Biểu đồ ca sử dụng

-
Biểu đồ ca sử dụng

Biểu đồ ca sử dụng chỉ ra mối quan liêu hệ giữa các tác nhân và các ca sử dụng trong hệ thống.

Bạn đang xem: Biểu đồ ca sử dụng

Mỗi ca sử dụng cần phải biểu diễn trọn vẹn một giao dịch giữa NSD và hệ thống.

Mối quan tiền hệ giữa các ca sử dụng

Giữa các ca sử dụng có ba quan hệ chính: quan hệ “mở rộng”, quan lại hệ “sử dụng” với quan hệ theo nhóm hay theo “gói”.

1. Quan hệ mở rộng

Trong khi xây dựng những ca sử dụng, ta nhận thấy gồm những ca sử dụng lại được sử dụng như là một phần của chức năng khác. Trong những trường hợp như thế ta yêu cầu xây dựng một ca sử dụng mới mở rộng một tuyệt nhiều ca sử dụng đã xác định trước.

Ca sử dụng mới được gọi là ca sử dụng mở rộng của những ca sử dụng cũ. Mối quan tiền hệ mở rộng giữa những ca sử dụng được mô tả và ký kết hiệu giống như quan liêu hệ tổng quát lác hoá với nhãn của quan lại hệ là >.


*
Mối quan liêu hệ mở rộng giữa các ca sử dụng

Khách hàng tất cả thể rút tiền theo nhiều phương pháp khác nhau, vào đó bí quyết rút nhanh.

Ca sử dụng B mởrộng>Anếu: B là biến thể của A với nó chứa thêm một số sự kiện đến những điều kiện nào đó.


2. Quan liêu hệ sử dụng

Khi một số ca sử dụng có một hành vi bình thường thì hành vi này có thể xây dựng thành một ca sử dụng để có thể được sử dụng vào những ca sử dụng khác. Mối quan lại hệ như thế được gọi là mối quan lại hệ sử dụng. Nói biện pháp khác, trong mối quan liêu hệ sử dụng, tất cả một ca sử dụng dùng một ca sử dụng, là một dạng siêng biệt hoá ca sử dụng cơ sở.

Giống như mối quan liêu hệ mở rộng, mối quan tiền hệ sử dụng cũng sử dụng ký kết hiệu tổng quát mắng hoá để thể hiện với nhãn >.


*
quan hệ sử dụng giữa các ca sử dụng

Để thực hiện được ca sử dụng Thanh toán thì phải gọi tới ca sử dụng Thanh toán tiền mặt khi quý khách hàng chọn phương thức trả bằng tiền mặt.

Xem thêm: Tải Bài Hát Nhạc Chuông Điện Thoại Bàn Cổ Điển (Cổ Xưa) Mp3, Nhạc Chuông Điện Thoại Bàn Cổ Điển (Cổ Xưa) Mp3

Trong UML 1.3, quan lại hệ sử dụng > được gọi là quan liêu hệ gộp vào >.


3. Mối quan lại hệ gộp nhóm

Khi bao gồm một số ca sử dụng cùng xử lý những chức năng giống nhau hoặc gồm quan hệ với ca sử dụng khác theo cùng một phương pháp thì tốt nhất là nhóm bọn chúng lại thành từng gói chức năng.


Hệ thống HBH có thể chia những ca sử dụng thành những gói bán hàng, gói thanh toán và gói Quản lý hệ thống, v.v.


Trong UML (thể hiện trong Rose) khái niệm mẫu rập khuôn (stereotype) được tế bào tả bằng một xâu và được đặt trong cặp >, được sử dụng để phân nhóm những thành phần của mô hình hệ thống. Ví dụ, đối với nhì ca sử dụng UC A, UCB, ta bao gồm thể tạo ra nhị mẫu rập khuôn tương ứng >, >. Stereotype không được sử dụng thường xuyên cho các ca sử dụng, nó được sử dụng mang lại lớp hay cho các mối quan hệ.


> là một mẫu rập khuôn trong UML với khi một lớp được chỉ ra vào biểu tượng stereotype: > bao gồm dạng:

*

thì nó được coi là lớp bao gồm kiểu Actor.


