Bài hát em thêm một tuổi mplời bài hát đông cuối

-
mang lại em quên cơn mộng tưởng xa xôi thơ ngây ngày làm sao Em quên được phút vào tay mưa bay dạt dào Ðến muôn thuở sau em không còn nhớ yêu thương thương với mọi người trong nhà lần đầu mang đến em trao một lời cuối nạp năng lượng năn quê hương tội tình Em xin được khóc đơn độc ôi thân phận mình trần thế còn ai ? Em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời. Hơi men nào thì cũng chẳng đủ say thêm cho đầy cơn mơ chua cay gồm nhớ thời gian lầm lỡ Uống cho thật say Uống quên ngày mai núm gian đổi thay Quanh ta gồm ai Ðời còn bỏ ra trong tay Mai phía trên khi hoa tàn úa xanh lè phong bố dập vùi Em xin ở xuống với theo con tim ngậm ngùi Giấc mơ nhỏ dại nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời ...

Bạn đang xem: Bài hát em thêm một tuổi mplời bài hát đông cuối


Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.