Chỉ bằng cái gật đầu nhạc chuôncách tìm mốt của dấu hiệu

-

Ban Phiên Dịch ghê Điển Trường Đại Học Pháp Giới Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành www.drba.org Hoa Kỳ, California, 2008 Hòa Thượng Tuyên Hóa - Khai Thị Quyển Sáu Venerable Master Hua’s Talks on Dharma - Volume Six

Phiên Dịch và Xuất Bản: Buddhist Text Translation Society 1777 Murchison Drive Burlingame, CA 94010-4504 ©2008 Buddhist Text Translation Society

*
Khai Thị 6

Khai Thị 6 PDF file

Mục Lục 1. Phật quang quẻ Phổ Chiếu 2. Khóa xe Khai Ngộ 3. Ai Niệm Phật? 4. Không Chấp Tất Cả 5. Khoa Học: Phước tuyệt Họa - Vật có Ân Hay chén Trà Độc 6. Tiền 7. Bát Nhã - Phật Tánh 8. Diệu Đạo 9. Phản Bổn hoàn Nguyên 10. Chân kinh Vô Tự 11. Pháp Môn Nhẫn Nhục 12. Xin Quý Vị Bố Thí mang đến Tôi 13. Quý Vị Muốn Biết Quỷ Là Gì Không? 14. Tiền tất cả Khả Năng Thần Thông - Chớ không đúng Lầm Nhân Quả

15. Phước Huệ tuy vậy Tu 16. Nghiêm Trì Giới Luật - Học Nhẫn Nhục 17. Tránh việc Tùy Tiện Hiện Thần Thông 18. Nắm Chắc Thời Gian - Đừng Bỏ Lỡ 19. Tham Thiền - Dễ tốt Khó? 20. Quý Tiếc Nguồn Năng Lượng Của Thân Thể 21. Ái Hộ Linh Tánh Của chính Mình 22. Ăn Chay hay là không Ăn Chay

23. Trước Phá vấp ngã Chấp -Sau Phá Pháp Chấp 24. Lục Căn Hỗ Dụng -Diệu Bất Khả Ngôn 25. Vào Cái không may Có chiếc May Lớn

26. Sao Gọi Là Lòng Nhân? 27. Phật Giáo Hưng Vong - Người Người bao gồm Trách Nhiệm 28. Tất Cả do Tâm Tạo 29. Quả Báo ngay cạnh Sanh

- Mụt Nhọt Mặt Người Đời Hiện Tại

- Mụt Nhọt Mặt Người Đời quá Khứ

30. Sao Gọi Là Lục Đại Tông Chỉ?

31. bé Cháu Của Ma Vương

32. Chẳng Phải Là Ra Vẻ không giống Lạ Đâu 33. Phương Châm Giáo Dục -Vạn Phật Thành 34. Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo 35. Nhẫn Là Bảo Vật Vô Giá

36. Bao gồm Lòng Tham Sẽ ko Thành Tựu Được Gì 37. Vô Minh Là Căn Bản Của sanh Tử 38. Người Nước Kỷ Lo Trời Sập - Tự tra cứu Khổ Não

39. Bồi Dưỡng Nhân phương pháp Cao Thượng 40. Hoan Nghênh Hành Giả Đến Thánh Thành 41. Giới Luật Căn Bản 42. Cải Biến Tập Khí Cũ -Tuyển Chọn Tông Chỉ Mới

43. Thượng Đường Thuyết Pháp Tại miếu Kim Luân,Los Angeles

44. Cơ Sở Học Phật

45. Bồ Tát tiệm Âm Đến Thánh Thành

46. Đều Là Người Một Nhà

47. Xuất Gia hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

48. Tiêu Diệt Ngoại Tam Ác và Nội Tam Độc

49. Câu Châm Ngôn Của Phật Tử

50. Khai thác BảoTàng vào Tự Tánh

51. Âm Nhạc trong Tự Tánh

52. Học Phật Pháp đề xuất Giữ Bổn Phận

53. Học Tập Theo Tinh Thần Của Bồ Tát Di Lặc

54. Nhân gì vạc Sanh Tam Tai?

55. Tật Bệnh thuộc Nghiệp Chướng

56. Không Thể đối chiếu Giữa Ma Với Phật

57. Bởi Sao Đức Phật Lại Phóng Hào Quang lúc Thuyết Pháp?

58. Động Tĩnh Nhất Như

59. Vì Sao quả đât Suy Đồi?

60. Cư Sĩ Thuần Đà cúng Dường

61. Học Phật phải Giữ Giới Luật

62. Sao gọi Là Đạo?

63. Trung tâm Bình Đẳng cúng Dường

64. Đàm Thoại thuộc Nữ Tu Sĩ Thiên Chúa Giáo 65. Sao Gọi Là Định Kiên Cố? 66. Nguy Cơ to Lớn ở Thời Mạt Pháp 67. Do Sao Trước lúc Nhập Niết Bàn, Phật không Nhận bái Dường 68. Muốn Thành Phật Tất Bị Ma Phá 69. Tư Tưởng Của Bồ Tát 70. Nhận Giả mà Không Nhận Thật 71. Từ Bi Hỉ Xả Đối Trị Tam Độc 72. Tu Đạo Thì ko Cầu phía bên ngoài 73. Tốt tuyệt Xấu - không Động trọng tâm 74. Thật Thà Niệm Phật 75. Sinh Tử Như Ngủ, Thức - Nhưng Vẫn Niệm A Di Đà 76. Thất Tình Lục Dục cùng Động Đất 77. Vạn Sóng Nổi Lên Muốn Đoạt Hồn 78. Pháp Môn Long Tượng Đại Trượng Phu 79. Chân Đế Của sinh Mạng 80. Ngậm Đắng Nuốt Cay - Sen Hồng vào Lửa 81. Muôn Chết, nghìn Sống, Trăm Mài Luyện 82. Học Giới Luật Như Thế Nào? 83. Vận Chuyển Càn Khôn -Thủ Trì Giới Luật 84. Không Được Lấy Công Để báo oán Riêng 85. Lòng Ích Kỷ Là Tảng Đá Vướng Chân Người Tu Đạo 86. Bản Sắc Người Phật Tử -Cương Trực Không a tòng 87. Chủ quan liêu Trí Năng Thúc Đẩy Động Lực 88. Trì Giới tất cả Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh 89. Buộc phải Bình Luận công bình 90. Rèn Luyện Trí Tuệ 91. Thái Độ Người Học Phật 92. Đệ Nhất Niệm Là Gì? 93. Mục Đích Thành Lập Trường Học 94. Cơ Sở Của Bậc Vĩ Nhân 95. Lập Chí làm Việc Lớn 96. Đao Phước Đức Đoạn Tóc Phiền óc 97. Chớ Đi Vào Tử Lộ 98. Giảng Kinh với Bình Luận - Đừng Nói Về tình nhân Thể Diện 99. Bạn trẻ Nên Phát trọng điểm Cứu Thế 100. Nhân Quả Báo Ứng - Tơ Hào Không sai 101. Đạo phát lộc 102. Người Người Vốn gồm Trí Huệ 103. Làm sao Để Được Tự vị Sanh Tử? 104. Ông Sư vào Mộ 105. Học Tập Phật Pháp - Chú Trọng Thực Hành 106. Bồ Đề trọng tâm Là Chân chổ chính giữa 107. Lạy Phật Nhiều - Thường Gặp Điều Lành

