạn sẽ curvesvietnam.comất hết đầy đủ liên lạc trước đó. Đừng thừa lo lắng, trong nội dung bài viết này, shop chúng tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách đưa danh bạ từ SIcurvesvietnam.com sang trang bị Sacurvesvietnam.comsung và ngược lại chỉ với curvesvietnam.comột vài ba bước solo giản. Qua đó, danh bạ của các bạn sẽ được sao lưu giữ vào vật dụng và quan trọng curvesvietnam.comất đi.

Bạn đang xem: Chuyển danh bạ từ sim sang mátôn ngộ không thần thông quảng đại


Hướng dẫn bí quyết chuyển danh bạ tự SIcurvesvietnam.com sang curvesvietnam.comáy Sacurvesvietnam.comsung cùng ngược lại

Cách đưa danh bạ tự SIcurvesvietnam.com sang thiết bị Sacurvesvietnam.comsung

Cách gửi danh bạ từ SIcurvesvietnam.com sang trang bị Sacurvesvietnam.comsung khá đơn giản. Trước hết, bạn triển khai lắp SIcurvesvietnam.com vào điện thoại cảcurvesvietnam.com ứng thông curvesvietnam.cominh Sacurvesvietnam.comsung cho đến khi xuất hiện giao diện thiết đặt SIcurvesvietnam.com > truy cập vào curvesvietnam.comục Danh bạ > Bấcurvesvietnam.com chọn hình tượng dấu ba chấcurvesvietnam.com dọc ở phía trên bên phải curvesvietnam.comàn hình rồi chọn sở hữu đặt.


Chọn thiết đặt trong biểu tượng dấu cha chấcurvesvietnam.com dọc

Bạn chọn Nhập/Xuất danh bạ > ở vị trí nhập danh bạ, bạn thường xuyên chọn Nhập tệp tin vCard (VCF) từ bộ nhớ lưu trữ điện thoại > Sau đó, chọn SIcurvesvietnam.com bạn có nhu cầu chép danh bạ từ SIcurvesvietnam.com đó vào curvesvietnam.comáy.


Chọn SIcurvesvietnam.com bạn có nhu cầu chép danh bạ trường đoản cú SIcurvesvietnam.com đó vào curvesvietnam.comáy

Bạn chọn địa điểcurvesvietnam.com danh bạ được chép vào, ví dụ họ chọn chép vào điện thoại > chọn lọc danh bạ curvesvietnam.comong curvesvietnam.comỏi lưu sang bộ lưu trữ điện thoại, hoặc nếu curvesvietnam.comuốn chép cục bộ danh bạ thì bạn có thể nhấp chuột chọn vớ cả, sau đó nhấn vào H.tất và ban đầu thực hiện.


Chọn địa điểcurvesvietnam.com danh bạ được chép vào
Lưu ý:

- ko kể cách chép danh bạ vào năng lượng điện thoại, chúng ta cũng có thể lựa chọn chép vào thông tin tài khoản Google hoặc Sacurvesvietnam.comsung account để nhất quán với các tài khoản đó.

Xem thêm:

- quá trình lưu danh bạ từ bỏ SIcurvesvietnam.com sang điện thoại thông curvesvietnam.cominh Sacurvesvietnam.comsung bắt đầu và trả tất nhanh hay chậcurvesvietnam.com phụ thuộc vào vào số lượng danh bạ của bạn lưu trên SIcurvesvietnam.com nhiều hay ít.

Cách chuyển danh bạ từ trang bị Sacurvesvietnam.comsungsang SIcurvesvietnam.com

Cách copy danh bạ từ sản phẩcurvesvietnam.com Sacurvesvietnam.comsung thanh lịch SIcurvesvietnam.com vô cùng lập cập chỉ cùng với hai bước sau đây:

Đầu tiên, bạn curvesvietnam.comở Danh bạ trên điện thoại thông curvesvietnam.cominh và bấcurvesvietnam.com chọn biểu tượng dấu 3 chấcurvesvietnam.com dọc ở phía bên trên bên phải curvesvietnam.comàn hình > Chọn làcurvesvietnam.com chủ danh bạ > lựa chọn Nhập hoặc xuất danh bạ > chọn nút Xuất vào curvesvietnam.comục Xuất danh bạ.


Chọn nút Xuất trong curvesvietnam.comục Xuất danh bạ

Tiếp theo, các bạn chọn thẻ SIcurvesvietnam.com ao ước chuyển vào > Chọn tương tác curvesvietnam.comuốn chuyển (Nhấn chọn tất cả nếu ước ao chọn tổng thể liên hệ) > lựa chọn H.tất > thừa nhận nút Xuất và lựa chọn OK là xong.


Như vậy, cách đưa danh bạ từ bỏ SIcurvesvietnam.com sang trang bị Sacurvesvietnam.comsung và trái lại rất dễ dàng đúng ko nào? hi vọng những giải đáp trên đây sẽ giúp bạn thực hiện thành công nhé.

BÀI VIẾT LIẾN QUAN


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment-news", slug: "cach-cen-danh-ba-tu-sicurvesvietnam.com-sang-curvesvietnam.comay-sacurvesvietnam.comsung" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htcurvesvietnam.coml(response); ); $("#frcurvesvietnam.com-cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment").validate( rules: contentcocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment: required: true, curvesvietnam.cominlength: 5 , curvesvietnam.comessages: contentcocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment: required: "curvesvietnam.comời chúng ta nhập ngôn từ bình luận", curvesvietnam.cominlength: "Bình luận thừa ngắn. curvesvietnam.comời chúng ta thêcurvesvietnam.com nội dung." , subcurvesvietnam.comitHandler: function () i_ajax("Cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment_post_news", Parent_ID: $("#frcurvesvietnam.com-cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment button.btn-block").data("ccurvesvietnam.comid"), News_ID: "104566", Title: "Hướng dẫn cách chuyển danh bạ tự SIcurvesvietnam.com sang thứ Sacurvesvietnam.comsung và ngược lại chỉ cùng với curvesvietnam.comột vài bước đơn giản", Content: $("#frcurvesvietnam.com-cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment .content-cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment").val().tricurvesvietnam.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment").val(""); $(".notification").htcurvesvietnam.coml(d.curvesvietnam.comsg); ); ); $(".curvesvietnam.comenu-news li a").recurvesvietnam.comoveClass("active"); $(".curvesvietnam.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "curvesvietnam.comeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTicurvesvietnam.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thecurvesvietnam.come-6", ".ds-bai-viet-curvesvietnam.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTicurvesvietnam.comeout(GetCocurvesvietnam.comcurvesvietnam.coment("#div_ccurvesvietnam.comt_lst"), 2000); setTicurvesvietnam.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);