Sau lúc đã xác định xong các ca sử dụng đến hệ thống thì phải kiểm tra lại xem chúng đã được phát hiện hết chưa. Công việc này được thực hiện bằng giải pháp trả lời cho các câu hỏi sau:

Mỗi yêu thương cầu chức năng của hệ thống đã gồm trong ít nhất một ca sử dụng chưa?Những chức năng ko được được tế bào tả trong các ca sử dụng sẽ không được cài đặt đặt sau này. Những mối tương tác giữa những tác nhân cùng hệ thống đã xác định hết chưa? Tác nhân cung cấp những gì mang lại hệ thống? Tác nhân nhận được những gì từ hệ thống? Đã nhận biết được tất cả các hệ thống phía bên ngoài có tương tác với hệ thống chưa? Những thông tin nào cơ mà hệ thống quanh đó gửi tới hoặc nhận được từ hệ thống?

Một lần nữa cần duyệt lại xem đã xác định đầy đủ, đúng mực các tác nhân, ca sử dụng cùng mối quan tiền hệ của chúng.

Xây dựng biểu đồ ca sử dụng đến hệ HBH

Trước khi xây dựng biểu đồ ca sử dụng chúng ta cần lưu ý:

Mỗi ca sử dụng luôn luôn được ít nhất một tác nhân kích hoạt một biện pháp trực tiếp hay con gián tiếp, nghĩa là giữa tác nhân cùng ca sử dụng thường có mối quan tiền hệ giao tiếp (kết hợp). Ca sử dụng cung cấp những thông tin cần thiết mang đến tác nhân với ngược lại, tác nhân cung cấp dữ liệu đầu vào đến ca sử dụng thực hiện.

Từ những kết quả so sánh ở trên, đến đây họ có thể xây dựng biểu đồ ca sử dụng mang lại HBH như sau:

*
Biểu đồ ca sử dụng của hệ thống HBH

Một số điểm cần chú ý khi xây dựng biểu đồ ca sử dụng:

Giữa những tác nhân với nhau không tồn tại quan hệ trực tiếp với nhau. Tác nhân nằm ngoại trừ hệ thống, vị vậy giao tiếp giữa các tác nhân cũng nằm bên cạnh hệ thống cần xây dựng. Giữa những ca sử dụng không có quan hệ trực tiếp, trừ mối quan lại hệ mở rộng > hoặc > như đã nói ở trên. Mỗi ca sử dụng phải được một tác nhân khởi động hoặc phục vụ mang đến một tác nhân, ngoại trừ trường hợp những ca sử dụng mở rộng tốt ca sử dụng theo quan liêu hệ sử dụng. Mỗi phần tử của biểu đồ ca sử dụng (ca sử dụng cùng tác nhân) khi cần thiết bao gồm thể tế bào tả chi tiết trong phần đặc tả (Documentation của Rose) hay mô tả vào một tệp riêng sau đó gán tương ứng mang lại phần tử đó trong tế bào hinh ca sử dụng. Lúc hệ thống lớn, phức tạp thì nên cần chia các ca sử dụng thành các gói, vào đó team những ca sử dụng và những tác nhân có quan hệ với nhau để tạo ra một hệ thống con.
Tạo lập biểu đồ ca sử dụng vào Rational Rose

Trong Rose các biểu đồ ca sử dụng được tạo lập trong quan gần kề Use Case. Rose cung cấp biểu đồ ca sử dụng mặc định là Main. Số lượng các biểu đồ ca sử dụng là tuỳ ý tạo lập.

Trong Rose tất cả thể thực hiện được những chức năng sau (chi tiết xem <22>):

Mở biểu đồ mặc định Main Use Case, Tạo lập biểu đồ ca sử dụng mới, Loại bỏ một biểu đồ ca sử dụng, Tạo lập, bổ sung các ca sử dụng vào một biểu đồ ca sử dụng, Xoá bỏ ca sử dụng vào một biểu đồ ca sử dụng, Đặc tả những ca sử dụng: đặt tên, gán mức ưu tiên, gắn tệp cho ca sử dụng, v.v. Tạo lập, bổ sung những tác nhân, Xoá bỏ các tác nhân, Đặc tả những tác nhân: đặt tên, đặt bội số trong mục Detail sau thời điểm chọn open Specification. Thiết lập các mối quan hệ giữa những tác nhân với ca sử dụng cùng giữa một số ca sử dụng với nhau nếu có.

Bài tập cùng câu hỏi


Mối quan tiền hệ giữa những chức năng của hệ thống với những ca sử dụng, chúng khác biệt như thế nào?, nêu phương pháp để xác định những ca sử dụng.