108. Ngũ Quỷ Phá Nhà

Sơ Lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa

1. Phật quang Phổ Chiếu

Phật quang quẻ phổ chiếu là tia nắng trí huệ Phật, chiếu tỏa đến tất cả vai trung phong chúng sanh. Là chiếu cho tâm chúng sanh sáng lên, để tiêu diệt hết tham sảnh si. Là chiếu mang lại đen tối trở thành trong sáng, để tiêu trừ tám vạn bốn ngàn tập khí, thói hư tật xấu. Bọn họ học Phật là trừ bỏ tham sân mê mẩn và không hề chấp trước.Vì sao họ không thấy được ánh nắng Phật? chúng ta nghiên cứu Phật pháp để khai mở trí huệ, vậy đó không phải là được tia nắng của Phật sao? Nếu bọn họ càng nghiên cứu mà lại lại càng hồ đồ với cũng ko hiểu đạo lý chân chánh của Phật, đó là bởi bọn họ không chịu diệt trừ tập khí, chứ đừng hỏi, sao Phật quang ko phổ chiếu? Tự mình ko khai mở trí huệ, tham sân si hãy còn y nguyên, ko chịu sửa đổi chút nào, vì vậy Phật quang quẻ muốn chiếu cũng không tồn tại chỗ để chiếu.

Bạn đang xem: Chỉ bằng cái gật đầu nhạc chuôncách tìm mốt của dấu hiệu

Đây ko phải có Phật quang chiếu hay ko chiếu. Chính là chiếu nhưng không chiếu, ko chiếu nhưng mà chiếu, nghĩa là: khi ánh sáng trí huệ của bao gồm mình xuất hiện, thì Phật quang đãng phổ chiếu. Còn như tia nắng trí huệ của mình ko xuất hiện, thì Phật quang không phổ chiếu.

Phật quang đãng ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu họ không bấm nút điện, nhẵn đèn sẽ ko chiếu sáng và trong chống rốt cuộc vẫn còn bị tối đen. Vị sao? Bởi điện không thông tới nên không có tác dụng gì. Bởi vậy chúng ta cần phải bấm nút điện. Một khi bấm nút, đèn sẽ lập tức chiếu sáng đến những nơi đen tối ngay. Trung ương chúng sanh họ cũng ví như nút bấm. Nếu họ bấm nút khai mở tâm, thì Phật quang quẻ sẽ chiếu sáng sủa vào. Nếu cửa vai trung phong không mở, dù ánh nắng Phật tất cả chiếu, cũng chiếu ko đến. Thí dụ nầy tuy cạn cợt, nhưng lý lẽ của nó là giống như thế. Quý vị! Hãy mau khai mở cửa chổ chính giữa ra, hầu tiếp nhận ánh nắng trí huệ của Phật soi chiếu vào. Như thế là quý vị được Phật quang phổ chiếu rồi đó.

Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1980

*

Gold Mountain Monastery

2. Chìa khóa Khai Ngộ

con người làm thế nào mới được khai ngộ? Khai ngộ ví như mở ổ khóa. Ống khóa dùng để khóa cửa nhà lại, ngăn cản cấm đoán quý vị ra vào. Cho nên vì vậy quý vị nhất định phải có chìa khóa mới mở cửa được. Nếu không, quý vị sẽ bị nhốt trong bên vĩnh viễn. Thế thì chiếc chìa khóa nầy ở đâu? Nó ở tức thì trong thân thể quý vị đó, cũng dễ search lắm thôi. Vậy phải tra cứu nó như thế nào? Đang lúc quý vị ngồi thiền, niệm Phật, trì Chú tức là thời điểm quý vị kiếm tìm kiếm chìa khóa. Vậy bao giờ mới tìm được nó đây? Chuyện nầy phải coi trình độ tu hành của quý vị mới định chừng được. Nếu ai tinh tấn thì tìm ra nó rất mau. Còn nếu người như thế nào giải đãi thì sẽ không bao giờ kiếm tìm nó được, chẳng những đời nầy không tìm ra, nhưng mà ngay cả đời sau cũng không tìm kiếm ra nó đâu. Đạo lý nầy cũng rất đơn giản thôi.

trong trái tim quý vị nhưng mà đã bị khóa thì trọng điểm bị khóa đó là vô minh, nó có thể tạo nên tâm thanh tịnh sáng suốt của quý vị biến thực lòng ô nhiễm hắc ám. Khi gặp cảnh đến, nếu quý vị không có trí huệ để phán xét phân biệt giữa thiện cùng ác, quý vị sẽ có tác dụng những việc điên điên, đảo đảo. Nhưng nếu quý vị tu hành đắc lực, quý vị sẽ phá vỡ được vô minh. Đó tức là tra cứu được chìa khóa, trọng tâm bị khóa tự nhiên sẽ khai mở ra. Sau thời điểm trí huệ quang đãng minh xuất hiện rồi, cho dù gặp bất cứ việc gì đi nữa, quý vị cũng không tồn tại phiền não.

