Toán lớp 4

-
*

Bạn đang xem: Toán lớp 4

• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức có chứa một chữ • rèn luyện trang 7 • các số gồm sáu chữ số • luyện tập trang 10 • Hàng cùng lớp • So sánh những số có nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số tự nhiên và thoải mái • Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân • đối chiếu và xếp thự tự các số tự nhiên và thoải mái • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo trọng lượng • Giây, cố gắng kỉ • luyện tập trang 26 • tra cứu số trung bình cùng • rèn luyện trang 28 • Biểu đồ gia dụng • Biểu đồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • rèn luyện chung trang 35 • rèn luyện chung trang 36

Chương 2: tư phép tính với các số từ nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức gồm chứa nhì chữ • tính chất giao hoán của phép cùng • Biểu thức có chứa cha chữ • Tính chất phối kết hợp của phép cộng • rèn luyện trang 46 • Tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của hai số đó • rèn luyện trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai đường thẳng vuông góc • hai tuyến đường thẳng tuy vậy song • Vẽ hai đường thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy vậy song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông • luyện tập trang 55 • luyện tập chung trang 56
• Nhân cùng với số tất cả một chữ số • tính chất giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối hợp của phép nhân • Nhân cùng với số có tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một trong những với một tổng • Nhân một số với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân với số gồm hai chữ số • rèn luyện trang 69 • reviews nhân số có hai chữ số cùng với 11 • Nhân với số có tía chữ số • Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 74 • rèn luyện chung trang 75
• phân tách một tổng cho một số • phân chia cho số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một trong những cho một tích • phân chia một tích cho một số • phân tách hai số gồm tận thuộc là các chữ số 0 • chia cho số tất cả hai chữ số • chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • luyện tập trang 84 • Thương có chữ số 0 • phân chia cho số có ba chữ số • luyện tập trang 87 • chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• dấu hiệu chia hết cho 2 • dấu hiệu chia hết mang lại 5 • luyện tập trang 96 • tín hiệu chia hết đến 9 • tín hiệu chia hết đến 3 • luyện tập trang 98 • rèn luyện chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • luyện tập trang 100

Xem thêm: Phim Đội Bóng Thiếu Lâm Thuyết Minh, Đội Bóng Thiếu Lâm (2001)

• Phân số • Phân số và phép chia số tự nhiên • Phân số với phép chia số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • rèn luyện trang 110 • Phân số bằng nhau • Rút gọn phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng mẫu số những phân số • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 117 • rèn luyện chung trang 118 • đối chiếu hai phân số cùng mẫu số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác chủng loại số • luyện tập trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • luyện tập chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cộng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • rèn luyện 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • luyện tập trang 134 • kiếm tìm phân số của một vài • Phép phân chia phân số • luyện tập trang 136 • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137 • rèn luyện chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• ra mắt tỉ số • Tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số của nhị số đó • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • rèn luyện chung trang 149 • Tìm nhì số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số kia • rèn luyện 1 trang 151 • luyện tập 2 trang 151 • luyện tập chung trang 152 • luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu đồ gia dụng • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cùng • Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số kia • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số kia • rèn luyện chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo trọng lượng •Chương 2: tứ phép tính với những số trường đoản cú nhiên. Hình học •Chương 3: tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3. Trình làng hình bình hành •Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ phiên bản đồ •Chương 6: Ôn tập