Cảm âm bài lối về đất mẹ

-
MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông gắng âm nhạcCảm âm bài xích hátLời bài xích hátSheet bài xích hátBeat nhạcTài liệu

Bạn đang xem: Cảm âm bài lối về đất mẹ

*
Loading...
cảm âm bài bác hát, Cảm Âm bài hát Lối Về Đất Mẹ, Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ, la sol, Lối Về Đất Mẹ, sol la, sol sol

Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ gia dụng rề solRê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la solSol đô2 la sol fa ,la sol fa rêSol đô rê sol ,rê sol la đô2 rê2 sol

Đô rê sol, sol đô2 la sol thiết bị rề solRê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la solSol đô2 la sol fa ,la sol fa rêSol đô rê sol la sol la sol rê sol la đô2

ĐK:Đô2 rê2 sol la sol2 đô2 rê2 mi2Đô2 mi2 rê2 rê2,rê2 đô2 rê2 la2La đô2 sol, sol rê sol la đô2La đô2, la đô2 mi2 rê2 đô2 rê2 – sol2 sol2Đô2 rê2 mi2,mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2Rê2 đô2 sol rê sol,sol la đô2.

Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ gia dụng rề solRê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la solSol đô2 la sol fa ,la sol fa rêSol đô rê sol ,rê sol la đô2 rê2 sol


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="143025871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>

Xem thêm: Mẫu Chữ Ký Tên Trung - Mẫu Chữ Ký Đẹp Theo Tên Độc Nhất Vô Nhị

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="143025871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="143025871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="143025871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/curvesvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="143025871" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>