Vô minh là gì? Nói đơn giản là hắc ám đen tối, đồ vật gi cũng không rõ biết. Bởi người ko hiểu rõ đạo lý mới khóa trung khu lại, do vậy ko thể khai ngộ được. Vào đời Đường, thời Tông Đế gồm vị thái giám thương hiệu Ngư Triều Ân. Thái Giám đã hỏi Quốc sư: “Vô minh là gì?” Quốc sư nói: “Ông chỉ là một tên tướng mọn nô tài thì gồm tư cách gì để hỏi Phật Pháp chớ?” Vừa nghe thế, vị thái giám liền nổi giận đùng đùng. Quốc sư bèn cười cùng nói: “Đó tức là vô minh, phải không?” do đó nói: “Lửa vô minh gồm thể thiêu hủy cả rừng công đức” là vậy.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Làm Mờ Ảnh Ios, Cách Làm Mờ Phông Ảnh Trên Iphone

Người mà tất cả đủ điều kiện để ngày này khai ngộ, đó là vì từ nhiều kiếp trước, họ đã từng tu biết bao nhân lành rồi, vì thế đời nầy họ mới được thành tựu. Nếu như thời điểm trước họ không tu nhiều nhân lành, đời nầy họ sẽ ko thể nào khai ngộ được. Quý vị đều muốn khai ngộ, phải không? Trước hết, quý vị nhất định phải biết chuẩn bị tu hành, chỉ như vậy mới gồm hy vọng khai ngộ được.

vày sao Đức Phật say mê Ca được thành Phật ở đời nầy? Bởi Ngài “Tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo,” là Ngài đã tu phước, tu huệ trong ba đại A Tăng Kỳ kiếp, lại tu tía mươi nhì tướng công đức, cùng trồng tám mươi vẻ đẹp trong trăm đại kiếp. Bởi đó, Ngài ngồi dưới cội bồ đề, đến giữa đêm nhìn lên sao sáng nhưng mà khai ngộ. Nếu như những kiếp trước Ngài ko tu, thì đời nầy Ngài sẽ không thể thành Phật được.

Giảng ngày 12 mon 7 năm 1980

3. Ai Niệm Phật ?

Bây giờ là thời gian để họ thảo luận. Vậy ai tất cả vấn đề gì thì cứ việc nêu ra để mọi người với mọi người trong nhà nghiên cứu, bàn luận. Có người hỏi về câu “Ai niệm Phật” là sao? Như trong kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm.” vì thế nếu tất cả chỗ thì đó tức là trụ, còn không có chỗ trụ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là ngay chỗ đó mà dụng công. Nếu bọn họ chú ý vào một chỗ nào, rồi nghĩ đến tốt hay không tốt thì đó đều là chấp trước. Tu hành là tu đến chỗ không thể chỗ chấp, cái gì cũng không chấp, thân thể cũng quên luôn. Đến cả thân thể cũng ko có, vậy còn chấp vào vật gì nữa?

thời gian tọa thiền, chúng ta không nên nghĩ nhớ đến bất cứ điều gì, mà chỉ cần nhớ “Ai niệm Phật?” Ai là người đang niệm Phật? Tức là tìm mẫu “Ai” nầy. Chừng nào search được “Ai” rồi, thì đó là dịp khai ngộ. Nếu tìm ko được thì một ngày cũng phải tìm, mười ngày cũng phải tìm, trăm ngày cũng phải tìm, ngàn ngày cũng phải tìm, vạn ngày cũng phải tìm, một năm, mười năm, trăm năm, nghìn năm, vạn năm, đều chỉ là search nó. Cho đến cơ hội nào tra cứu được nó, lúc đó mới thôi.

Quý vị đừng ý muốn cho mau, vì đây ko giống như hút thuốc phiện, hễ hút xong xuôi là tán đồng cơn ghiền. Nó đâu gồm dễ như vậy! do nếu dễ cho nên pháp môn lừa dối. Pháp môn tu chân chánh là phải chủ yếu mình nỗ lực dụng công. Tránh việc có ý nghĩ như anh nông phu vì chưng muốn giúp cho lúa mau lớn, anh bèn kéo cây lúa cao lên một chút, để chúng cũng lớn mau thêm một chút. Đó là tư tưởng không nên lầm!

Câu “Ai niệm Phật?” có thể chặt đứt tất cả những vọng tưởng, các dục niệm, là chém giết hết cả mười đại quân ma. Chữ “Ai” nầy là thanh bảo kiếm Kim Cang Vương, đồ vật gi nó cũng chém sạch hết, đến đến không còn chỗ nào để chấp cả. “Phàm những gì bao gồm hình tướng thì đều là hư vọng. Nếu người làm sao thấy tất cả hình tướng là phi tướng tức là thấy được Như Lai.” còn có chỗ chấp thì đó là trọng điểm người, trung khu chúng sanh. Không có chỗ chấp vậy nên tâm đạo. Khi họ ngồi thiền nhưng mà không nghĩ đến chữ “Ai” nầy, vọng tưởng sẽ phát sanh nên không thể khai ngộ được. Dùng câu thoại đầu nầy khi tham thiền là lấy độc công độc, cần sử dụng vọng tưởng khống chế vọng tưởng, cũng là dùng một vọng tưởng để điều phục nhiều thứ vọng tưởng. Họ dùng nó mãi đến đến khi sơn thuộc thủy tận, không hề đường như thế nào để đi thì chủ yếu chỗ chuyển thân quay bản thân đó sẽ khai ngộ.

Giảng ngày 9 tháng 9 năm 1980

4. Ko Chấp Tất Cả

bên trên thế giới nầy, bất luận tốt hay xấu cũng đều dạy người ta khai ngộ. Tốt là dạy họ giác ngộ từ chỗ tốt; xấu là dạy bọn họ giác ngộ từ chỗ xấu. Tốt và xấu đều tất cả thể có tác dụng cho họ giác ngộ cả. Nếu ta có thể giác ngộ cả từ tốt với xấu thì sẽ không tồn tại vấn đề gì. Còn nếu không giác ngộ ở loại tốt, bọn họ sẽ chấp vào loại tốt nầy. Nếu không giác ngộ ở chiếc xấu, chúng ta sẽ chấp vào mẫu xấu. Bất luận là chấp tốt giỏi chấp xấu, đó cũng đều là một thứ chấp trước. Một khi có thứ chấp trước như thế, chúng ta sẽ không thể như thế nào thành tựu đạo nghiệp được. Họ phải nhìn cho thấu suốt cả loại tốt và chiếc xấu. Nếu gặp thuận cảnh hoặc nghịch cảnh mà bọn họ đều bao gồm thể an nhiên xử sự, như vậy họ mới ko bị cảnh giới chuyển phiên chuyển.

Trong tởm Kim Cang bao gồm nói:

“Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng huyễn, bào ảnh, Như lộ diệc như điện. Ưng tác như thị quán.”

Nghĩa là tất cả những pháp hữu vi trên thế gian giống như giấc mộng, đều ko chân thật. Lại giống như sạn bong bóng nổi trên nước, cũng không phải là thật có. Cũng giống như cái bóng, thấy tất cả đó nhưng mà nắm bắt chẳng được. Lại cũng giống như giọt sương, như điện chớp, trong nháy mắt là tiêu mất ngay, nên quan ngay cạnh như thế mới thật là thấu suốt. Sau khi đã thấu suốt thì cần phải buông xả. Nếu như buông không hoàn thành và cứ chấp vào loại nầy, chấp vào dòng kia, chúng ta sẽ ko đạt được tự tại đâu. Dù là thuận cảnh tuyệt nghịch cảnh, họ cũng đề xuất buông hết. đến đến một tơ hào cũng ko chấp trước, như thế bọn họ mới tất cả thể đạt được tự tại.

Giảng ngày 10 mon 9 năm 1980

*

 

5. Khoa Học: Phước tuyệt Họa - Vật gồm Ân Hay chén bát Trà Độc

Khoa học tuyệt đối ko thể với lại cuộc sống an lạc chân thật với cứu cánh mang lại nhân loại về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Không phải ai cũng đều chấp nhận loại lý luận nầy. Tại vì chưng sao? Bởi con người vì chưng chấp cái mê nhưng không được khai ngộ. Nếu quý vị muốn đề xướng loại lý luận nầy, tất nhiên sẽ bị thất bại, bởi vày nhiều người sẽ ko đồng ý về bí quyết nói như vầy. So với các thứ khác, khoa học kỹ thuật có sức quyến rũ mạnh hơn. Rất nhiều người biết rõ là khoa học bao gồm vấn đề, nhưng họ vẫn ủng hộ cùng tán dương khoa học. Trên thế giới nầy, điều gì gồm lợi ắt tất cả hại. Phàm việc gì bao gồm nhiều lợi ích lớn lớn, tức nó cũng có cái hại tương đương.

coi đấy, bệnh ung thư đang tỏa cùng khắp cả trả cầu. Đó là bởi khoa học phát minh sáng tạo mỗi ngày một mới lạ, sanh sản ra biết bao loại độc tố có tác dụng ô nhiễm bầu không khí. Kết quả là nhân loại hít phải những thứ độc khí nầy, nhưng bị nhiễm thành những chứng bệnh ung thư. Chẳng lẽ các khoa học gia ko rõ biết tình trạng đó tốt sao? ko phải là không biết, mà lại chỉ bởi vì họ ko muốn suy nghĩ kỹ càng, với không muốn chấp nhận loại lý luận như thế đó thôi. Để rồi ngày nay, thế giới đã rơi vào cảnh tình trạng bị nhiễm bệnh đến tận xương cốt, không thuốc cứu chữa. Mặc dù không thuốc chữa, nhưng bọn họ biết bao nhiêu thì hãy làm bấy nhiêu, với cứ đem hết khả năng sức lực của bản thân để cứu vãn trận sóng cuồng đã ập đến. Ko phải chúng ta muốn phản đối những nhà khoa học, nhưng họ cũng bắt buộc biết để thấu rõ mẫu chân lý nầy. Phàm vạn sự vạn vật, hễ tất cả lợi thời gồm hại. Ví như có người đã lên đến mặt trăng, vậy lên đến đó rồi họ sẽ đo lường gì nữa đây? Giả sử như chính phủ quyết định cất giấu bom nguyên tử bên trên mặt trăng, để chuẩn bị hủy diệt nhân loại toàn cầu. Hay có một ngày nào đó, số bom đạn nầy vạc nổ, rồi cũng hủy diệt luôn luôn cả mặt trăng v.v... Nếu thế giới nhưng mà ngay cả mặt trăng cũng ko có, vậy còn thành thử thế giới gì nữa? Đây chỉ là một thí dụ thôi, nhưng họ nên lãnh hội ý chỉ của nó.

Nói nắm lại, khoa học càng tiến bộ, sanh mạng của nhân loại càng bị nguy hiểm. Tiến bộ cũng như thành tiến độc. Ngày xưa, khoa học chưa có phát triển nhưng nhân loại còn sống được vui vẻ, tự tại. Như lúc mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ, an phận giữ mình. Ngày nay, khoa học vạc đạt thì nhân loại lại bị nhiễm thiên ban vạn chủng chứng bệnh kỳ quái, không thể chữa trị. Như vậy là khoa học vô hình trung đã chế tạo ra tai nạn. Chúng ta nên biết rằng: trên đời hễ có tốt thời tất cả xấu, bao gồm lợi thì gồm hại, gồm thành tất có bại, cùng phàm tất cả những sự việc đều là tương đối, không tồn tại gì là tuyệt đối cả.

Giảng ngày 6 mon 10 năm 1980

 

6. Tiền

bây giờ tôi sẽ giảng một bài xích Pháp đặc biệt. Pháp gì vậy? Là Pháp TIỀN. Vị sao tiền là vật không sạch sẽ? Quý vị thử chú ý xem! Tiền là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới đó. Bởi bởi người ta thời gian đếm tiền, đa số thường thấm nước miếng để đếm. Vào nước miếng có chứa biết từng nào là vi trùng, vi khuẩn. Không biết là tiền đã trải qua từng nào lần nước miếng của người ta rồi, cũng không biết là đã có bao nhiêu giống vi trùng truyền nhiễm bệnh trong đó. Có thể thấy, hễ tiền được đếm càng nhiều lần thì tiền càng trở nên dơ bẩn hơn. Nhưng trái lại, vẫn tất cả người mếm mộ tiền còn hơn sanh mạng họ. Đó là đã biết nó dơ mà lại cố phạm. Tất cả số người bởi vì tham tiền mà hy sinh ngay đến sanh mạng mình cũng ko tiếc. Điều đó đủ chứng minh ma lực của tiền là như thế làm sao rồi.

Người nước trung hoa khi sáng sủa tạo ra chữ, họ đều rất cẩn thận với bỏ ra nhiều trung tâm huyết mới thành tựu được. Thông thường chữ gồm sáu loại là: Tượng Hình, Chỉ Sự, Hội Ý, Hình Thanh, Chuyển Chú với Giả Tá (giả danh để mượn tiếng). Mỗi chữ đều ko rời phạm vi của sáu loại nầy. Như chữ tiền (錢) thuộc Hội Ý. Tiền gồm có chữ kim (金) và hai mẫu mác (戈).

Có bài kệ nói về tiền như sau:

Nhị qua tranh kim tà khí cao, Nhơn nhơn nhân tha phạm lao đao. Năng hội dụng giả khôn xiết tam giới, Bất hội dụng giả nghiệt nan đào.

Nghĩa là:

nhì giáo tranh tiền tà khí cao, Người người vì nó chịu lao đao. Biết cần sử dụng thời đặng bay tam giới. Không biết cần sử dụng khó nhưng mà thoát tội.

Đại ý bài kệ nói rằng: Người ta cần sử dụng kim loại để đúc thành Tiền. Hai chiếc mác là nhì người giành tiền, 2 bên kẻ tranh người đoạt khiến sát khí bùng vút tận mây xanh. Nhiều người vì chưng tiền mà sanh ra biết từng nào phiền toái. Người biết cần sử dụng tiền thì đem nó làm cho nhiều chuyện bao gồm công đức, lợi người lợi bản thân và gồm thể thoát khỏi tam giới, khỏi phải chịu sinh tử. Người ko biết dùng tiền thì cần sử dụng nó tạo nhiều nghiệp ác, cho nên vì vậy đọa vào tam ác đạo, vĩnh viễn ko được giải thoát. Chúng ta nên biết tiền là vật hại người cùng cũng không nên tham cầu nó.

vì sao bọn họ xuất gia tu đạo? Bởi vì bọn họ muốn coi tài sắc như ko có, bọn họ không chấp ở tài, cũng không chấp ở sắc. Sau nữa là đối với từng cử chỉ, hành động của thiết yếu mình, giờ khắc như thế nào mình cũng hồi quang quẻ phản chiếu, nhiếp giữ chổ chính giữa không để nó chạy ra ngoài. Trải qua ngày lâu năm tháng rộng, đến cơ hội tâm họ trong sạch như tấm gương, chúng ta sẽ tự ví dụ được thiện ác. Như thế họ mới bay khỏi tam giới với sanh tử. Đó là hoài bão căn bản của người xuất gia. Nếu như bọn họ bỏ ko nổi tài, xả ko nổi sắc, tức là luống phụ cả ý nguyện xuất gia của mình.

Người thế gian làm đến quên sanh mạng để kiếm tiền, với nghĩ hết mọi phương pháp để tích trữ tiền bạc cho nhỏ cái. Nhưng họ không biết rằng, để tiền lại cho nhỏ cháu tức là có tai họa đến mang đến chúng. Trái lại, nếu họ không để lại tiền của thì sẽ không có phiền phức gì, gọi là: “Con chiếc giỏi hơn cha, lưu của để có tác dụng gì? có con không bằng cha, lưu của để làm cho chi?” con trai, con gái có bản lãnh hơn cha, nếu để tiền đến chúng, bọn chúng cũng chẳng gồm chỗ dùng. Ngược lại, nhỏ trai, phụ nữ không có bản lãnh như cha, nếu để tiền lại mang đến chúng, là dạy bọn chúng không chịu làm việc để sinh sống, cơ mà chỉ mê say rong chơi, say sưa cờ bạc, đàng điếm rượu chè, suốt ngày lân la ở lầu Tần, cửa hàng Sở. Há đó ko phải là hại bé cháu sao? vì vậy tôi khuyên người tất cả tiền yêu cầu làm nhiều việc công đức, tế thế cứu nhân thì sẽ được vô lượng công đức.

bọn họ là người xuất gia, chẳng những không tham tài sắc, nhưng mà ngay cả vọng tưởng cũng tránh việc khởi nghĩ tới. Lúc đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều đề nghị khống chế vọng tưởng. Khống chế như thế nào? Chỉ gồm một pháp môn là niệm Phật hoặc trì Chú. Ít nói một câu thì niệm thêm được một tiếng Phật. Niệm đến khi bao gồm cảm ứng đạo giao là tất cả thể khai ngộ với đạt được trí huệ. Do đó nói: “Đả đắc niệm đầu tử, chuẩn nhữ Pháp thân hoạt” tức là: Đánh chết vọng niệm để Pháp thân bừng sống. Bởi vậy người tu đạo, giờ khắc nào cũng nên tự kiểm kiểm tra lấy mình. Cho nên nói: “Phải nhớ vô thường, cẩn thận chớ buông lung.” họ nên cần sử dụng hai câu nầy để cảnh giác, tự nhiên mình sẽ thức tỉnh trở lại. Hy vọng mọi người sẽ nghiêm trì giới luật, đó là điều tôi hằng trông mong!

Đây là hai lời nói rất tất cả đạo lý: “Lung kê hữu thực, thang oa cận. Dã hạc vô lương thiên địa khoan.” Nghĩa là: nhỏ gà vào lồng tuy tất cả thóc ăn, nước uống, nhưng khi nó mập lớn thì bị giết, với bị bỏ vào nồi nước sôi để làm cho thức ăn đến người. Cho nên nói: “Thang oa cận” là nồi nước sôi kế bên. Bé hạc rừng tuy ko được thóc lúa để ăn, nhưng trời cao đất rộng, nó mặc sức tung hoành trong vũ trụ, không bị câu thúc, ko chấp vào đâu, tiêu dao tự tại biết bao nhiêu!

họ là người xuất gia thì nên cần lấy trời đất làm cho lều và bốn biển là nhà, tránh việc có chỗ ở riêng biệt tư. Nếu họ có chùa thì cũng có lúc bị bám mắc, rồi giong ruổi kiếm tìm cầu, như thế là trái ngược với Phật Pháp. Vì vậy sai lầm cho dù nhỏ, nhưng dẫn đến hậu quả khổng lồ lớn. Đó cũng là ý nghĩa của câu: không nên một ly đi ngàn dặm.

bao gồm vị thiền sư đã từng nói như thế nầy: “Năm qua nghèo, còn tồn tại đất cắm dùi; năm nay nghèo cả dùi cũng không!” Tư tưởng của ngài tự tại, giải bay biết là bao! Thật là vi diệu ko thể nghĩ bàn. Bọn họ nên đi theo gương của vị thiền sư nầy, là ngoại trừ một bình chén bát và bố tấm y, ngài đã không kiếm cầu bỏ ra hết. Tiền là vật kế bên thân, sanh không có đến, chết không sở hữu đi. Cho nên vì thế có tiền, họ nên làm nhiều việc công đức, như in một quyển sách nhỏ để phổ biến tuyên dương Phật Pháp thì công đức vô lượng, so ra còn hơn là dựng miếu xây tháp cho thiết yếu mình.

Người sáng suốt thì ko chấp trước cùng cũng không có hành vi ô nhiễm. Ô nhiễm chiếc gì? Tức là tham tài, ái sắc. Nếu không bỏ tài, thời ko thể trừ khử ô nhiễm; sắc chẳng xem như là không, thì không thể sạch hết nhiễm ô. Nếu mình không muốn bị ô nhiễm, chỉ có một biện pháp là phá tan hai cửa “tài sắc” đi. Tức thì tận hư ko khắp pháp giới, đâu đâu cũng đều là chỗ ở của chúng ta. Chúng ta là người tu đạo, hãy bắt buộc ghi nhớ rằng: then chốt là ở tại nhị cửa “tài sắc,” nếu có thể phá được chúng, thì bọn họ sẽ ko chấp trước vào bất cứ gì. Người đời bao gồm câu nói mỉa mai rằng: “Người xuất gia không mê say tiền - nhưng bao gồm càng nhiều càng tốt!”.

Người xuất gia bọn họ nên phản tỉnh, cần kiểm điểm lại, coi mình gồm thứ tư tưởng như thế không? Nếu có thì nên sửa đổi, còn không thì nạm mà tránh. Hy vọng mọi người đề cao cảnh giác với tự lực cánh sinh, buộc phải học theo lời răn bảo của thiền sư Bách Trượng: “Một ngày không có tác dụng là một ngày không ăn.” Như quả ai cũng làm cho được như thế, thời người đời sẽ không hề châm biếm rằng: Kẻ xuất gia là nhỏ mọt gạo.

Người xuất gia ở miếu Kim Sơn biết tiền là vật không trong sạch, cho nên có người trì giới không giữ tiền bạc. Tức là tay họ không đụng chạm đến tiền, họ tuyệt nhiên không tồn tại liên hệ qua lại đến tiền bạc. Để tôi kể một câu chuyện có thật mang lại quý vị nghe. Tôi gồm đệ tử là con độc nhất của một ông triệu phú. Chú nầy chẳng những không muốn tài sản của cha, nhưng mà khi được cha giới thiệu đến một cô bạn gái, chú cũng cự tuyệt luôn. Rồi sau đó chú quyết định tra cứu đến chùa Kim Sơn xuất gia tu hành. Bởi vậy tôi mới đặt pháp danh đến chú là Hằng Không. Một ngày kia, phụ thân chú gọi điện thoại hỏi: “Con cần tiền không? thân phụ có thể gởi cho bé mà.” Nhưng chú ko chịu nhận tiền của cha. Hành động đó thiệt là xứng với danh, đệ nhất đại dại xuẩn. Chú giữ giới ko đụng tiền, danh cùng quả thật phù hợp, vì một xu chú cũng không dính túi. Người ko tham tài sắc tức sẽ không bị nhiễm ô. Nếu ai gồm hành vi như vậy thì nhất định sẽ được thành tựu.

Giảng ngày 10 mon 10 năm 1980

 

 

7. Bát Nhã - Phật Tánh

chén Nhã là Phật Tánh, Phật Tánh là chén Nhã. Nói Đại chén bát Nhã là nói Đại Phật Tánh. Nói Đại Phật Tánh tức là nói Đại bát Nhã. Danh tự tuy không đồng, nhưng ý nghĩa lại giống nhau. Tại sao nói thế? Bởi vì chén Nhã là trí tuệ, nhưng trí tuệ là đại giác ngộ. Nếu quý vị tất cả thể đạt được đại giác ngộ, tức là quý vị tất cả trí tuệ. Nếu quý vị ko được đại giác ngộ, tức quý vị không có trí tuệ. Đại giác ngộ là đại Phật tánh. Phật là tiếng Phạn, dịch ra là giác, là tự giác, giác tha cùng giác hạnh viên mãn. Cho nên vì thế nói Phật Tánh là chén Nhã. Bát Nhã có bố loại là: Văn Tự chén nhã, quán Chiếu chén Nhã và Thật Tướng bát Nhã. Tôi ni giải yêu thích sơ lược như sau:

1. Văn Tự chén Nhã: Đây ko phải là loại văn tự chén bát Nhã được giảng dạy trong số trường học thế gian, nhưng là Văn Tự chén bát Nhã xuất thế gian, khiến đến quý vị phát trung ương Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, đắc quả Bồ Đề cùng cũng tức là Văn Tự chén Nhã trong tởm điển.

2. Cửa hàng Chiếu chén Nhã: Từ Văn Tự chén Nhã sẽ sanh khởi quán Chiếu chén Nhã. Ví như khi quý vị đọc ghê văn, đối với bốn chữ “Như thị vấp ngã văn” (tôi nghe như vầy) bèn thắc mắc rằng: “Như Thị” là gì ? “Ngã văn” là gì? Thế là quý vị sanh trọng tâm quán chiếu, chăm chú rõ ràng. Sau khoản thời gian đọc “Như thị bửa văn,” quý vị bèn lấy lời văn để search nghĩa, kiếm tìm ý tứ vào đấy. Đó gọi là quán Chiếu chén Nhã.

3. Thật Tướng chén Nhã: Tức là khi đã gồm Quán Chiếu chén bát Nhã, quý vị sẽ biết được “Như thị” nầy là bổn thể của Pháp cùng “Ngã văn” nghĩa là “Tôi nghe được đạo lý bổn thể của Pháp.” Đây là do quý vị quán chiếu nhưng mà đạt được Thật Tướng và nhận biết Pháp thể là Như thị, Pháp thể là bổn không. Bổn ko tức là Thật Tướng chén bát Nhã.

Những ai đã rõ tía loại bát Nhã nầy cũng sẽ biết được Tam Nhân Phật Tánh. Tam Nhân Phật Tánh là Duyên Nhân Phật Tánh, Liễu Nhân Phật Tánh và Chánh Nhân Phật Tánh.

1. Văn Tự chén Nhã là Duyên Nhân Phật Tánh. sử dụng văn tự làm cho trợ duyên, góp quý vị biết được bố loại Phật Tánh nầy cùng cũng biết được Phật Tánh là chén bát Nhã, mà chén Nhã tức là Phật Tánh. Bởi vì nhân đó, quý vị sẽ khai triển công đức và thiện căn để đạt được Thật Tướng.

2. Cửa hàng Chiếu bát Nhã là Liễu Nhân Phật Tánh. Ví như ngọn đèn chiếu sáng sủa căn phòng để quý vị thấy biết được trong chống đang tất cả những vật gì. Chẳng hạn như trong phòng tất cả bộ tởm Hoa Nghiêm, có tượng Phật, có bàn thờ Phật, lại có danh hiệu của tám mươi tám vị Phật, quý vị đều thấy biết hết tất cả. Đó là nhờ ngọn đèn tỏa chiếu, tạo nên tất cả mọi vật đều được tỏ rõ. Bởi vậy bọn họ nên sử dụng đèn như vậy để chiếu sáng sủa căn chống nội trung tâm của chủ yếu mình. Khi bao gồm sức mạnh tiệm chiếu, là bắt đầu phân phát sanh ra sức năng của Liễu Nhân Phật Tánh. Nếu quý vị không tồn tại sức mạnh của cửa hàng Chiếu bát Nhã, quý vị sẽ không biết rõ được Liễu Nhân Phật Tánh. Quý vị cũng ko biết được căn chống nội trọng điểm của quý vị là: có Phật, có Bồ Tát đang giáo hóa bọn chúng sanh; tất cả bậc Duyên Giác đang tu hành theo pháp Thập Nhị Nhân Duyên; có Thanh Văn đang tu pháp Tứ Đế; tất cả vô lượng chư Thiên đang thọ nhận sự thù thắng diệu lạc; có vô lượng bọn chúng sanh đang điên đảo; gồm vô lượng A Tu La đang đấu tranh; tất cả vô lượng súc sanh đang vào cảnh sinh tử luân hồi, sanh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra; tất cả vô lượng ngạ quỷ đang ăn trộm thức ăn; bao gồm vô lượng chúng sanh ở địa ngục đang chịu cực hình trong núi đao, chảo dầu. Tất cả những cảnh giới nầy đều không tách rời chổ chính giữa quý vị, đều cùng tương thông với trung khu quý vị. Địa ngục tất cả mười tám địa ngục lớn, lại gồm năm trăm địa ngục nhỏ. Quý vị muốn đến địa ngục như thế nào thì tùy quý vị. Nếu bao gồm sức mạnh quán Chiếu chén Nhã, quý vị sẽ hiểu rõ nhân duyên của Mười Pháp Giới. Một khi đã minh bạch rõ ràng rồi, đương nhiên là chúng ta nên lựa việc thiện mà làm, còn việc bất thiện thì phải bỏ. Được như vậy bọn họ mới ko bị đọa xuống địa ngục.

3. Thật Tướng chén bát Nhã là Chánh Nhân Phật Tánh, cũng tức là Phật Tánh của đệ nhất nghĩa không, bởi quán chiếu mà bọn họ đạt được Chánh Nhân cùng chứng Thật Tướng.

có tác dụng thế nào để họ có thể sinh về cảnh giới Phật? Phật là giác, tức là giác ngộ. Người tất cả thể giác ngộ tức là Phật, người không thể giác ngộ là chúng sanh. Do đó nói: “Một niệm giác là một niệm Phật, niệm niệm giác là niệm niệm Phật. Một niệm mê là một niệm chúng sanh, niệm niệm mê là niệm niệm bọn chúng sanh. Thời thời giác là thời thời Phật, thời thời mê là thời thời chúng sanh.” Quý vị cơ mà biết được việc làm cho của bản thân là điên đảo, thì đó là Phật. Còn như quý vị ko biết những việc làm cho của mình là điên đảo, thì đó là bọn chúng sanh. Cho nên vì vậy nói sự giới hạn của Phật và chúng sanh là giữa giác và mê. Muốn làm cho Phật tốt làm bọn chúng sanh là tùy thuộc vào sự lựa chọn của quý vị.

làm cho thế như thế nào để được sinh vào cảnh giới Bồ Tát? Nói đơn giản là người làm sao thường nghĩ đến sự lợi ích của bọn chúng sanh thì người đó là Bồ Tát, còn người thường nghĩ đến lợi ích mang lại riêng mình thì là ma quỷ. Bồ Tát chỉ bao gồm biết đến người khác nhưng không biết đến mình. Trong khi ma quỷ chỉ biết có mình nhưng không biết đến người khác. Nhị thành phần nầy rất là trái ngược nhau. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh để độ, nhưng chưa đến giai đoạn không có chúng sinh để độ. Lúc đến cảnh giới Phật rồi là không thể chúng sanh để độ. Vì sao? Bởi tất cả bọn chúng sanh đã được độ hết, và không còn chúng sanh nào để độ nữa. Tức là tất cả mà cũng không có tướng bọn chúng sanh, bởi Phật ko chấp đến hình tướng. Đó gọi là quét tất cả pháp, rời tất cả tướng. Quét tất cả pháp, giống như cần sử dụng chổi quét sạch hết pháp trần tục. Rời tất cả tướng là không thể tướng gì nữa. Nếu quý vị tu theo pháp Lục Độ Vạn Hạnh, quý vị sẽ sanh vào cảnh giới Bồ Tát.

làm thế nào để được sanh vào cảnh giới Duyên Giác? Là quý vị quán Thập Nhị Nhân Duyên: Vô minh duyên hành, hành duyên thức; đến đến sinh duyên lão, tử. Vô minh đứng mặt hàng đầu vào mười nhị pháp Nhân Duyên. Vô minh từ đâu đến? Là từ cha độc tham sảnh si mà lại đến. Có vô minh thời có hành. Tất cả hành thời có thức v.v... Nếu như bọn họ có thể kiếm tìm được cội rễ của vô minh với cắt đứt hết vô minh, thì sinh tử sẽ không còn. Có tác dụng thế làm sao để cắt đứt nó đây? Là bọn họ cần phải tu tam vô lậu học: Giới, Định, Huệ. Gồm như thế mới cắt đứt được cội rễ của cha độc và đem vô minh biến thành trí huệ. Khi có trí huệ rồi, chúng ta sẽ hiểu thế như thế nào là thiện, thế nào là ác. Như vậy tâm họ sẽ được quang minh, xán lạn cùng thanh tịnh. Một khi vô minh đã bị phá trừ thì Pháp thân sẽ xuất hiện, đó tức là Phật Bích Chi.

có tác dụng thế làm sao để được sinh vào cảnh giới Thanh Văn? Quý vị phải tu pháp Tứ Đế, tức là kiếm tìm căn nguyên của sự khổ đau. Căn gốc của đau khổ là từ bên phía trong của mẫu thấy, dòng suy nghĩ lầm lẫn, tức là kiến hoặc cùng tư hoặc. Bởi vậy bọn họ phải dùng cha Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo để tiêu diệt hai dòng “hoặc” đó. Kiến hoặc bao gồm tám mươi tám phẩm, tư hoặc có tám mươi mốt phẩm. Khi nào tiêu diệt hết hai chiếc hoặc đó của tam giới rồi, chúng ta mới gồm thể chứng được tứ quả A La Hán, tức là bất sanh, bất diệt. Trên đây là bốn pháp giới thuộc về cõi Thánh.

có tác dụng thế nào để được sanh lên cõi trời? Quý vị buộc phải tu pháp Ngũ giới với Thập thiện, là tu thanh tịnh cha nghiệp thân, khẩu, ý. Thập thiện là: Thân làm cha điều lành: không gần kề sanh, không trộm cắp, ko tà dâm. Miệng tất cả bốn điều lành là: không vọng ngữ, ko ỷ ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt. Ý có bố điều lành là: không tham, ko sân, ko si. Ai gồm được những công đức nầy mới được sanh lên cõi trời. Nhưng họ chỉ được sanh vào cõi trời Địa Cư Thiên, tức là Trời Tứ Thiên Vương và Trời Đao Lợi chứ không thể sinh đến không Cư Thiên, là những cõi như Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa, Trời tha hóa Tự Tại. Trừ phi những người bao gồm công phu tu thiền định, họ mới bao gồm thể từng bước thăng tiến cao hơn. Từ mười tám cõi Trời Sắc Giới, sanh lên đến Trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng của Vô Sắc Giới thì đó là cõi trời tối cao của nhị mươi tám cõi trời trong Tam giới. Như nếu tiếp tục tinh tấn tu tập thiền định, họ sẽ vượt ra khỏi Tam giới, thoát ly phần đoạn sinh tử và chứng đắc quả vị A La Hán.

có tác dụng thế làm sao để được sanh vào cõi người? Nếu quý vị có thể chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tức là đừng làm những việc ác, bắt buộc làm các việc lành thì quý vị sẽ không bị mất thân người. Người làm sao kiếp trước tu hành đầy đủ cả phước lẫn huệ thì sẽ được sanh vào trong nhà phú quý, mọi việc đều thuận lợi, thêm mạnh khỏe, lại sống lâu với được tướng hảo trang nghiêm. Còn nếu những ai kiếp trước ko tu phước huệ thì sẽ sinh vào cảnh bần cùng, cả đời lận đận, nhiều bệnh tật, chết yểu, tướng mạo lại xấu xí. Đó đều là do luật nhân quả, là định luật bất biến, không nuốm đổi. Làm cho lành thì được phước báo, có tác dụng ác thì bị ác báo. Tất cả người bởi kiếp trước ko tu, do đó đời ni phải chịu khổ, nếu như họ lại ko tu thì đời sau còn không được như đời nay. Nếu như họ phân phát nguyện tu hành, nhất định kiếp sau của họ sẽ tốt hơn kiếp nầy. Có người nhân do kiếp trước tu hành, cho nên vì thế kiếp nầy họ gặp mọi việc đều thuận lợi. Như quả kiếp nầy họ lại tu hành tiếp, nhất định kiếp sau của họ còn tốt hơn, thuận lợi hơn kiếp nầy. Nếu họ không tu hành, nhất định kiếp sau của họ tuyệt đối không bằng kiếp nầy. Đạo lý nầy rất đơn giản, ai ai cũng tất cả thể hiểu rõ được. Đời sau gặp thuận tuyệt nghịch cảnh, trọn vẹn đều vày quý vị tự quyết định. Phật, Bồ Tát gồm muốn giúp, giúp cũng ko nổi việc nầy đâu.

có tác dụng thế làm sao để không bị sinh vào bốn cõi ác thú? Nếu quý vị không còn tâm đấu tranh, quý vị sẽ đoạn tuyệt được sự ra vào cảnh giới A-tu-la. Nếu quý vị không tham thì sẽ đoạn tuyệt sự qua lại với cảnh giới súc sanh. Nếu quý vị không sân hận thì sẽ đoạn tuyệt sự tới lui với cảnh giới ngạ quỷ. Nếu quý vị không si, quý vị sẽ đoạn tuyệt không ra vào cảnh giới địa ngục. Trên đây là sáu pháp giới của cõi phàm.

Mười pháp giới là mười bé đường do bao gồm quý vị tự lựa chọn. Gieo nhân như thế nào thì gặt quả đó, chỉ là coi quý vị gồm trí huệ bát Nhã xuất xắc không!

Người bao gồm trí huệ chén Nhã, là người biết tạo các việc lành cùng tiêu trừ các ác nghiệp. Người không có trí huệ chén nhã, là người sẽ gieo nhiều việc ác và có tác dụng tiêu mất hạt giống thiện nghiệp. Ai ai cũng có trí huệ bát Nhã, chỉ coi quý vị bao gồm biết cần sử dụng nó hay là không mà th